Európska iniciatíva chce bojovať proti klimatickým zmenám väčšou recykláciou plastov | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Európska iniciatíva chce bojovať proti klimatickým zmenám väčšou recykláciou plastov

Aliancia pre obeh plastového odpadu zverejnila deklaráciu, v rámci ktorej si kladie za cieľ zefektívniť fungovanie únijného trhu s recyklovanými plastmi.

Európska iniciatíva chce bojovať proti klimatickým zmenám väčšou recykláciou plastov

Foto: Pixabay

V piatok (20. septembra) viac ako sto verejných a súkromných partnerov pokrývajúcich celý hodnotový reťazec plastov podpísalo deklaráciu Aliancie pre obeh plastového odpadu (CPA).

Informovala o tom Európska komisia s tým, že deklarácia má podporovať viaceré dobrovoľné činnosti s cieľom dosiahnuť dobre fungujúci trh EÚ s recyklovanými plastmi (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

Vo vyhlásení sa uvádza, akým spôsobom má aliancia dosiahnuť cieľ každoročného využitia 10 miliónov ton recyklovaných plastov na produkciu nových výrobkov v Európe do roku 2025.

Tento cieľ stanovila Európska komisia už v rámci svojej stratégie pre plasty v obehovom hospodárstve v roku 2018, ktorá bola prejavom úsilia podporovať recykláciu plastov v celej Európe.

Stanovila si aj hmotnostný cieľ

Európska komisia oznámila spustenie Aliancie pre obeh plastového odpadu už v decembri 2018. Tomuto kroku predchádzalo predbežné posúdenie dobrovoľných prísľubov priemyslu väčšej recyklácie plastov.

Ukázalo sa, že prísľuby od dodávateľov recyklovaných plastov boli dostatočné na to, aby sa dosiahol či dokonca prekročil cieľ EÚ (10 miliónov ton recyklovaných plastov používaných v Európe do roku 2025).

Sľuby prijaté od používateľov recyklovaných plastov, akými sú spracovatelia plastov a výrobcovia, však boli nepostačujúce. Práve z tohto dôvodu bolo podľa EK potrebné učiniť určité konkrétne kroky, aby došlo k preklenutiu priepasti medzi ponukou a dopytom.

Identifikovali aj problémy

Aliancia si tak stanovila tri základné ciele. V prvom rade ide o podporu krátkodobých, dobrovoľných a koordinovaných akcií a investícií kľúčových zainteresovaných strán v priemysle.

V tejto oblasti sa činnosti a investície môžu vzťahovať na separovaný zber plastového odpadu, harmonizované podávanie správ o mierach a objemoch zberu a recyklácie či investície do triediacich a recyklačných zariadení.

Ďalším cieľom je podávanie správ o prekážkach, ktoré môžu brzdiť úsilie zúčastnených strán v plnej miere plniť svoje sľuby a dosiahnuť cieľ stanovený na rok 2025.

Medzi identifikované problémy patrí napríklad nedostatočná infraštruktúra, slabý prístup k financiám či štandardizačné medzery.

Posledným cieľom je monitorovanie pokroku smerom k väčšej recyklácii plastov a ich následnému využívaniu v Európe.

Nahradiť fosílne palivá

„Vítam záväzky prehodnotiť spôsob výroby a používania plastov. Vďaka účinnej recyklácii plastov vyčistíme planétu a bojujeme proti klimatickým zmenám tým, že vo výrobnom cykle nahradíme fosílne palivá plastovým odpadom,“ konštatuje prvý podpredseda EK Frans Timmermans, ktorý má zároveň na starosti agendu trvalo udržateľného rozvoja.

Vyhlásenie, ktoré podpísali malé aj stredné podniky, veľké korporácie, podnikateľské združenia, výskumné organizáciami a predstavitelia miestnych orgánov aj samospráv, podporuje spomínaný cieľ 10 miliónov ton.

Zároveň požaduje, aby došlo k prechodu na nulový odpad z plastov v prírode aj na nulové skládkovanie. Stanovuje tiež viaceré konkrétne opatrenia na dosiahnutie svojich cieľov.

V deklarácii stanovili hlavné ciele

V prvom rade deklarácia vyzýva k zlepšeniu dizajnu výrobkov z plastov tak, aby boli recyklovateľné. Ďalej plánuje identifikovať nevyužitý potenciál väčšieho množstva zberu, triedenia a recyklácie plastového odpadu v celej EÚ, ako aj hlavných investičných medzier.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

V plastovom priemysle môže karty zamiešať nový hráč. Črtá sa bioplast vyrobený z hmyzu

V plastovom priemysle môže karty zamiešať nový hráč. Črtá sa bioplast vyrobený z hmyzu

Muchy by najprv plastový odpad rozkladali, následne by sa z ich tiel extrahovali chemikálie pre ďalšiu plastovú výrobu.

Chystajú verejné obstarávanie. Štát má nový plán na odstránenie PCB látok v Strážskom

Chystajú verejné obstarávanie. Štát má nový plán na odstránenie PCB látok v Strážskom

Nebezpečné odpady chce ministerstvo zneškodniť v dvoch fázach. Plán dnes odobrila vláda.

Reakcia: Ad: Je to utópia s množstvom nepresností a chýb, reaguje ZOP na štúdiu IEP

Reakcia: Ad: Je to utópia s množstvom nepresností a chýb, reaguje ZOP na štúdiu IEP

Inštitút environmentálnej politiky (IEP) reaguje na tlačovú správu Zväzu odpadového priemyslu (ZOP) zverejnenú na Odpady-portal.sk. Reakciu IEP prinášame v plnom znení.