NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Výrobcom a obciam pribudla do ponuky ďalšia OZV za obaly a neobalové výrobky

Na Slovensku dlhoročne etablovaná spoločnosť získala autorizáciu aj na vyhradený prúd obaly a neobalové výrobky.

Výrobcom a obciam pribudla do ponuky ďalšia OZV za obaly a neobalové výrobky

Foto: Odpady-portal.sk

Je ňou spoločnosť ASEKOL SK, ktorá patrí od začiatku pôsobenia v roku 2010 medzi najväčšie organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre elektrozariadenia, ako aj batérie a akumulátory.

Organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK získala autorizáciu na vyhradený prúd obaly a neobalové výrobky a tak už od roku 2020 bude poskytovať výrobcom ponuku aj pre túto časť rozšírenej zodpovednosti výrobcov a pre obce a mestá sa stane partnerom pre triedený zber odpadu.

Deň odpadového hospodárstva 2019

Podľa ASEKOL SK spoločnosť disponuje najrozsiahlejšou zbernou sieťou, ktorej súčasťou je aj unikátny systém červeno-bielych kontajnerov na zber elektroodpadu od občanov.

„Našim cieľom je byť komplexným systémom pre rozšírenú zodpovednosť výrobcov a stať sa tak dôležitou súčasťou prechodu na obehové hospodárstvo (cirkulárnu ekonomiku) čo bude najväčšia výzva pre nadchádzajúce obdobie,“ uvádza Ronald Blaho, konateľ ASEKOL SK.

„Vďaka rozšíreniu našej ponuky o vyhradený prúd obaly a neobalové výrobky zjednodušíme výrobcom plnenie všetkých povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti. Budú sa môcť spoľahnúť na jedného partnera, ktorý sa orientuje v neustále sa meniacej veľmi komplikovanej legislatíve a upozorní ich vždy na čo sa majú pripraviť a oni sa budú môcť sústrediť na hlavnú časť podnikania“ dodáva.

ASEKOL SK bol doteraz slovenským výrobcom partnerom pre elektroodpad a batérie, odteraz bude ich partnerom aj pre papier, plasty, sklo, nápojové kartóny a kovové obaly.


Mohlo by vás zaujímať

Spotrebitelia sú ochotní priplatiť si za menej plastových obalov, vyplýva z prieskumu

Spotrebitelia sú ochotní priplatiť si za menej plastových obalov, vyplýva z prieskumu

Väčšina respondentov z Belgicka, Nemecka, Poľska a Spojeného kráľovstva uviedla, že by im neprekážalo zaplatiť za potravinársky výrobok vyššiu sumu, ak by bol zabalený v obale s menším obsahom plastu.

Eurostat: Odpad z plastových obalov recykluje Slovensko nadpriemerne

Eurostat: Odpad z plastových obalov recykluje Slovensko nadpriemerne

Európsky štatistický úrad informoval o tom, ako jednotlivé členské krajiny recyklujú vyprodukovaný odpad z plastových obalov. Ako je na tom Slovensko?

Na trhu sú prvé kompostovateľné kávové kapsule

Na trhu sú prvé kompostovateľné kávové kapsule

Ročne skončí na skládke dvadsať miliárd plastových kapsúl od kávy. Spoločnosť Lavazza chce objem odpadu zmenšiť kapsulami, ktoré sa rozložia v priemyselnom komposte.