NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Zákaz skládkovania pre neupravené odpady

V prevratnom rozsudku „Malagrotta"1 Súdny dvor Európskej únie (SDEU) skonštatoval, že skládkovanie neupraveného odpadu predstavuje porušenie Smernice o skládkach odpadov2 a Rámcovej smernice o odpade3. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2016/03.

Zákaz skládkovania pre neupravené odpady

Foto: Fotolia

  • Publicistika
  • 09.03.2016
  • Mag. Bernhard Hager, LL.M. | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

I keď bol rozsudok vynesený proti Taliansku, je záväzný aj pre Slovensko a dáva podnet na zamyslenie sa nad niektorými postupmi bežnej praxe, aby sa zabránilo podobnému konaniu, alebo následkom tohto rozhodnutia voči Slovensku.

Zákaz skládkovania neupravených odpadov

Z článku 1 ods. 1 a čl. 6 písm. a) Smernice o skládkach odpadov vyplýva, že členské štáty sú povinné prostredníctvom opatrení zabezpečiť, aby sa skládkoval len odpad, ktorý bol predtým upravený.

Podľa názoru SD EÚ členské štáty musia pri tom maximálne, ako sa dá, zabrániť negatívnym účinkom na životné prostredie a zabezpečiť úpravu odpadov zodpovedajúcu súčasnému stavu techniky. Zohľadnený má byť aj technický a vedecký pokrok a členské štáty ho majú pravidelne uplatňovať v praxi.

Lisovanie a drvenie nie je „predúprava“

SD EÚ uviedol na pravú mieru aj skutočnosť, že drvenie a lisovanie odpadov nemožno akceptovať ako predúpravu.

Podľa názoru SD EÚ má predúprava – okrem iného – zahrňovať adekvátne vytriedenie jednotlivých zložiek a stabilizáciu biologicky rozložiteľných zložiek.

Slovenský právny stav

  • 13 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch4 obsahuje zoznam rôznych odpadov, ktoré sa nesmú skládkovať. Nie je v ňom uvedený všeobecný zákaz skládkovania neupravených odpadov.

Preto treba vychádzať z toho, že slovenský právny stav nie je v zhode so Smernicou o skládkach odpadov v zmysle „rozsudku Malagrotta“ a skôr či neskôr treba rátať s konaním o porušení zmluvy.

Napriek tomu, že uvedený rozsudok „Malagrotta“ bol vynesený proti Taliansku, má pre Slovensko obrovský význam, lebo ním SD EÚ objasnil výklad podstatného ustanovenia Smernice o skládkach odpadov.

Ak by Európska komisia začala konanie o porušení zmluvy aj proti Slovenskej republike, zo strany SD EÚ sa nedá očakávať vynesenie iného rozsudku ako v prípade „Malagrotta“.

Povinnosti Slovenska v zmysle „rozsudku Malagrotta“

Z „rozsudku Malagrotta“ vyplýva pre Slovensko nutnosť týchto opatrení:

  • Členské štáty musia zabezpečiť a prijať potrebné opatrenia, aby sa skládkoval len odpad, ktorý bol predtým upravený. Podľa nášho názoru si to vyžaduje zmenu právneho stavu.

  • Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa zabránilo alebo v čo možno najvyššej miere predišlo vzniku nebezpečenstva alebo prejavu negatívnych účinkov skládok odpadov vo vzťahu k ľuďom, zdraviu a životnému prostrediu.

  • S cieľom zabrániť, resp. obmedziť nebezpečenstvá alebo negatívne účinky skládok na ľudí, zdravie a životné prostredie, členské štáty musia nariadiť adekvátny systém monitorovania a manažmentu pre skládky. Bolo by treba preveriť, či súčasné slovenské predpisy, najmä pri starých skládkach, zodpovedajú týmto požiadavkám.

  • Členské štáty majú prijať opatrenia na realizovanie celej hierarchie úpravy (spracovania) odpadov, čo podľa nášho názoru zahrňuje aj opatrenia, ktoré robia zneškodňovanie odpadu skládkovaním atraktívnejším v porovnaní so zhodnocovacími opatreniami.

  • Členský štát má zabezpečiť využitie najlepšej technológie, ktorá je k dispozícii, a zohľadniť technický rozvoj. Toto podľa nášho názoru zahrňuje aj povinnosť Slovenska preveriť staré skládky a v prípade potreby zasiahnuť aj do právoplatných povoľovacích rozhodnutí.

  • Podľa SD EÚ len samotné drvenie a lisovanie odpadov nemožno akceptovať ako predúpravu. Predúprava musí zahŕňať adekvátne vytriedenie jednotlivých zložiek a stabilizáciu biologicky rozložiteľných zložiek. Aj v tomto smere musí Slovensko preveriť, či sa plnia tieto predpoklady.

Mag. Bernhard Hager, LL.M.
Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.


1 SD EÚ, -323/13, rozsudok | rozsudok z 15. októbra 2014.; Európska komisia proti Talianskej republike.
2 Smernica Rady o skládkach odpadov 1999/31/ES z 26. apríla 1999, vestník č. L 182 zo dňa 16/07/1999 S. 0001 – 0019.
3 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc z 19. novembra 2008
4 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch


 

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Čo prinesie druhá fáza zmien zákona o odpadoch?

Čo prinesie druhá fáza zmien zákona o odpadoch?

Veľká novela zákona o odpadoch1, ktorá bola prijatá minulý rok, nadobúda svoju účinnosť postupne už od 27. 12. 2019, pričom posledná časť zmien nadobudne účinnosť až v roku 2023. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v augustovom čísle časopisu Odpadové hospodárstvo 2020/08.

Editoriál: Prečo hovoriť o freerideroch?

Editoriál: Prečo hovoriť o freerideroch?

Úvodník vyšiel v augustovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2020/08.

Freerideri ukracujú systém o finančné prostriedky. Sú nimi aj veľkí výrobcovia

Freerideri ukracujú systém o finančné prostriedky. Sú nimi aj veľkí výrobcovia

Za odpad, ktorý vznikne z ich výrobkov, musia platiť firmy, ktoré si svoje zákonné povinnosti plnia. Dlhodobé ignorovanie tohto problému môže viesť k úplnej deformácii systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.