Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Zákaz skládkovania pre neupravené odpady

V prevratnom rozsudku „Malagrotta"1 Súdny dvor Európskej únie (SDEU) skonštatoval, že skládkovanie neupraveného odpadu predstavuje porušenie Smernice o skládkach odpadov2 a Rámcovej smernice o odpade3. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2016/03.

Zákaz skládkovania pre neupravené odpady

Foto: Fotolia

  • Publicistika |  09.03.2016 |  Mag. Bernhard Hager, LL.M. | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

I keď bol rozsudok vynesený proti Taliansku, je záväzný aj pre Slovensko a dáva podnet na zamyslenie sa nad niektorými postupmi bežnej praxe, aby sa zabránilo podobnému konaniu, alebo následkom tohto rozhodnutia voči Slovensku.

Zákaz skládkovania neupravených odpadov

Z článku 1 ods. 1 a čl. 6 písm. a) Smernice o skládkach odpadov vyplýva, že členské štáty sú povinné prostredníctvom opatrení zabezpečiť, aby sa skládkoval len odpad, ktorý bol predtým upravený.

Podľa názoru SD EÚ členské štáty musia pri tom maximálne, ako sa dá, zabrániť negatívnym účinkom na životné prostredie a zabezpečiť úpravu odpadov zodpovedajúcu súčasnému stavu techniky. Zohľadnený má byť aj technický a vedecký pokrok a členské štáty ho majú pravidelne uplatňovať v praxi.

Lisovanie a drvenie nie je „predúprava“

SD EÚ uviedol na pravú mieru aj skutočnosť, že drvenie a lisovanie odpadov nemožno akceptovať ako predúpravu.

Podľa názoru SD EÚ má predúprava – okrem iného – zahrňovať adekvátne vytriedenie jednotlivých zložiek a stabilizáciu biologicky rozložiteľných zložiek.

Slovenský právny stav

  • 13 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch4 obsahuje zoznam rôznych odpadov, ktoré sa nesmú skládkovať. Nie je v ňom uvedený všeobecný zákaz skládkovania neupravených odpadov.

Preto treba vychádzať z toho, že slovenský právny stav nie je v zhode so Smernicou o skládkach odpadov v zmysle „rozsudku Malagrotta“ a skôr či neskôr treba rátať s konaním o porušení zmluvy.

Napriek tomu, že uvedený rozsudok „Malagrotta“ bol vynesený proti Taliansku, má pre Slovensko obrovský význam, lebo ním SD EÚ objasnil výklad podstatného ustanovenia Smernice o skládkach odpadov.

Ak by Európska komisia začala konanie o porušení zmluvy aj proti Slovenskej republike, zo strany SD EÚ sa nedá očakávať vynesenie iného rozsudku ako v prípade „Malagrotta“.

Povinnosti Slovenska v zmysle „rozsudku Malagrotta“

Z „rozsudku Malagrotta“ vyplýva pre Slovensko nutnosť týchto opatrení:

  • Členské štáty musia zabezpečiť a prijať potrebné opatrenia, aby sa skládkoval len odpad, ktorý bol predtým upravený. Podľa nášho názoru si to vyžaduje zmenu právneho stavu.

  • Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa zabránilo alebo v čo možno najvyššej miere predišlo vzniku nebezpečenstva alebo prejavu negatívnych účinkov skládok odpadov vo vzťahu k ľuďom, zdraviu a životnému prostrediu.

  • S cieľom zabrániť, resp. obmedziť nebezpečenstvá alebo negatívne účinky skládok na ľudí, zdravie a životné prostredie, členské štáty musia nariadiť adekvátny systém monitorovania a manažmentu pre skládky. Bolo by treba preveriť, či súčasné slovenské predpisy, najmä pri starých skládkach, zodpovedajú týmto požiadavkám.

  • Členské štáty majú prijať opatrenia na realizovanie celej hierarchie úpravy (spracovania) odpadov, čo podľa nášho názoru zahrňuje aj opatrenia, ktoré robia zneškodňovanie odpadu skládkovaním atraktívnejším v porovnaní so zhodnocovacími opatreniami.

  • Členský štát má zabezpečiť využitie najlepšej technológie, ktorá je k dispozícii, a zohľadniť technický rozvoj. Toto podľa nášho názoru zahrňuje aj povinnosť Slovenska preveriť staré skládky a v prípade potreby zasiahnuť aj do právoplatných povoľovacích rozhodnutí.

  • Podľa SD EÚ len samotné drvenie a lisovanie odpadov nemožno akceptovať ako predúpravu. Predúprava musí zahŕňať adekvátne vytriedenie jednotlivých zložiek a stabilizáciu biologicky rozložiteľných zložiek. Aj v tomto smere musí Slovensko preveriť, či sa plnia tieto predpoklady.

Mag. Bernhard Hager, LL.M.
Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.


1 SD EÚ, -323/13, rozsudok | rozsudok z 15. októbra 2014.; Európska komisia proti Talianskej republike.
2 Smernica Rady o skládkach odpadov 1999/31/ES z 26. apríla 1999, vestník č. L 182 zo dňa 16/07/1999 S. 0001 – 0019.
3 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc z 19. novembra 2008
4 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch


 

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Podľa aktuálne platného zákona o odpadoch mal byť práve prvý rok po zavedení ISOHu bez ohlásení, pripomína Zuzana Balková.

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Vzdelávame verejnosť aj výrobcov, svojim klientom bonusovo poskytujeme aj poradňu, vysvetľuje Ľubica Vargová.

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Ako je to s plnením podmienok pre cezhraničný pohyb odpadu? Tému rieši článok Sylvie Berovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.