NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Najväčšie spoločnosti v odpadovom hospodárstve nesúhlasia s novelou zákona o odpadoch

Problémom je nejednoznačné definovanie úpravy odpadu ako aj termín jej zavedenia.

Najväčšie spoločnosti v odpadovom hospodárstve nesúhlasia s novelou zákona o odpadoch

Foto: Fotolia

Spoločnosti FCC Slovensko, AVE SK odpadové hospodárstvo, Marius Pedersen, BRANTNER Slovakia a KOSIT nesúhlasia s časťou novely Zákona o odpadoch, týkajúcou sa zákazu zneškodňovania odpadov na skládkach odpadu, ktorý neprešiel úpravou.

Firmy patria k najväčším spoločnostiam podnikajúcim v odpadovom hospodárstve na Slovensku, podľa ich vyjadrenia reprezentujú približne 70 % trhu s komunálnymi odpadmi.

Problematický bod by mal nadobudnúť účinnosť od 1.1.2021. Novela zákona prešla tento týždeň prvým čítaním v Národnej rade Slovenskej republiky (odkaz na novelu zákona nájdete nižšie - pozn. red.).

Ako sa uvádza v dôvodovej správe novely, navrhovaný zákaz nadväzuje na rozsudok Malagrotta (skládka pri meste Rím) z roku 2014.

Problémom je úprava odpadu

V rozhodnutí sporu medzi Európskou komisiou a Talianskou republikou Súdny dvor Európskej únie (SDEU) skonštatoval, že skládkovanie neupraveného odpadu predstavuje porušenie smernice Európskej komisie o skládkach odpadov a Rámcovej smernice o odpade. Téme sme sa venovali v denníku Odpady-portal.sk pred tromi rokmi.

Odpad uložený na skládku musí v zmysle rozsudku pred uložením na skládku prejsť úpravou nad rámec ľahkých fyzikálnych procesov úpravy (mletie a stláčanie odpadu).

Táto úprava musí byť taká, aby sa čo najviac obmedzili negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie ľudí.

Zástupcovia najväčších spoločností podnikajúcich v odpadovom hospodárstve sa vo svojich argumentoch proti spomínanému bodu opierajú o praktické skúsenosti z každodennej reality.

Ich kritika smeruje k nejednoznačnému definovaniu spôsobu úpravy odpadu pred uložením na skládku ako i k nereálnemu termínu nadobudnutia účinnosti zákazu skládkovania neupraveného odpadu vzhľadom na súčasné povoľovacie procesy (EIA, stavebné a územné konanie).

Chýbajú spracovateľské kapacity

Spoločnosti zároveň vnímajú značný nesúlad medzi požiadavkou zákona a existujúcimi kapacitami na úpravu zmesového komunálneho odpadu.

Tento nesúlad podľa nich prehĺbi absenciu potrebných kapacít koncových zariadení, ktoré by mali zabezpečiť úpravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie tak biologickej ako aj ľahkej frakcie.

Peter Krasnec, prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), uviedol: „Berieme na vedomie, že Slovenská republika je členom EÚ a že sme viazaní spoločným európskym právom. No spomínanú nejednoznačnú definíciu úpravy odpadu bez konkrétnejšieho popisu, považujeme z odborného hľadiska za problematickú.“

Podnikatelia upozorňujú na nejednoznačnú definíciu

Podľa P. Krasneca v prípade, ak by k úprave malo prísť v technologicky náročnejšom zariadení, výstavba každého z nich musí prejsť procesom EIA (Posudzovanie vplyvov na životné prostredie), ktorý vzhľadom na súčasnú povoľovaciu prax na Slovensku trvá minimálne 1-2 roky. Zároveň výstavba daných zariadení trvá cca 1-2 roky, pri technologicky náročnejších zariadeniach (ako napr. ZEVO – zariadenia na energetické zhodnotenie odpadov) trvá až 7 rokov.

„Aj na základe toho jednoduchého výpočtu je teda zrejmé, že ani v ideálnom prípade nie je navrhovaná účinnosť zákazu (1. januára 2021) stanovená realisticky.“

Generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT Marián Christenko upozorňuje na to, že navrhovateľ novely zatiaľ presne nešpecifikoval, čo si pod úpravou predstavuje.

„Môže ísť o jednoduché sitovanie, kde sa oddelí ľahká zložka určená na energetické zhodnotenie a ťažká, ktorá ostane na skládke. Teoreticky však môže byť úpravou myslené i odstránenie biologickej zložky, čo môže byť ale veľmi nákladné a žiaľ aj neefektívne.“

Nejednoznačnosť výkladu tejto časti novely preto podľa neho vyvláva medzi podnikateľmi v odpadovom hospodárstve neistotu.

Zástupcovia slovenských spoločností podnikajúcich v odpadovom hospodárstve preto vyzývajú zákonodarcov o prehodnotenie účinnosti daného ustanovenia a rešpektovanie odborných argumentov vychádzajúcich z praxe.

Žiadajú tiež o dostatok času na projektovú, technologickú a finančnú prípravu implementácie ustanovenia a posunutie jeho účinnosti najskôr na 1.1.2026.

Zároveň upozorňujú na skutočnosť, že v prípade ak bude novela zákona prijatá v súčasnom znení, nebudú schopné po 1.1.2021 odpad na svoje prevádzky prijímať a tým pádom sa dostane do patovej situácie celkové nakladanie s odpadmi na Slovensku.

Prečítajte si

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (1)

  1. info@odpadovyhospodar.sk17.09.2019 (10:15)
    vyhrňte si rukávy, bitka sa začína. Jeseň bude asi akčná.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pri Trnave otvorili novú kompostáreň na bioodpad

Pri Trnave otvorili novú kompostáreň na bioodpad

Zariadenie na spracovanie zeleného aj kuchynského bioodpadu bude využívať združenie obcí v regióne.

Medzinárodné združenie EXPRA vydalo manifest v oblasti obalov

Medzinárodné združenie EXPRA vydalo manifest v oblasti obalov

Aliancia rozšírenej zodpovednosti výrobcov, kde jedným zo zakladajúcich členov je OZV ENVI-PAK od roku 2013, rozvíja klimaticky zodpovedné obehové hospodárstvo.

Pripravujú závod na recykláciu zmiešaného plastového odpadu. Má vyrásť u susedov

Pripravujú závod na recykláciu zmiešaného plastového odpadu. Má vyrásť u susedov

Energetický koncern vsádza na chemickú recykláciu.

X
X
X
X