Ministerstvo sa bráni, dotácia na podporu zhodnocovania odpadov nie je podozrivá | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Ministerstvo sa bráni, dotácia na podporu zhodnocovania odpadov nie je podozrivá

Spoločnosť Hinkom vyhovela v ôsmych z deviatich bodových a vo všetkých vylučovacích kritériách. Na výstavbu zariadenia na mechanicko - biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu jej podľa ministerstva schválili dotáciu 2,3 milióna eur transparentne a v súlade s pravidlami.

Ministerstvo sa bráni, dotácia na podporu zhodnocovania odpadov nie je podozrivá

Foto: Odpady-portal.sk

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve v článku, ktorý sme zverejnili v denníku Odpady-portal.sk 13. novembra, kritizuje udelenie dotácie projektu spoločnosti Hinkom, s.r.o. na projekt vybudovania zariadenia na mechanicko - biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu.

Firma totiž podľa nich nevykazuje žiadnu ekonomickú aktivitu a vznikla iba v roku 2017, pričom už o rok získala vysokú dotáciu na projekt.

Podľa asociácie je prekvapením, že komisia odborných hodnotiteľov zložená z pracovníkov a poradcov MŽP SR pridelila prostriedky takémuto projektu.

„Nechceme znevažovať odbornosť daných pracovníkov, no nie je nám jasné, ako mohla byť pridelená tak vysoká dotácia spoločnosti, ktorá nevlastní žiadny majetok, nemá žiadne tržby a naviac jej väčšinovým akcionárom je súkromná spoločnosť,“ uviedla asociácia.

MŽP: Dotácia bola udelená v súlade s pravidlami

Podľa ministerstva životného prostredia komisia rozhodla o pridelení nenávratného finančného príspevku podľa predpisov a hodnotiaci proces je transparentne zverejnený na stránke systému ITMS2014+.

Odborným garantom stránky je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

„Výstupom z procesu odborného hodnotenia je spoločný hodnotiaci hárok obsahujúci závery, ktoré predstavujú posúdenie žiadosti o NFP odbornými hodnotiteľmi. Spoločný hodnotiaci hárok tejto žiadosti spoločnosti Hinkom je uverejnený na stránke ITMS2014+. Odborné hodnotenie sa vykonáva na základe kombinácie vylučujúcich a bodovaných hodnotiacich kritérií, pričom bodované kritériá slúžia na posúdenie kvalitatívnej úrovne žiadosti o NFP,“ vysvetľuje pre Odpady-portal.sk Tomáš Ferenčák, hovoca rezortu.

MIM ESONA

Transparentne sú zverejnené aj kritériá hodnotenia projektov. „Žiadosť sa v rámci jej posúdenia hodnotí na základe dokumentu s názvom „Kritéria pre výber projektov OP KŽP“, ktorý je súčasťou zverejnenej výzvy,“ pokračuje T. Ferenčák.

Aj hodnotitelia vyčítali firme finančnú situáciu

Žiadosť spoločnosti Hinkom dosiahla v bodovaných kritériách 39 bodov z maximálneho počtu bodov 50. Ako vyplýva z hodnotiaceho hárku, projekt získal plný počet bodov v siedmych z devatich kritérií.

Znížené hodnotenie získal projekt v kritériu príspevku projektu k príslušnému špecifickému cieľu. „Dôvodom zníženia počtu bodov je miera príspevku na základe princípu Value for Money pre mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov,“ vysvetľujú hodnotitelia projektu v hodnotiacom hárku.

Nula bodov získal projekt v kritériu finančnej charakteristiky žiadateľa. Hodnotitelia projektu poukazujú na to, že Hinkom je firma s nepriaznivou finančnou situáciou, na čo uporňovala v článku aj asociácia.

„Dôvodom zníženia počtu bodov je, že žiadateľ je na trhu menej ako jeden rok a z dokumentácie nie je možné posúdiť hodnoty ukazovateľov a ani finančné postavenie žiadateľa,“ vysvetľujú v hárku hodnotitelia.

Vo vylučujúcich kritériách však hodnotitelia dali finančnej udržateľnosti projektu súhlas. Vysvetľujú to čestným vyhlásením spoločnosti Hinkom.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Integrované povoľovanie sa má zmeniť. Pribudnú nové povinnosti

Integrované povoľovanie sa má zmeniť. Pribudnú nové povinnosti

Novela zákona má priniesť niekoľko dôležitých zmien.

Kompost z kuchynského odpadu je nekvalitný, farmári ho nechcú, konštatuje ministerstvo

Kompost z kuchynského odpadu je nekvalitný, farmári ho nechcú, konštatuje ministerstvo

Slovenskí farmári ročne použijú desaťtisíce ton kompostu. Väčšinu tvorí priemyselný kompost alebo maštaľný hnoj.

MŽP sľubuje koniec utajovania informácií o pravdepodobných envirozáťažiach

MŽP sľubuje koniec utajovania informácií o pravdepodobných envirozáťažiach

V súčasnosti verejnosť nemá tieto údaje sprístupnené. Zmeniť to má novela geologického zákona, ktorá by mohla nadobudnúť účinnosť už o niekoľko mesiacov.