Názor. Podozrivé dotácie na podporu zhodnocovania odpadov | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Názor. Podozrivé dotácie na podporu zhodnocovania odpadov

Pridelenie dotácií na tento projekt pripomína neslávne známu starú kauzu.

Názor. Podozrivé dotácie na podporu zhodnocovania odpadov

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

  • Publicistika |  13.11.2019 |  Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve

Nedávno bola zverejnená informácia o projekte „Vybudovanie zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu“, ktorú bude budovať spoločnosť Hinkom s.r.o. v oblasti obce Hincovce pre širšiu oblasť obcí v regióne miest Krompachy a Spišské Vlachy v celkovej výške investície 4.199.848, 00 EUR.

Ako sa spomína v zámere, hlavným cieľom navrhovaného projektu je: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie s následnou minimalizáciou objemu komunálneho odpadu ukladaného na skládku.

Cieľová skupina sú obyvatelia miest a obcí: Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Beharovce, Bystrany, Granč - Petrovce, Hincovce, Hrišovce, Kaľava, Kolinovce, Olcnava, Olšavka, Richnava, Slatvina, Slovinky, Vojkovce, Žehra, Margecany, Kľuknava, Gelnica, Jaklovce, Veľký Folkmar, Kojšov, Žakarovce, Studenec, Bijacovce, Pongrácovce, Dúbrava, Korytné, Ordzovany, Poľanovce, Prakovce, Helcmanovce, Jablonov a Spišská Nová Ves.

MIM ESONA

Nikto nemá nič proti zámerom odkloniť zmesový komunáony odpad zo skládok odpadov. Na danom zámere by nebolo nič zlé, lenže spoločnosť vznikla v roku 2017 a v roku 2018 získala dotáciu 2.309.916,25 eur a do dnešného nevykázala žiadnu ekonomickú činnosť (Zdroj: Finstat.sk).

Naviac, na danú technológiu doposiaľ nebolo vydané žiadne povolenie v zmysle IPKZ, keďže sa bude nakladať so zmesovým komunálnym odpadom v objeme 20.000 ton/rok a dopátrať sa povolenia od OÚ ŽP je tiež problematické...

Komisia zložená z pracovníkov a poradcov MŽP SR (p. Ďuračka, p. Koco, p. Záhorský, p. Špalková, p. Gojdičová, p. Masničáková) bola v zmysle procesov schvaľovania žiadostí z EÚ fondov menovaná ako Odborní hodnotitelia.

Rovnako nechceme znevažovať odbornosť daných pracovníkov, no nie je nám jasné, ako mohla byť pridelená tak vysoká dotácia spoločnosti, ktorá nevlastní žiadny majetok, má základné imanie (ZI) 5.000 eur (www.orsr.sk), nemá žiadne tržby a naviac, 2/3 akcionárom je súkromná spoločnosť (zo ZI 3.300 eur vlastní spoločnosť Cleanmet, s.r.o. podnikateľa p. Kováča, figurujúceho podľa ORSR v niekoľko desiatkach spoločnostiach) a len 1/3 vo firme má spoločnosť, ktorá je založená vyššie spomínanými obcami a mestami (spoločnosť Ekover, s.r.o. vo výške 1.700 eur).

Na záver len môžeme konštatovať, že pridelené financie na daný projekt nám nápadne pripomínajú paralelu s kauzou „Black Cygnus – Čierna labuť“ z roku 2012, kedy sa prostriedky zo EÚ fondov tesne pred voľbami rozdelili na „špecifické projekty“, ktoré boli následné vyšetrované orgánmi činnými v trestnom konaní.

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH)


Pozn. red.: Článok je názorovým príspevkom zaslaným redakcii. Postoje prezentované v ňom môžu, ale nemusia vyjadrovať názor redakcie Odpady-portal.sk.Diskusia (2)

  1. info@odpadovyhospodar.sk14.11.2019 (16:05)
    fuu tu by sa zišiel asi aj názor druhej strany, resp. asi aj názor ministerských pracovníkov. V opačnom prípade to bude len vyplakávanie nad rozliatym mliekom zo strany konkurencie.
  2. Radovan Kazda14.11.2019 (16:56)
    Ďakujem, názor MŽP SR sme už získali, čoskoro ho zverejníme.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Triedenie stavebných odpadov prinesie firmám ďalšiu byrokraciu

Triedenie stavebných odpadov prinesie firmám ďalšiu byrokraciu

Napriek dobrému úmyslu má zmena legislatívy viacero negatív a nedotiahnutých bodov, upozorňujú odborníci z odpadového hospodárstva a stavebníctva.

Kľúčovou zmenou pri úprave odpadov bude zhodnocovanie výhrevnej zložky od roku 2027

Kľúčovou zmenou pri úprave odpadov bude zhodnocovanie výhrevnej zložky od roku 2027

Úprava odpadov pred skládkovaním bude povinnosťou od budúceho roka, ďalšie sprísnenie podmienok príde o štyri roky nato. Obce a mestá čaká v odpadovom hospodárstve viacero výziev.

Problémom sú skratkovité riešenia. Aj pri úprave odpadu, upozorňuje špecialista SPP

Problémom sú skratkovité riešenia. Aj pri úprave odpadu, upozorňuje špecialista SPP

Skratkovité riešenia nahrávajú podľa energetika len tomu, že vznikne hra s katalógovými číslami, ktorá bude mať negatívne environmentálne vplyvy.