Problémom nie sú len plasty. EEA si posvietila na elektroodpad, batérie aj textil | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Problémom nie sú len plasty. EEA si posvietila na elektroodpad, batérie aj textil

Európska únia má problémy s recykláciou elektroodpadu, batérií aj textilu. Dôvodov je viacero.

Problémom nie sú len plasty. EEA si posvietila na elektroodpad, batérie aj textil

Foto: EEA

V tomto článku sa dozviete:

  • aké príležitosti prináša obmedzenie vývozu plastového odpadu pre EÚ,
  • aké benefity by priniesla zvýšená recyklácia plastov,
  • koľko elektroodpadu sa ročne recykluje,
  • ako rieši EÚ manažment batériového odpadu,
  • koľko ton ročne predstavuje vyradený textil.

Zdokonalené podnikateľské modely a politiky šetrné k životnému prostrediu, ktoré majú za cieľ zvýšiť opätovné použitie a recykláciu, ale aj lepšie povedomie spotrebiteľov, pomôžu Európskej únii riešiť rastúci problém, ktorý predstavuje plastový, batériový, elektronický a textilný odpad.

Tieto závery zverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA) minulý týždeň v dvoch analýzach (odkaz na obe analýzy nájdete na konci článku).

Správy EEA poskytujú hodnotenie úlohy vývozu plastového odpadu v obehovom hospodárstve a stručný prehľad strát zdrojov z nakladania s odpadom.

Práve druhá správa sa osobitne zaoberá odpadom z elektrických a elektronických zariadení, batériami po dobe životnosti, textilným a plastovým odpadom.

Zníženie vývozu plastového odpadu prináša príležitosti

Začiatkom roku 2019 EÚ vyvážala mesačne asi 150-tisíc ton plastového odpadu. Ide približne o polovicu množstva vyvezeného v rokoch 2015 a 2016, keď export smeroval predovšetkým do Číny a Hongkongu.

Nové zákazy a obmedzenia dovozu z Číny však nútia EÚ, aby vylepšila svoje vlastné kapacity na nakladanie s odpadom doma.

Vývoj vývozu odpadu / Foto: EEA

Tieto zákazy a obmedzenia a zmenšujúci sa medzinárodný trh s plastmi pravdepodobne z krátkodobého hľadiska zvýšia skládkovanie a spaľovanie, ale mali by tiež rozprúdiť investície do kapacít a systémov na zvýšenie recyklácie a opätovného použitia plastového odpadu, konštatuje EEA.

Správa EEA o vývoze plastového odpadu ukazuje, že v nadchádzajúcich rokoch existuje obrovský potenciál na zvýšenie opätovného použitia a recyklácie.

Trvalo udržateľný manažment odpadu je kľúčový

V Európe sa postupne dosahuje pokrok v posilňovaní už aj tak ambicióznej politiky v oblasti odpadu a vytváraní solídneho rámca obehového hospodárstva, tvrdí EEA.

Podľa agentúry však EÚ stále prichádza o príležitosti na opätovné použitie značného množstva cenných zdrojov, ktoré sa v súčasnosti strácajú v dôsledku neefektívnych postupov odpadového hospodárstva.

CMT Goup

V EÚ sa každý rok vyprodukujú desiatky miliónov ton plastového odpadu. Okrem plastov sa pravidelne vyhodia milióny ďalších ton elektronického odpadu, ako sú staré počítače, fotoaparáty alebo televízory s malou alebo žiadnou mierou recyklácie.

Aby sa situácia zlepšila, je potrebné riešiť zlý alebo nedostatočný zber, opätovné použitie a recykláciu týchto tokov odpadu a nízku informovanosť spotrebiteľov o probléme s odpadom.

Chýbajúce kapacity

Ročná globálna produkcia plastov sa od roku 1950 zvýšila z 2 na 380 miliónov ton a predpokladá sa, že do roku 2035 sa zdvojnásobí a do roku 2050 sa takmer zoštvornásobí.

Recyklácia a zhodnocovanie plastových obalov / Foto: EEA

Povedomie o nakladaní s plastovým odpadom narástlo len relatívne nedávno v porovnaní s povedomím o materiáloch, akými sú papier, sklo a kovy.

To je jeden z dôvodov, prečo EÚ stále chýbajú kapacity na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie všetkého svojho plastového odpadu, a preto hľadá vývozné príležitosti.

Správne zaobchádzanie s odpadom eliminuje problémy

Pre ázijské krajiny je dovoz príležitosťou z toho dôvodu, že veľké množstvá plastového odpadu majú ekonomickú hodnotu.

Okrem toho tieto krajiny nemajú rovnaké pravidlá a predpisy týkajúce sa spracovania odpadu ako tie v EÚ, a preto môžu nakladať s plastovým odpadom menej kontrolovaným spôsobom.

Výroba plastov sa súčasne vo veľkej miere spolieha na fosílne palivá. Objemy je možné porovnať s množstvami v leteckom sektore.

Spaľovanie plastového odpadu vedie k priamemu uvoľňovaniu emisií skleníkových plynov. Ak sa plast ukladá na skládky, do atmosféry sa môže uvoľňovať uhlík.

Na celosvetovej úrovni sa však recyklovalo menej ako 10 % z približne 6 300 miliónov ton plastového, ktoré boli vyprodukované v rokoch 1950 až 2015.

Plasty prinášajú ekonomické benefity

Dôležité je tiež pripomenúť, že plasty prispievajú k rastu a zamestnanosti. Európsky priemysel, ktorý sa zaoberá plastmi, pozostáva z približne 60 000 spoločností s obratom takmer 355 miliárd eur za rok 2017. Tento priemysel navyše ponúka priame zamestnanie pre viac ako 1,5 milióna ľudí.

Európsky plastový odpad, s ktorým sa v súčasnosti obchoduje, by mohol poskytnúť značné množstvo potenciálnych (druhotných) materiálových zdrojov pre európsky spracovateľský priemysel.

Recyklácia v EÚ by okrem toho priniesla čistý úžitok aj pre európske hospodárstvo prostredníctvom pracovných miest a pridanej hodnoty, ale aj pre životné prostredie.

Problémom je aj elektroodpad

Množstvo elektronického odpadu (OEEZ) neustále rastie a je jedným z najrýchlejšie rastúcich tokov odpadu v Európe.

V Európe sa vyprodukuje viac ako 10 miliónov ton ročne, z čoho sa približne 40 % v súčasnosti zhromažďuje na recykláciu.

OEEZ obsahuje drahé kovy a niekoľko kritických surovín, ktoré sú základom fungovania kľúčových priemyselných odvetví a aplikácií.

Hoci základné kovy, ako sú železné kovy, hliník a meď z OEEZ, sa už do značnej miery recyklujú, veľa kritických surovín alebo kovov vzácnych zemín nie je možné efektívne zhodnotiť z dôvodu nízkych trhových cien, ktoré nepokrývajú náklady na recykláciu, chýbajúcich technológií recyklácie na komerčných trhoch alebo metalurgických limitov regeneračných procesov.

Recykláciou proti emisiám

Keďže OEEZ zahŕňa aj nebezpečné materiály a chemikálie, ktoré predstavujú environmentálne a zdravotné riziká, v európskej smernici z roku 2011 sa upravuje používanie určitých nebezpečných látok v takýchto zariadeniach.

Aj keď právne predpisy EÚ zakazujú prepravu OEEZ, tá aj tak stále prebieha, keďže environmentálne predpisy v rozvojových krajinách nie sú také prísne a náklady na prácu sú nižšie, čo v týchto lokalitách vytvára ďalšie environmentálne a zdravotné riziká.

Existujú však dôkazy o tom, že kvalitná recyklácia môže zabezpečiť účinné zhodnocovanie materiálov a energie z elektroodpadov.

Nedávna nórska štúdia poukazuje na to, že podporou zberu a recyklácie mobilných telefónov by Nórsko mohlo ročne ušetriť 2 000 ton emisií CO2.

Úspešnosť závisí aj od typu batérie

V Európe sa každoročne vyprodukuje vyše 1,9 milióna ton použitých batérií a očakáva sa, že toto množstvo bude aj naďalej narastať.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Odsabotovali nám energetické využitie odpadu, reaguje hlavné mesto na rozhodnutie vlády

Odsabotovali nám energetické využitie odpadu, reaguje hlavné mesto na rozhodnutie vlády

Cenové stropy a odvody z nadmerných príjmov pre výrobcov elektriny ohrozili projekt v rámci zariadenia na energetické využitie odpadu v Bratislave. Mestský podnik tak príde o milióny eur.

Navrhujú monopolný systém RZV. MŽP zverejnilo kľúčovú štúdiu o textilnom odpade

Navrhujú monopolný systém RZV. MŽP zverejnilo kľúčovú štúdiu o textilnom odpade

Inšpiráciu môžeme hľadať vo francúzskom systéme, v prípade kontroly sa môžeme inšpirovať napríklad aj slovenským systémom zálohovania.

Čaká sa na nové nariadenie pre obaly. Treba viac udržateľných výrobkov, odkazuje slovenský envirorezort

Čaká sa na nové nariadenie pre obaly. Treba viac udržateľných výrobkov, odkazuje slovenský envirorezort

Vlastnú pozíciu k návrhom Európskej komisie chystá aj MŽP SR. Pýtali sme sa na podrobnosti.