Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Vezmi si ma! Nová kampaň bojuje proti voľne pohodenému odpadu

Voľne pohodený odpad podľa prieskumu OZV ENVI - PAK predstavuje problém až pre 40 % miest a obcí. Pomôcť má nová kampaň proti tzv. litteringu.

Vezmi si ma

Foto: ENVI-PAK

Vezmi si ma! nie je ponuka na sobáš, ale nová kampaň, ktorej cieľom je bojovať proti voľne pohodenému odpadu v mestách a obciach.

Prieskum iniciovaný najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI - PAK počas leta zisťoval, ako vnímajú situáciu s odpadmi slovenské mestá a obce. Cieľom prieskumu bolo zistiť, v čom majú obce najväčšie problémy, ale zároveň aj vyzdvihnúť existujúce dobré príklady spolupráce s miestnymi občianskymi združeniami.

Výsledky prekvapili aj zainteresovaných. S tzv. litteringom, teda voľne pohodeným odpadom, majú problém dve pätiny miest a obcí.

„Viacero slovenských miest a obcí zaregistrovalo, že tento odpad, ktorý leží všade, kde sa pohybujú ľudia, je vážnym problémom a obec musí znášať nielen ekologické, ale aj ekonomické a sociálne následky,“ povedala Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI-PAK, pri predstavovaní novej kampane, ktorá má pomôcť pri riešení tohto problému.

Kampaňou chcú predbehnúť Brusel

OZV ENVI - PAK sa rozhodla na výsledky kampane zareagovať kampaňou Vezmi si ma!, ktorej hlavným cieľom je prepojiť a podporiť existujúce iniciatívy, ktoré proti litteringu bojujú.

„Projekt Vezmi si ma! sme iniciovali v mene výrobcov, ktorých zastupujeme preto, lebo chceme ukázať, že aj výrobcom záleží na prostredí, v ktorom žijeme,“ vysvetľuje zámer projektu K. Kretter.

Dnes sú výrobcovia aj podľa zákona zodpovední za svoje výrobky od ich vzniku, až do ich spracovania, keď sa z nich stane odpad. „Za littering, teda voľne pohodený odpad, výrobcovia doposiaľ nijako nezodpovedali, nebola to ich starosť. Na druhej strane sa starajú o to, aby obaly, ktoré skončia vo farebných kontajneroch, boli zrecyklované alebo inak zhodnotené,“ pokračuje K. Kretter.

Európska únia v súčasnosti pripravuje legislatívu, na základe ktorej budú výrobcovia finančne zodpovedať aj za tie výrobky, ktoré budú voľne pohodené ako odpad.

„My nechceme čakať, kým sa z toho stane povinnosť z Bruselu, ale rozhodli sme sa konať proaktívne. Zároveň nechceme konkurovať už existujúcim projektom. Naším cieľom je spojiť a podporiť to, čo tu už je a reálne v našich obciach a mestách funguje,“ pokračuje K. Kretter.

Littering trápi hlavne malé obce

Obce trápi voľne pohodený odpad aj nedostatočné triedenie. V lete oslovil ENVI - PAK všetky obce a mestá, ktoré má v súčasnosti zazmluvnené. Z 1323 sa aktívne zapojilo 497.

„Z tých obcí a miest, ktoré nám odpovedali na dotazník, až 40 % tvrdí, že má problém s voľne pohodeným odpadom. Boli to najmä menšie samosprávy do 1 000 obyvateľov, predovšetkým v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji,“ zdôrazňuje K. Kretter.

Ďalším veľkým problémom pre viac ako dve tretiny samospráv je podľa prieskumu ENVI – PAK nedostatočné triedenie odpadu obyvateľmi. Polovica zúčastnených obcí v prieskume dokonca uviedla riešenie nedostatočného triedenia odpadu svojimi občanmi ako prioritu v oblasti odpadového hospodárstva.

Napriek tomu, že obce pociťujú problémy s triedením aj voľne pohodeným odpadom, len necelá polovica spomedzi oslovených samospráv realizovala v uplynulých troch rokoch projekt zameraný na riešenie problému s odpadom.

Najaktívnejšie sú obce predovšetkým z Bratislavského a Trenčianskeho kraja, resp. samosprávy s viac ako 10 000 obyvateľmi. Zhruba tretina z nich pri organizácii podujatí zameraných na problémy s odpadom spolupracovala aj s neziskovými organizáciami alebo občianskymi združeniami.

Najčastejšou aktivitou bolo upratovanie organizované samotnou obcou, ale aj vzdelávanie o nakladaní s odpadom, prípadne svojpomocné upratovanie občanov. Zaujímavosťou je pomerne vysoký podiel akcií realizovaných miestnymi školami.

Pre riešenie problému s voľne pohodeným odpadom využívajú oslovené obce predovšetkým akcie organizované miestnou samosprávou alebo edukáciu obyvateľov. Je to tak zrejme aj preto, že iba v približne deviatich percentách obcí vedia zodpovední pracovníci samosprávy o organizáciách alebo združeniach, ktoré sa venujú riešeniu problémov s odpadmi.

Kampaň štartuje v troch samosprávach

„Zistili sme, že pre obce je na organizovanie akcií zameraných na riešenie problému s odpadom najvhodnejšia jar a potom jeseň. Preto spúšťame kampaň už teraz a budúci rok chceme pokračovať,“ uvádza K. Kretter.

V čom ale celá kampaň Vezmi si ma! spočíva?

„Na začiatok sme vybrali tri mestá: Diakovce na západe, Považskú Bystricu v strede a Humenné na východe Slovenska. Všetky tieto mestá uviedli, že majú problém s voľne pohodeným odpadom, ale zároveň sú u nich aj aktívne organizácie, ktoré majú chuť problém riešiť. Chceme im preto dať organizačnú aj logistickú podporu a vyzvať tých, čo už sú aktívni, aby si vzali kamarátov, rodiny aj známych a tentokrát ich prišlo zbierať odpad ešte viac,“ vysvetľuje Kretter.

Daniela Sovíková z referátu odpadového hospodárstva mesta Považská Bystrica doplnila: „Ponuka spoločnosti ENVI - PAK zapojiť sa do aktivity Vezmi si ma! nás oslovila, nakoľko sme to považovali za príležitosť zdieľať svoje skúsenosti a problémy s inými mestami v rámci Slovenska. Chceme oboznámiť širšiu verejnosť s problémami v odpadovom hospodárstve a zároveň očakávame spätnú väzbu.”

Do kampane sa zapoja aj známe osobnosti, napríklad, herečka Lujza Garajová Schrameková, moderátor Michal Sabo či youtuberka Patra Bene a ďalší.

„Cieľom je, aby sa časom do kampane zapojilo čo najviac miest a obcí. Na stránke https://www.vezmisi.ma môže ktokoľvek zistiť, či a ako je jeho obec už aktívna v tejto oblasti, a ak nie je, je tu jednoduchý návod, ako sa podobné podujatie dá zorganizovať,“ uzatvára K. Kretter.

O spoločnosti ENVI - PAK

OZV ENVI - PAK je najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkov v zmysle rozšírenej zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch, zabezpečuje zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnotenie a recykláciu.

ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Chýbajú kapacity pre nerecyklovateľný odpad, priemysel bije na poplach

Chýbajú kapacity pre nerecyklovateľný odpad, priemysel bije na poplach

S príchodom Volva bude tlak ešte väčší. Podľa priemyselnej asociácie treba viac kapacít na energetické zhodnocovanie odpadov.

Bol to podvod, hovorí Taraba po audite spornej dotácie pre Vlčanovu firmu

Bol to podvod, hovorí Taraba po audite spornej dotácie pre Vlčanovu firmu

Výsledky vládneho auditu envirorezortu posúva polícii. Jeho kompletné znenie však nezverejnili.

Ohlasujú koniec doby mikroplastovej. Vedci vyvinuli plne rozložiteľný plast na báze rias

Ohlasujú koniec doby mikroplastovej. Vedci vyvinuli plne rozložiteľný plast na báze rias

Problémom nebudú ani drobné častice, ktoré sa z plastových výrobkov štiepia opotrebovávaním. Aj tie sa v životnom prostredí prirodzene odbúrajú.