NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Problémom nie sú len plasty. EEA si posvietila na elektroodpad, batérie aj textil

Európska únia má problémy s recykláciou elektroodpadu, batérií aj textilu. Dôvodov je viacero.

Problémom nie sú len plasty. EEA si posvietila na elektroodpad, batérie aj textil

Foto: EEA

V tomto článku sa dozviete:

  • aké príležitosti prináša obmedzenie vývozu plastového odpadu pre EÚ,
  • aké benefity by priniesla zvýšená recyklácia plastov,
  • koľko elektroodpadu sa ročne recykluje,
  • ako rieši EÚ manažment batériového odpadu,
  • koľko ton ročne predstavuje vyradený textil.

Zdokonalené podnikateľské modely a politiky šetrné k životnému prostrediu, ktoré majú za cieľ zvýšiť opätovné použitie a recykláciu, ale aj lepšie povedomie spotrebiteľov, pomôžu Európskej únii riešiť rastúci problém, ktorý predstavuje plastový, batériový, elektronický a textilný odpad.

Tieto závery zverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA) minulý týždeň v dvoch analýzach (odkaz na obe analýzy nájdete na konci článku).

Správy EEA poskytujú hodnotenie úlohy vývozu plastového odpadu v obehovom hospodárstve a stručný prehľad strát zdrojov z nakladania s odpadom.

Práve druhá správa sa osobitne zaoberá odpadom z elektrických a elektronických zariadení, batériami po dobe životnosti, textilným a plastovým odpadom.

Zníženie vývozu plastového odpadu prináša príležitosti

Začiatkom roku 2019 EÚ vyvážala mesačne asi 150-tisíc ton plastového odpadu. Ide približne o polovicu množstva vyvezeného v rokoch 2015 a 2016, keď export smeroval predovšetkým do Číny a Hongkongu.

Nové zákazy a obmedzenia dovozu z Číny však nútia EÚ, aby vylepšila svoje vlastné kapacity na nakladanie s odpadom doma.

Vývoj vývozu odpadu / Foto: EEA

Tieto zákazy a obmedzenia a zmenšujúci sa medzinárodný trh s plastmi pravdepodobne z krátkodobého hľadiska zvýšia skládkovanie a spaľovanie, ale mali by tiež rozprúdiť investície do kapacít a systémov na zvýšenie recyklácie a opätovného použitia plastového odpadu, konštatuje EEA.

Správa EEA o vývoze plastového odpadu ukazuje, že v nadchádzajúcich rokoch existuje obrovský potenciál na zvýšenie opätovného použitia a recyklácie.

Trvalo udržateľný manažment odpadu je kľúčový

V Európe sa postupne dosahuje pokrok v posilňovaní už aj tak ambicióznej politiky v oblasti odpadu a vytváraní solídneho rámca obehového hospodárstva, tvrdí EEA.

Podľa agentúry však EÚ stále prichádza o príležitosti na opätovné použitie značného množstva cenných zdrojov, ktoré sa v súčasnosti strácajú v dôsledku neefektívnych postupov odpadového hospodárstva.

Radovan Kazda, kandidát č. 20, Strana SaS

V EÚ sa každý rok vyprodukujú desiatky miliónov ton plastového odpadu. Okrem plastov sa pravidelne vyhodia milióny ďalších ton elektronického odpadu, ako sú staré počítače, fotoaparáty alebo televízory s malou alebo žiadnou mierou recyklácie.

Aby sa situácia zlepšila, je potrebné riešiť zlý alebo nedostatočný zber, opätovné použitie a recykláciu týchto tokov odpadu a nízku informovanosť spotrebiteľov o probléme s odpadom.

Chýbajúce kapacity

Ročná globálna produkcia plastov sa od roku 1950 zvýšila z 2 na 380 miliónov ton a predpokladá sa, že do roku 2035 sa zdvojnásobí a do roku 2050 sa takmer zoštvornásobí.

Recyklácia a zhodnocovanie plastových obalov / Foto: EEA

Povedomie o nakladaní s plastovým odpadom narástlo len relatívne nedávno v porovnaní s povedomím o materiáloch, akými sú papier, sklo a kovy.

To je jeden z dôvodov, prečo EÚ stále chýbajú kapacity na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie všetkého svojho plastového odpadu, a preto hľadá vývozné príležitosti.

Správne zaobchádzanie s odpadom eliminuje problémy

Pre ázijské krajiny je dovoz príležitosťou z toho dôvodu, že veľké množstvá plastového odpadu majú ekonomickú hodnotu.

Okrem toho tieto krajiny nemajú rovnaké pravidlá a predpisy týkajúce sa spracovania odpadu ako tie v EÚ, a preto môžu nakladať s plastovým odpadom menej kontrolovaným spôsobom.

Výroba plastov sa súčasne vo veľkej miere spolieha na fosílne palivá. Objemy je možné porovnať s množstvami v leteckom sektore.

Spaľovanie plastového odpadu vedie k priamemu uvoľňovaniu emisií skleníkových plynov. Ak sa plast ukladá na skládky, do atmosféry sa môže uvoľňovať uhlík.

Na celosvetovej úrovni sa však recyklovalo menej ako 10 % z približne 6 300 miliónov ton plastového, ktoré boli vyprodukované v rokoch 1950 až 2015.

Plasty prinášajú ekonomické benefity

Dôležité je tiež pripomenúť, že plasty prispievajú k rastu a zamestnanosti. Európsky priemysel, ktorý sa zaoberá plastmi, pozostáva z približne 60 000 spoločností s obratom takmer 355 miliárd eur za rok 2017. Tento priemysel navyše ponúka priame zamestnanie pre viac ako 1,5 milióna ľudí.

Európsky plastový odpad, s ktorým sa v súčasnosti obchoduje, by mohol poskytnúť značné množstvo potenciálnych (druhotných) materiálových zdrojov pre európsky spracovateľský priemysel.

Recyklácia v EÚ by okrem toho priniesla čistý úžitok aj pre európske hospodárstvo prostredníctvom pracovných miest a pridanej hodnoty, ale aj pre životné prostredie.

Problémom je aj elektroodpad

Množstvo elektronického odpadu (OEEZ) neustále rastie a je jedným z najrýchlejšie rastúcich tokov odpadu v Európe.

V Európe sa vyprodukuje viac ako 10 miliónov ton ročne, z čoho sa približne 40 % v súčasnosti zhromažďuje na recykláciu.

OEEZ obsahuje drahé kovy a niekoľko kritických surovín, ktoré sú základom fungovania kľúčových priemyselných odvetví a aplikácií.

Hoci základné kovy, ako sú železné kovy, hliník a meď z OEEZ, sa už do značnej miery recyklujú, veľa kritických surovín alebo kovov vzácnych zemín nie je možné efektívne zhodnotiť z dôvodu nízkych trhových cien, ktoré nepokrývajú náklady na recykláciu, chýbajúcich technológií recyklácie na komerčných trhoch alebo metalurgických limitov regeneračných procesov.

Recykláciou proti emisiám

Keďže OEEZ zahŕňa aj nebezpečné materiály a chemikálie, ktoré predstavujú environmentálne a zdravotné riziká, v európskej smernici z roku 2011 sa upravuje používanie určitých nebezpečných látok v takýchto zariadeniach.

Aj keď právne predpisy EÚ zakazujú prepravu OEEZ, tá aj tak stále prebieha, keďže environmentálne predpisy v rozvojových krajinách nie sú také prísne a náklady na prácu sú nižšie, čo v týchto lokalitách vytvára ďalšie environmentálne a zdravotné riziká.

Existujú však dôkazy o tom, že kvalitná recyklácia môže zabezpečiť účinné zhodnocovanie materiálov a energie z elektroodpadov.

Nedávna nórska štúdia poukazuje na to, že podporou zberu a recyklácie mobilných telefónov by Nórsko mohlo ročne ušetriť 2 000 ton emisií CO2.

Úspešnosť závisí aj od typu batérie

V Európe sa každoročne vyprodukuje vyše 1,9 milióna ton použitých batérií a očakáva sa, že toto množstvo bude aj naďalej narastať.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Londýn má prvú „nízkoplastovú“ zónu

Londýn má prvú „nízkoplastovú“ zónu

Na severe Londýna v štvrti Islington otvorili úplne prvú „Low Plastic Zone“, teda oblasť, v ktorej sa viac ako trom štvrtinám podnikov úspešne podarilo obmedziť používanie jednorazových plastov. Ďalšie štvrte by sa mali čoskoro pridať.

Skládky za humnom. Komentár analytika IEP o nelegálnych skládkach

Skládky za humnom. Komentár analytika IEP o nelegálnych skládkach

Na Slovensku existujú tisíce nelegálnych a 111 legálne prevádzkovaných skládok. Riziká skládkovania na ľudské zdravie sa môžu prejaviť najmä pri dlhodobom pobyte v ich blízkosti.

Ďalšie centrum na spracovanie odpadu má vzniknúť v trnavskom okrese

Ďalšie centrum na spracovanie odpadu má vzniknúť v trnavskom okrese

Centrum cirkulárnej ekonomiky inšpirované škandinávskym modelom má vyriešiť problém so skládkovaním odpadu v Trnave a okolí.