NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Druhý septembrový týždeň je Európskym týždňom recyklácie batérií

Vyhlásila ho Európska asociácia organizácií zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory EUCOBAT. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o potrebe triediť a recyklovať použité batérie.

Druhý septembrový týždeň je Európskym týždňom recyklácie batérií

Foto: Fotolia

Slováci sa v krátkom čase v triedení batérií veľmi zlepšili. V roku 2018 odovzdali až 191 ton prenosných použitých batérií, pričom od roku 2015 ich bolo prostredníctvom organizácie ASEKOL SK vyzbieraných a zrecyklovaných viac ako 600 ton.

Slovenská organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektroodpad, batérie a akumulátory ASEKOL SK, ako jediný člen EUCOBAT zo Slovenska, využila Európsky týždeň recyklácie batérií na bilancovanie doterajších výsledkov.

„Zberu a recyklácii batérií a akumulátorov sa intenzívne venujeme od roku 2015. Za túto dobu sme celkovo vytriedili, vyzbierali a recyklovali viac ako 607 ton batérií.“ uviedol Ronald Blaho, konateľ firmy.

Pri príležitosti Európskeho týždňa recyklácie batérií bude ASEKOL SK šíriť osvetu v nákupných centrách. Dňa 10. 9. 2019 v Avion Shopping Park Bratislava a 12. 9. 2019 v Bory Mall v Bratislave, v stánku ECOcheese, kde bude možné zapojiť sa do súťaží a hier zameraných na triedenie a recykláciu odpadu, najmä batérií. Deti čakajú súťaže a dospelí návštevníci budú môcť využiť priestor na otázky a rozhovor s odborníkmi na tému dôležitosti triedenia a recyklácie odpadu.

Termín vyhlásenia Európskeho týždňa recyklácie batérií nebol určený náhodne. Európska asociácia organizácií zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory EUCOBAT ho vyhlásila ako symboliku k 9. septembru, kedy sa v roku 1737 narodil slávny taliansky lekár a fyzik Luigi Galvani, ktorý sa preslávil pokusmi s tzv. živočíšnou elektrinou.

Jeho bádateľská činnosť priviedla jeho súčasníka a oponenta Allesandra Voltu k zostrojeniu prvého galvanického článku, ktorého princíp sa stal základným konštrukčným prvkom všetkých elektrických batérií a akumulátorov.

Elektroodpad a použité batérie treba triediť

Elektroodpad a použité batérie obsahujú látky, ktoré pri nesprávnej manipulácií môžu spôsobiť znečistenie životného prostredia, preto nepatria na skládku, ale do triedeného zberu. Triedením elektroodpadu a použitých batérií šetríme prírodne zdroje a chránime životné prostredie.

ASEKOL SK zabezpečuje recykláciu a zhodnotenie vyzbieraného elektroodpadu a použitých batérií. Rozmiestnil 4 320 zberných nádob určených na triedenie elektroodpadu a použitých batérií a tento počet sa neustále rozrastá.

O spoločnosti

ASEKOL SK je neziskovo hospodáriaca organizácia, ktorá od roku 2010 zabezpečuje na Slovensku nakladanie s elektroodpadom, použitými batériami a akumulátormi.

Je najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov pre prenosné batérie a akumulátory na Slovensku. Prostredníctvom nej si výrobcovia elektrozariadení plnia svoju povinnosť postarať sa o výrobky i potom, čo sa z nich stal odpad.


ASEKOL SK je ako jediná spoločnosť zo Slovenska členom EUCOBAT, asociácie združujúcej organizácie, ktoré v mene výrobcov zabezpečujú v členských krajinách Európskej únie zber použitých batérií a akumulátorov.


Spoločnosť ASEKOL SK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

EÚ plánuje zastaviť export ťažko recyklovateľného plastového odpadu do krajín mimo OECD

EÚ plánuje zastaviť export ťažko recyklovateľného plastového odpadu do krajín mimo OECD

Iniciatíva vyvolala vlnu kritiky zo strany viacerých európskych organizácií.

Zelené verejné obstarávania viaznu, ministerstvo chce, aby boli povinné

Zelené verejné obstarávania viaznu, ministerstvo chce, aby boli povinné

Úrady by pri zelených verejných obstarávaniach mali zohľadňovať nielen cenu, ale aj environmentálne dopady obstarávaných tovarov a služieb.

Skládka v okrese Nové Zámky sa má podstatne rozšíriť, slúžiť by mala ďalších 10 rokov

Skládka v okrese Nové Zámky sa má podstatne rozšíriť, slúžiť by mala ďalších 10 rokov

Na rozšírenú skládku majú aj naďalej smerovať nie nebezpečné komunálne a priemyselné odpady.