NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Zber triedeného odpadu na Slovensku vzrástol medziročne takmer o polovicu

Rok po zavedení systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa podarilo vyseparovať o 48 % viac odpadu. Papier, sklo, plasty a kovy sme však separovali v rôznej miere.

separácia odpadu

Foto: Odpady-portal.sk

Po zavedení rozšírenej zodpovednosti výrobcov poskočila miera separácie odpadu na Slovensku takmer o polovicu.

Vyplýva to z Vyhodnotenia priebežného plnenia cieľov a opatrení Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020, ktorý zverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR v decembri 2018. Celý materiál si môžete stiahnuť pomocou odkazu v závere článku.

Miera vytriedených zložiek komunálneho odpadu v roku 2017 vzrástla oproti roku 2016 o 131 tisíc ton, pričom v roku 2016 bolo vyzbieraných 275 tisíc ton klasických zložiek triedeného komunálneho odpadu (papier a lepenka, sklo, plasty a kovy) a v roku 2017 to bolo 406 tisíc ton.

Zber triedeného odpadu klasických zložiek teda medziročne narástol o 48 %.

Ako z dokumentu ďalej vyplýva, počas obdobia rokov 2014 až 2017 množstvo triedených zložiek komunálneho odpadu rástlo kontinuálne. Separovaný zber odpadu na Slovensku výraznejšie vzrástol po zavedení systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Oproti roku 2013 sa zlepšila aj recyklácia komunálnych odpadov. Ich množstvo sa strojnásobilo a presiahlo 600 tisíc ton.

„Zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa prejavilo vo výraznom náraste triedenia komunálnych odpadov na Slovensku. Tešíme sa, že k tomu prispeli najmä odpady z obalov a neobalových výrobkov,“ vyjadrila sa Hana Nováková, generálna riaditeľka organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky ENVI - PAK.

Ako triedime jednotlivé zložky odpadu?

Papier a lepenka

Cieľom pre rok 2018 bolo dosiahnuť recykláciu papiera a lepenky na 55 %. V roku 2017 sa tento cieľ podarilo prekročiť.

Dominantným spôsobom nakladania s odpadmi z papiera a lepenky bola recyklácia, ktorá dosiahla až 69 %. Podarilo sa splniť aj cieľ pre obmedzenie skládkovania papiera a lepenky a v roku 2017 kleslo skládkovanie na 0,26 % z celkového množstva. 

Sklo

Pri nakladaní so sklom prevláda taktiež recyklácia. Stanovený cieľ na rok 2020, ktorý je 80 %, by sme mali pravdepodobne splniť, keďže v roku 2017 sa na Slovensku recyklovalo už 70 % skla.

Na skládkach končí, naopak, len veľmi malá časť skla. V roku 2017 smerovalo na skládky len jedno percento odpadov zo skla, čím sa podarilo splniť cieľ zníženia skládkovania pod stanovenú úroveň.

Plasty

Najvýznamnejší nárast v produkcii plastových odpadov dosiahol triedený plast z komunálneho odpadu. V tejto kategórii zaznamenali medziročný nárast o vyše osemtisíc ton na úroveň 44 tisíc ton vytriedených plastových odpadov.

Miera recyklácie plastových odpadov dosiahla v roku 2017 úroveň 61 %, vďaka čomu sa podarilo splniť cieľ recyklácie stanovený na rok 2018 (50 %) ako aj na rok 2020 (55 %). Skládkovanie plastových odpadov postupne klesá a v roku 2017 dosiahlo len šesť percent. 

„Na tomto úspechu za posledné roky, ktorým je nárast vytriedených plastových odpadov z komunálneho odpadu, má zásluhu princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov zavedený v roku 2016,“ uvádza ENVI-PAK V tlačovej správe.

Kovy

Odpady z kovov patria svojou produkciou medzi kľúčové zložky odpadov a svojím vysokým potenciálom pre recykláciu patria aj medzi najobchodovanejšie suroviny. V roku 2017 sa na Slovensku vyprodukovalo približne 1,5 milióna ton kovových odpadov.

Miera recyklácie týchto odpadov dosiahla 64 %, čo predstavuje 974 tisíc ton odpadov z kovov. Oproti roku 2016, kedy bolo recyklovaných 914 tisíc ton, je to o 60 tisíc ton viac recyklovaných odpadov z kovov.

Obaly a odpady z obalov

Za sledované obdobie boli ciele zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov, ktoré sú uvedené v Smernici č. 94/62/ES Európskeho parlamentu a Rady o obaloch a odpadoch z obalov a v zákone o odpadoch, splnené. Podarilo sa to dokonca každý rok a to pre všetky obalové materiály.

„Očakávame, že pokračovaním implementácie cieľov dôjde aj k ďalším zlepšeniam v oblasti triedeného zberu komunálneho odpadu, tak, aby sa splnili cieľ EÚ: opätovné použitie a miera recyklácie komunálneho odpadu do roku 2025 na 55 %,“ tvrdí ENVI-PAK.

Zdroj: ENVI-PAK

Stiahnite si: Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020

 

Diskusia (2)

  1. info@odpadovyhospodar.sk27.01.2019 (00:08)
    fuu tak pripisovať tieto úspechy na vrub RZV je silná káva. Správne je uvedené v článku, že podľa danej správy sa zvýšila miera triedeného zberu o 131 tisíc ton. Ale na strane 13 správy je aj krásne vidieť čo ten nárast spôsobilo. Najviac to spôsobili kovy o 113 tis ton. Síce spadajú pod RZV, ale RZV s tým nepohla. v danej správe na strane 14 potom M%ZP popisuje presne čo to spôsobilo. Citujem: "Najväčší nárast vytriedených komunálnych odpadov je jednoznačne v kovoch...", " Svedčí to o skutočnosti, že implementáciou jednoznačnejšej definície komunálneho odpadu sa množstvá železných a neželezných kovov dostali konečne do evidencie komunálnych odpadov a za predchádzajúce obdobie boli výkupcami vykazované tieto odpady nesprávne. " teda RZV s týmito číslami pohla slabým kalibrom. Silnejší vytiahlo Ministerstvo. Toto bol jeden z vynikajúcich krokov zo strany Ministerstva.
  2. starosta@zabokreky.sk06.02.2019 (19:02)
    inakšie ako presným pomenovaním a kategorizovaním "prúdov odpadu" sa pri plnení sľúbených pomerov v triedení nepohneme..Ministrestvu tlieskam a teraz je čas na ďalšie opatrenia..čo tak počítať objem bio odpadu v kompostovacích zásobníkoch našich občanov ako vyseparovaný odpad ? ..keď už pre nič iné , tak preto,že väčšina bola obstaraná z dotácií..nie je to iba prevencia vzniku myslím...

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Z nádob s plastovým odpadom si zoberieme iba časť. Zvyšok, vhodný pre energetické využitie, bude mať konštantnejšiu kvalitu, vraví Vojtěch Lambl zo spoločnosti Orlen Unipetrol.

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Ročne na Slovensku pribúdajú tisíce ton nových solárnych panelov, ukazuje štatistika MŽP SR. Raz z nich bude odpad.

Treba sa pripraviť na pokles zmesového odpadu. Obce musia zvyšovať triedenie, mieni expert

Treba sa pripraviť na pokles zmesového odpadu. Obce musia zvyšovať triedenie, mieni expert

To, že sme boli 30 rokov zvyknutí na rast produkcie zmesového odpadu, neznamená, že to tak bude naďalej, vraví Petr Havelka, riaditeľ Českej asociácie odpadového hospodárstva.