Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka: Výklad aktuálnej legislatívy a podanie Ohlásenia za rok 2019

Spoločnosť Inisoft pripravuje workshop pre všetkých, ktorí sú zodpovední za správne vedenie evidencie odpadov v spoločnostiach.

Pozvánka na workshop: Výklad aktuálnej legislatívy a podanie Ohlásenia za rok 2019

Foto: Fotolia

Workshop bude zameraný na aktuálne otázky v oblasti odpadového hospodárstva, jeho súčasťou bude odborná diskusia o aktuálnej legislatíve a nadchádzajúcich zmenách v oblasti elektronickej evidencie odpadového hospodárstva.

Garantom odbornej časti je Ing. Peter Gallovič, E.P.A. spol. s.r.o. 


Termín a miesto konania

  • 12. februára 2020
  • Banská Bystrica, hotel DIXON

Téma a obsah

Výklad aktuálnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva a k podaniu Ohlásenia za rok 2019

Legislatívna časť: Ing. Peter Gallovič

Užívateľská časť: obchodno-technickí zástupcovia INISOFT

  • odborná prednáška o aktuálnej legislatíva a jej dopadoch na prax,
  • možnosť konzultácie s lektorom – expertom Ing. Gallovičom,
  • novinky v ENVITA (nová verzia), 
  • diskusia medzi účastníkmi.

Okrem odpovedí na otázky sa účastníci dozvedia o vyplývajúcich povinnostiach z blížiacej sa digitalizácie v odpadovom hospodárstve.

Predstavenie noviniek v softvéri ENVITA - jeho novú aktuálnu verziu, pre uľahčenie povinností v oblasti vedenia evidencie odpadov, s názornými ukážkami a s možnosťou konzultácie priebežnej evidencie pred podaním ohlásenia za rok 2019.


Program

8.30 - 9.00 hod. | Prezentácia účastníkov školenia
9.00 - 9.10 hod. | Privítanie účastníkov
9.10 - 13.00 hod. | Zmeny v zákone o odpadoch a jeho vykonávacích vyhláškach a ich premietnutie do praxe - prednášajúci: Ing. Gallovič, prednáška + diskusia
13.00 - 13.30 hod. | Obed
13.30 - 15.30 hod. | Modelové ukážky a individuálne konzultácie prác v ENVITA Odpady


Informácie o podujatí

Organizátor podujatia: INISOFT s.r.o.

Pozvánku si môžete pozrieť tu.

Prihlásiť sa môžete tu.

Podrobnejšie informácie o workshope: "Výklad aktuálnej legislatívy a podanie Ohlásenia za rok 2019"

Termín nahlásenia účasti: do 7. februára 2020

Účastnícky poplatok 129 € bez DPH /zákazníkom INISOFTU bude poskytnutý zvýhodnený účastnícky poplatok 99 € bez DPH. 

Kontakt a otázky: obchod@inisoft.sk alebo telefonicky na: + 421 (0) 221 028 111 a 0907 428 229.


Spoločnosť Inisoft s.r.o. je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk

Značky
INISOFT

Mohlo by vás zaujímať

Už aj Zvolen má svoje červeno-biele kontajnery na drobný elektroodpad.

Už aj Zvolen má svoje červeno-biele kontajnery na drobný elektroodpad.

Od februára je vo Zvolene k dispozícii štrnásť takýchto kontajnerov a zároveň sa stáva dvadsiatym mestom na Slovensku, v ktorom ich obyvatelia môžu využívať.

Aj firmy podnikajúce v odpadovom hospodárstve potrebujú vyriešiť upratovanie na jednom mieste

Aj firmy podnikajúce v odpadovom hospodárstve potrebujú vyriešiť upratovanie na jednom mieste

Slovenská spoločnosť Manutan je popredným dodávateľom výrobkov a riešení pre odpadové hospodárstvo priemyselných firiem alebo inštitúcií verejnej správy a samosprávy.

Upracme Slovensko! Jarná upratovacia akcia pomôže vyčistiť našu prírodu

Upracme Slovensko! Jarná upratovacia akcia pomôže vyčistiť našu prírodu

Veľké jarné upratovanie sa uskutoční na celom Slovensku v dňoch 28. 3. - 4. 4. 2020 v rámci dobrovoľníckej organizácie Upracme Slovensko.