NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka: Výklad aktuálnej legislatívy a podanie Ohlásenia za rok 2019

Spoločnosť Inisoft pripravuje workshop pre všetkých, ktorí sú zodpovední za správne vedenie evidencie odpadov v spoločnostiach.

Pozvánka na workshop: Výklad aktuálnej legislatívy a podanie Ohlásenia za rok 2019

Foto: Fotolia

Workshop bude zameraný na aktuálne otázky v oblasti odpadového hospodárstva, jeho súčasťou bude odborná diskusia o aktuálnej legislatíve a nadchádzajúcich zmenách v oblasti elektronickej evidencie odpadového hospodárstva.

Garantom odbornej časti je Ing. Peter Gallovič, E.P.A. spol. s.r.o. 


Termín a miesto konania

  • 12. februára 2020
  • Banská Bystrica, hotel DIXON

Téma a obsah

Výklad aktuálnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva a k podaniu Ohlásenia za rok 2019

Legislatívna časť: Ing. Peter Gallovič

Užívateľská časť: obchodno-technickí zástupcovia INISOFT

  • odborná prednáška o aktuálnej legislatíva a jej dopadoch na prax,
  • možnosť konzultácie s lektorom – expertom Ing. Gallovičom,
  • novinky v ENVITA (nová verzia), 
  • diskusia medzi účastníkmi.

Okrem odpovedí na otázky sa účastníci dozvedia o vyplývajúcich povinnostiach z blížiacej sa digitalizácie v odpadovom hospodárstve.

Predstavenie noviniek v softvéri ENVITA - jeho novú aktuálnu verziu, pre uľahčenie povinností v oblasti vedenia evidencie odpadov, s názornými ukážkami a s možnosťou konzultácie priebežnej evidencie pred podaním ohlásenia za rok 2019.


Program

8.30 - 9.00 hod. | Prezentácia účastníkov školenia
9.00 - 9.10 hod. | Privítanie účastníkov
9.10 - 13.00 hod. | Zmeny v zákone o odpadoch a jeho vykonávacích vyhláškach a ich premietnutie do praxe - prednášajúci: Ing. Gallovič, prednáška + diskusia
13.00 - 13.30 hod. | Obed
13.30 - 15.30 hod. | Modelové ukážky a individuálne konzultácie prác v ENVITA Odpady


Informácie o podujatí

Organizátor podujatia: INISOFT s.r.o.

Pozvánku si môžete pozrieť tu.

Prihlásiť sa môžete tu.

Podrobnejšie informácie o workshope: "Výklad aktuálnej legislatívy a podanie Ohlásenia za rok 2019"

Termín nahlásenia účasti: do 7. februára 2020

Účastnícky poplatok 129 € bez DPH /zákazníkom INISOFTU bude poskytnutý zvýhodnený účastnícky poplatok 99 € bez DPH. 

Kontakt a otázky: obchod@inisoft.sk alebo telefonicky na: + 421 (0) 221 028 111 a 0907 428 229.


Spoločnosť Inisoft s.r.o. je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na webinár: Úvod do nového nariadenia o batériách a odpadových batériách

Pozvánka na webinár: Úvod do nového nariadenia o batériách a odpadových batériách

Spoločnosť Inisoft pozýva na webinár s odborníčkou na právo životného prostredia Annamáriou Tóthovou určený všetkým, ktorí sa zaoberajú batériami a odpadovými batériami.

Pozvánka na konferenciu: OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

Pozvánka na konferenciu: OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

Organizátor podujatia spolu so spolupracujúcimi inštitúciami pozývajú odbornú verejnosť na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v polovici júna v Bratislave.

Na KOSIT si uplatní predkupné právo väčšinový majiteľ

Na KOSIT si uplatní predkupné právo väčšinový majiteľ

Majoritný akcionár košickej odpadovej firmy, spoločnosť Wood Waste Management Ltd., oznámila mestu svoj zámer využiť predkupné právo na 29 % akcií mesta. Dorovnala ponuku skupiny AVE, ktorá patrí do holdingu českého miliardára Daniela Křetínského.