NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: Slovakia Going Zero Waste 2020

Interaktívna konferencia o živote bez odpadu, o udržateľnosti a ďalších súvislostiach, ktorým čelí naša spoločnosť v téme životného prostredia sa uskutoční online 25. - 27. septembra 2020.

Slovakia Going Zero Waste

Foto: Odpady-portal.sk

Pojmy “bezodpadovosť“ či „zero waste“ sú už na Slovensku pomerne etablované, no ešte stále je pred nami množstvo práce. Tretí ročník konferencie Slovakia Going Zero Waste bude o zmenách systémov, pravidiel, firiem a spoločností často s tisíckami zamestnancov, no hlavne o nenápadných hrdinoch, ktorí za týmito zmenami stoja. O ľuďoch, ktorí prešliapavajú cestu, ukazujú smer a sú spúšťačmi celospoločenských zmien. O ľuďoch, z ktorých niektorí sedeli na predchádzajúcich dvoch konferenciách možno rovno vedľa vás.

Konferencia sa zameria na prvé lastovičky dosahujúce zmeny vo viacerých oblastiach, preberie inovácie napomáhajúce bezodpadovosti, a hlavne sa bude sústrediť na to, ako môže dosiahnuť človek z akejkoľvek pozície vo svojom prostredí naozaj veľkú zmenu.

Inšpirujme sa navzájom, zdieľajme svoje skúsenosti, prepájajme sa a prispejme k zmene spoločne!

Headlinerom – špeciálnym hosťom tohto ročníka bude Will McCallum, riaditeľ Greenpeace pre otázky oceánov a Bert van Son, zakladateľ MUD Jeans.

Počas prestávok bude pre účastníkov pripravených 9 moderovaných diskusií, konzultantov a praktické sekcie o detailoch života bez odpadu, ako aj o udržateľnosti a ďalších súvislostiach, ktorým čelí naša spoločnosť v téme životného prostredia. Novinkou bude celodenný workshop, ktorý účastníkom poodkryje zákulisie recyklácie plastov.

Organizátori konferencie sa postarali o to, aby Slovensko prišli inšpirovať ľudia z praxe, ktorí s témou nielen pracujú, ale najmä ňou žijú. Je všeobecne známe, že najlepšie funguje motivácia samotnou praxou. Zameranie preto bude na prvé lastovičky dosahujúce konkrétne zmeny vo viacerých oblastiach.

Preberať sa budú inovácie napomáhajúce životu bez odpadu a najmä na to, ako môže človek dosiahnuť reálnu zmenu k lepšiemu z akejkoľvek pozície vo svojom prostredí. Téma odpadu je zodpovednosťou každého človeka, kto sa pridá, pomôže nasmerovať Slovensko k udržateľnému životnému štýlu.


Termín a miesto konania

 • 25. - 27. september 2020
 • Bratislava, Stará tržnica

Program a témy konferencie

Podujatie bude moderovať Daniela Piršelová z TA3.

Piatok 25. septembra 2020

18.00 - 19.00 h Kick-off ceremónia | Oficiálne otvorenie ceremónie


Sobota 26. septembra 2020

1. Kde sme a kam smerujeme

V prvom bloku sa zameriame na to, ako problém s odpadom vyzerá globálne, aké sú vízie do budúcna a čo s tým...

 • Will McCallum – Pohľad z terénu: ako sa vyvíja celosve­tová situácia s odpadom a čo s tým...

Konferenciu otvorí britský akti­vista Will McCallum. Je jedným z tých, ktorí skúmajú mieru znečistenia priamo na palubách lodí plaviacich sa po svetových oceánoch. Aké sú výsledky jeho bádania, ako sa situácia vyvíja a aké sú podľa neho riešenia? Čo ho pri jeho práci najviac prekva­pilo a čo by odporučil každému jednému z nás?

 • Dana Mareková – Zero Waste nie je len o bezobalovom nakupovaní!

Téma zero waste je už na Slovensku dostatočne etablovaná na to, aby sme mohli otvoriť jej trinástu komnatu. Zero Waste nie je len o bezobalovom nakupovaní či cirkulárnej výrobe! Ako sme na tom s odpadom, ktorý vypúšťame do ovzdušia či vody a čo musíme v tomto smere urýchlene zmeniť?

 • Richard Sťahel - Sloboda konzumu nie je základné ľudské právo

Sme prvá generácia, ktorá na vlastnej koži pocíti dopady klimatickej zmeny a posledná, ktorá s tým má šancu niečo spraviť. Politika podpory rastu výroby a spotreby za každú cenu narazila na limity planetárneho systému. Ako pokračovať ďalej?

+ Diskusia

2. Systémové a inovatívne riešenia

V tomto bloku sa zameriame na nové a inovatívne riešenia, ktoré už fungujú. Ako môžeme zmeniť systém a využiť nové technológie v prospech obmedzenia odpadu?

 • Vojtěch Vosecký – Cirkulárna Praha

Ako môže moderné mesto znížiť svoj environmentálny dopad, obmedziť svoje odpady a zároveň získať nové zdroje? V Prahe poskytol projekt Cirkulárny sken Praha viac než 20 jasných odpo­vedí: Re-use centrum, vybudova­nie vlastnej bioplynovej stanice, zavedenie princípov cirkulárnej ekonomiky už pri zadávaní verejných zákaziek mesta a veľa ďalšieho. Čím sa z tohto projektu môžu inšpirovať slovenské mestá a dediny a čo z nich budeme mať my ako obyvatelia?

 • Radomír Brtáň – Neplať za odpad, ktorý nevytvoríš

Jeden z najlepších spôsobov, ako inšpirovať ľudí k produkovaniu menšieho množstva odpadu a jeho lepšiemu triedeniu je, keď poplatky za odpad budú reálne odrážať, koľko ho človek vytvoril. Košeca ako prvá obec na Slovensku začala pomocou kódov na vreciach monitorovať, koľko odpadu konkrétny obyvateľ vytvorí a podľa toho priebežne upravovať poplatky. Ako tento sys­tém funguje a prečo by sme ho mali chcieť aj v našej obci či meste?

MEVA-SK

 • Cyril Klepek – Cirkulárna inovácia

Cirkulárna ekonomika dáva zmysel aj z pohľadu biznisu. Každá firma ale tú najväčšiu inovačnú príležitosť objaví inde. Zatiaľ čo v jednej môže byť zaujímavé zmeniť predaj na prenájom, u inej zase vyrobiť úplne nový produkt alebo významne optimalizovať svoj chod vďaka digitálnym technológiám. Inovácia odpadového hospodárstva pomocou digitálnych technológií je potom príkladom a potrebnou výzvou seba samého.

+ Diskusia


Nedeľa 27. septembra 2020

3. Dobrá prax inšpiruje

Príklady, ako sa to dá! V tomto bloku nám inšpiratívni prednášajúci prezradia, ako sa im podarilo dosiahnuť zmenu v ich firme, škole či projekte.

 • Štefan Rozkopál – Prezidentská kancelária

Vedeli ste, že na cestu bezod­padovosti sa v minulom roku vydala aj prezidentská kance­lária? Na konferencii nám po­rozprávajú, ako sa im s týmto zámerom darí, ako dopadol ekologický audit prezidentskej kancelárie a aké majú výsledky.

 • Tadeáš Žďárský - Palackého univerzita

Ako zmeniť svoju školu či univerzitu na bezodpadovú? Na to majú skvelú odpoveď na Palackého univerzite, ktorí rozbehli množstvo lokálnych či celoštátnych projektov – otvorili Freeshop, komunitnú záhradu, zdieľajú jedlo, robia celoštátne upratovacie akcie, a samozrejme organizujú množstvo informačných pod­ujatí, kde sa snažia motivovať k zmene aj ďalších ľudí a ostatné univerzity.

 • Michal Sládek – Festival Pohoda

Festival Pohoda vymenil v roku 2014 jednorazové poháre za vratné. Za päť ročníkov festivalu tým ušetrili státisíce kusov jednorazových plastov. Aké boli ďalšie kroky pri vy­tváraní festivalu bez odpadu a ako môžu návštevníci prispieť k rozhodovaniu organizátorov robiť podujatie ekologicky?

 • Katarína Krnáčová – Ekologická produkcia filmu

Zmeny treba priniesť do každého odvetvia. Do každého jedného! Napadlo vám nieke­dy, koľko zbytočného odpadu vzniká napríklad pri natáčaní filmu? Na príklade prvého ekologického natáčania na Slo­vensku si ukážeme, ako môžete priniesť zmenu do akéhokoľvek prostredia, v ktorom každo­denne fungujete.

 • Silvia Pastoreková – Slovenská akadémia vied

Bezodpadovosť v práci nie je len záležitosťou mladých inovatívnych firiem! Tvoriť menej odpadu vo svojich labo­ratóriách sa rozhodli aj vedci zo Slovenskej akadémie vied. Aké majú výsledky a s akými problémami sa stretávajú?

+ Diskusia

4. Bert van Son – Každá oblasť potrebuje zmenu. Revolučnú!

Bert van Son pracoval tridsať rokov v odevnom priemysle a vnímal, že táto oblasť potre­buje výraznú zmenu. Cestu, ako túto zmenu dosiahnuť ukazuje založením vlastnej spoločnosti MUD Jeans, ktorá vyrába rifle udržateľne a eticky - a - prenajíma ich.

MUD Jeans prišli s konceptom pre­nájmu riflí, ktoré zákazníkovi v pravideľných intervaloch bez­platne opravia alebo vymenia za iné. Staré nohavice pritom zrecyklujú a vyrobia z nich nové. Bert vo svojej prednáške prezradí, ako sa reálne funguje v systéme uzavretého kruhu a čím sa z ich príkladu môžu inšpirovať aj iné odvetvia.

+ Diskusia

Prvý ročník konferencie, foto: Odpady-portal.sk


Prestávky:

Počas dlhých prestávok bude pre účastníkov pripravených množstvo diskusií, workshopov, prezentácii neziskových organizácii, iniciatív a vystavovateľov z oblasti zero waste.

1. sekcia

 • Martina Novotová - Ako na zero waste - názorne ukážky (začiatočníci)

Diskusia určená pre nováčikov v téme zero waste. Aké sú konkrétne kroky, ktorými môžete zmeniť svoj život na bezodpadový? Ktoré staré návyky musí človek zmeniť a ako postupovať, aby bol celý prechod na bezod­padovosť čo najjednoduchší?

 • Petra Csefalvayova, Ivana Maleš, Andrej Popovič – Rande s odpadom- prečo a ako správne triediť odpad?

Večná téma správneho triedenia. Kam s od­padom, ktorý vyprodukujeme? Žltý, modrý, zelený či červený kontajner? Kam s kompos­tom? V čom sú chytáky a ako dosiahnuť, aby v zmesovom komunálnom odpade skončili naozaj len 4% nášho odpadu, ktoré tam podľa správnosti patria?

 • Michal Figúr - Ako a kde sa náš odpad recykluje?

V tejto prestávkovej diskusii sa od triedenia posunieme k recyklácii a pozrieme sa na to, aká je cesta vyseparovaného odpadu, kým sa z neho stanú nové produkty. Kam putuje vyseparovaný odpad po naložení do smetiar­skych áut? Kde končí odpad z kontajnerov na textil? Aké množstvo vytriedeného odpadu sa naozaj zrecykluje? Koľko kilometrov trie­dený odpad po vyhodení ešte precestuje a koľko energie stojí jeho recyklácia?

2. sekcia

 • Tomáš Hajzler - Zodpovedná firma

Princípom zodpovednej firmy je, aby podnikanie priná­šalo úžitok nielen vlastníkom firmy, ale aj zákazníkom, celej spoločnosti a životnému prostrediu. Ako prebu­dovať vaše podnikanie a dodávateľský reťazec podľa princípov zodpovednej firmy?

 • Venus Jahanpour - Dosiahni zmenu tam, kde si

Riaditeľka školy Venus vedie svoju školu k trvalej udržateľnosti, no neskončila len pri tom. Spolu so svojimi žiakmi menia pracoviská ich rodičov, namiesto slohov píšu úradom svoje environmentálne požiadavky a množstvom ďalších spôsobov pozitívne ovplyvňujú prostredie, v ktorom žijú. Ukáže nám, ako naštartovať zmeny tam, kde ste.

 • Alexander Ač - Postoj spoločnosti voči klimatickej kríze

Diskusia s klimatológom na tému klimatickej krízy: ako na tom sme, aké máme vyhliadky, ako sa nám ju darí riešiť ? Čo sa za posledný rok zmenilo a ako napľňame medzinárodné ciele v v nadväznosti na vyhlásenie európskeho parlamentu o stave klimatickej núdze v Európe.

3. sekcia

 • Marcela Hrapková - Prečo nás odpad netrápi?

Pohľad psychologičky na tému odpadu: zero waste je in a ekologické slogany môžeme vidieť v najrôznejších reklamách. Pôsobí to, že táto téma aktívne žije a celá spoločnosť sa postupne mení, no na druhej strane: stále vznikajú čierne skládky, množstvo ľudí produkcia ich odpadu alebo jeho triedenie vonkoncom nezaujíma a celkové množstvo vyprodukovaného odpadu zatiaľ výraznejšie nekleslo. Prečo? A čo s tým?

 • Denisa Rášová - Nie je materiál ako materiál – o udržateľných materiáloch budúcnosti

Sme zaplavení výrobkami, najmä tými plastovými, ktoré sú nerecyklovateľné, kompozitné a ktoré boli navrhnuté tak, aby po použití skončili v koši. Už pri dizajne produktov však dokážeme z 80 % ovplyvniť ich dopad na životné prostredie. S odborníkmi na materiály, výskumníkmi a dizajnérmi sa budeme rozprávať o tom, aké materiály sú najvhodnejšie na to, aby sme zachovali kvalitu, dlhotrvácnosť, opraviteľnosť a recyklovateľnosť výrobkov. Predstavíme aj knižnicu materiálov, ktorú si samozrejme budete môcť prezrieť, zobrať do rúk a poriadne sa s ňou zoznámiť.

 • Jerguš Tesák - Strata biodiverzity – ako ju môžeme pozorovať vlastnými očami a prečo by nás mala zaujímať ?

Ako môžeme pozorovať stratu biodiverzity vlastnými očami? Čo pre nás znamená, čoho sa obávať a čo pre jej zachovanie a obnovenie môže spraviť každý z nás?

Celodenný workshop – Precious Plastics Slovakia

Iniciatíva Precious Plastics nám na kon­ferencii ukáže recyklovanie plastov naživo – od zdrojového materiálu až po výsledné produkty.


Stiahnite si pozvánku a program konferencie v pdf formáte.

Viac informácií o konferencii a organizačné pokyny si môžete pozrieť tu. • Tomáš Sedláček (čakáme na potvrdenie) - Pohľad ekonóma: prečo je plytvanie a tvorba odpadu ekonomický nezmysel

Fungovanie ekonomiky je častým argumentom, prečo zachovať súčasný stav. V tejto prednáške sa na to pozrieme z iného uhľa pohľadu: plytvanie a tvorba odpadu ekonomic­ký zmysel v žiadnom prípade nedávajú!

 

Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2023

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2023

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v decembri 2023? Prinášame tradičný mesačný prehľad.

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Spoločnosť Inisoft pozýva záujemcov na online školenie určené pre pracovníkov spoločností, ktorí sú pôvodcami odpadov a sú zodpovední za nakladanie s odpadmi.

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 7. ročník konferencie, ktorá je spojená s workshopom k novej stavebnej legislatíve.