OZV v EÚ spájajú sily, do roku 2030 chcú 90 % zber sklenených obalov | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

OZV v EÚ spájajú sily, do roku 2030 chcú 90 % zber sklenených obalov

Recyklované sklo tvorí zhruba polovicu objemu nového skla v EÚ. Ročne sa dostane na trh okolo 80 miliárd sklenených obalov.

sklo

Foto: FEVE

Európske organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) chcú v najbližšom desaťročí zlepšovať triedený zber a recykláciu skla tak, aby výroba skla prebiehala v uzavretých cykloch.

Združenie európskych výrobcov sklenených obalov (FEVE) iniciovalo projekt „Close the Glass Loop,“ ktorého cieľom je do roku 2030 dosiahnuť 90 % zberu sklenených obalov. Projekt by mal zároveň zabezpečiť, aby sa recyklovaný materiál znovu použil do nového výrobného procesu sklenených obalov.

„Tento záväzok organizácií zodpovednosti výrobcov „Close the Glass Loop“ v celej Európe je pre sklársky priemysel silným signálom, že nastal čas pre zmenu k obehovej ekonomike,“ uviedol Michel Giannuzzi, prezident FEVE. K projektu sa pripojila tiež Aliancia pre rozšírenú zodpovednosť výrobcov (EXPRA), ktorej zakladajúcim členom je aj slovenská OZV ENVI - PAK.

V EÚ sa recykluje 76 % skla

Podľa údajov FEVE je v Európe celkovo 160 závodov na výrobu skla, ktoré ročne dodávajú na trh okolo 80 miliárd sklenených fliaš, flakónov a ďalších sklenených obalov. Okrem nápojových obalov sú to obaly pre kozmetiku, parfémy či farmaceutické produkty. 

Z vlaňajšej správy FEVE vyplýva, že z celkového objemu skleneného odpadu v EÚ končí v triedenom zbere 76 % (podrobnejšie čísla sme priniesli v tomto článku).

„Vysoká miera recyklácie skla na úrovni 76 % ukazuje, že obehové hospodárstvo funguje pri sklenených obaloch veľmi dobre,“ reagovala generálna tajomníčka FEVE Adeline Farelly.

Niektorí už 90 % presiahli

Ako znázorňuje mapa, miera recyklácie skla sa naprieč Európou líši. Cieľ 90 % zberu sklenených obalov už v súčasnosti plní, napríklad, Rakúsko, Švédsko, Fínsko či Belgicko.

Slovensko, Česko a Poľsko sa pohybujú medzi 60 až 80 % zberu. Podľa oficiálnych údajov slovenského ministerstva životného prostredia dosiahla miera recyklácie sklenených obalov na Slovensku 62 %v roku 2016 a 69 % v roku 2017.

Väčšina skla, ktoré sa v EÚ podarí vyseparovať, sa vracia do obehu. Sklo, ktoré opúšťa európske závody, tvorí recyklovaná surovina v priemere z 52 %.

„Nové sklenené obaly by sa technicky mohli vyrábať z väčšieho objemu recyklovaného skla a práve to chceme dosiahnuť. V súčasnosti dopyt po recyklovanom skle dobrej kvality na výrobu nových sklenených obalov prevyšuje jeho ponuku,“ uvádza FEVE.

K projektu sa pridala EXPRA

Projekt „Close the Glass Loop“ podporila taktiež aliancia EXPRA, ktorej zakladajúcim členom je aj slovenská OZV ENVI - PAK. Medzinárodná nezisková aliancia zastrešuje významné systémy zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov, ktoré sú vo vlastníctve priemyslu a fungujú na neziskovom princípe.

„EXPRA podporuje „Close the Glass Loop“, pretože naša organizácia a jej členovia sa snažia neustále zlepšovať efektivitu tohto cyklu podporou a investovaním do inovatívnych modelov zberu, vysoko kvalitného triedenia a recyklácie a najmä do vzdelávania spotrebiteľov, ktorí uzatvárajú celý tento proces,“ povedal generálny riaditeľ EXPRA, Joachim Quoden.

„Tešíme sa na užšiu spoluprácu s ostatnými zúčastnenými stranami pri hľadaní najúčinnejších spôsobov a prostriedkov na riešenie problémov, ale tiež na využitie príležitostí vyplývajúcich z nových právnych predpisov EÚ o odpade,“ doplnil J. Quoden.

O úlohách OZV pri zbere skla a zvyšovaní recyklácie skla rokovali zástupcovia 16 európskych OZV zo 14 rôznych krajín na seminári v decembri minulého roka v Bruseli.

CMT Goup

„To, ako výrobcovia skla a spracovatelia črepov spolupracujú pri minimalizácii strát a zvyšovaní kvality recyklovaného skla, ako môžu fungujúce systémy OZV pomôcť k zvýšeniu informovanosti a vzdelávania občanov, aby sa zbieralo viac kvalitnejšieho skla, boli len niektoré problémy, o ktorých sa diskutovalo,“ uviedla OZV ENVI-PAK.

Zástupcovia OZV hovorili o ôsmich rôznych národných hľadiskách, ktoré zdôrazňovali rozmanitosť systémov odpadového hospodárstva v celej Európe. Konkrétne riešenia je preto potrebné šiť na mieru pre každú krajinu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Chystajú verejné obstarávanie. Štát má nový plán na odstránenie PCB látok v Strážskom

Chystajú verejné obstarávanie. Štát má nový plán na odstránenie PCB látok v Strážskom

Nebezpečné odpady chce ministerstvo zneškodniť v dvoch fázach. Plán dnes odobrila vláda.

Reakcia: Ad: Je to utópia s množstvom nepresností a chýb, reaguje ZOP na štúdiu IEP

Reakcia: Ad: Je to utópia s množstvom nepresností a chýb, reaguje ZOP na štúdiu IEP

Inštitút environmentálnej politiky (IEP) reaguje na tlačovú správu Zväzu odpadového priemyslu (ZOP) zverejnenú na Odpady-portal.sk. Reakciu IEP prinášame v plnom znení.

Envirofond rozdelil príspevky pre mestá a obce. Rozhodovalo, koľko zhodnotili kuchynského odpadu

Envirofond rozdelil príspevky pre mestá a obce. Rozhodovalo, koľko zhodnotili kuchynského odpadu

Za predošlý rok vykázal najviac zhodnoteného odpadu Trenčín. Teraz ho predbehlo mesto, ktoré získalo dvojnásobne vyšší príspevok.