Pozvánka: Výklad aktuálnej legislatívy a podanie Ohlásenia za rok 2019 | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka: Výklad aktuálnej legislatívy a podanie Ohlásenia za rok 2019

Spoločnosť Inisoft pripravuje workshop pre všetkých, ktorí sú zodpovední za správne vedenie evidencie odpadov v spoločnostiach.

Pozvánka na workshop: Výklad aktuálnej legislatívy a podanie Ohlásenia za rok 2019

Foto: Fotolia

Workshop bude zameraný na aktuálne otázky v oblasti odpadového hospodárstva, jeho súčasťou bude odborná diskusia o aktuálnej legislatíve a nadchádzajúcich zmenách v oblasti elektronickej evidencie odpadového hospodárstva.

Garantom odbornej časti je Ing. Peter Gallovič, E.P.A. spol. s.r.o. 


Termín a miesto konania

  • 12. februára 2020
  • Banská Bystrica, hotel DIXON

Téma a obsah

Výklad aktuálnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva a k podaniu Ohlásenia za rok 2019

Legislatívna časť: Ing. Peter Gallovič

Užívateľská časť: obchodno-technickí zástupcovia INISOFT

  • odborná prednáška o aktuálnej legislatíva a jej dopadoch na prax,
  • možnosť konzultácie s lektorom – expertom Ing. Gallovičom,
  • novinky v ENVITA (nová verzia), 
  • diskusia medzi účastníkmi.

Okrem odpovedí na otázky sa účastníci dozvedia o vyplývajúcich povinnostiach z blížiacej sa digitalizácie v odpadovom hospodárstve.

Predstavenie noviniek v softvéri ENVITA - jeho novú aktuálnu verziu, pre uľahčenie povinností v oblasti vedenia evidencie odpadov, s názornými ukážkami a s možnosťou konzultácie priebežnej evidencie pred podaním ohlásenia za rok 2019.


Program

8.30 - 9.00 hod. | Prezentácia účastníkov školenia
9.00 - 9.10 hod. | Privítanie účastníkov
9.10 - 13.00 hod. | Zmeny v zákone o odpadoch a jeho vykonávacích vyhláškach a ich premietnutie do praxe - prednášajúci: Ing. Gallovič, prednáška + diskusia
13.00 - 13.30 hod. | Obed
13.30 - 15.30 hod. | Modelové ukážky a individuálne konzultácie prác v ENVITA Odpady


Informácie o podujatí

Organizátor podujatia: INISOFT s.r.o.

Pozvánku si môžete pozrieť tu.

Prihlásiť sa môžete tu.

Podrobnejšie informácie o workshope: "Výklad aktuálnej legislatívy a podanie Ohlásenia za rok 2019"

Termín nahlásenia účasti: do 7. februára 2020

Účastnícky poplatok 129 € bez DPH /zákazníkom INISOFTU bude poskytnutý zvýhodnený účastnícky poplatok 99 € bez DPH. 

Kontakt a otázky: obchod@inisoft.sk alebo telefonicky na: + 421 (0) 221 028 111 a 0907 428 229.


Spoločnosť Inisoft s.r.o. je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk


Mohlo by vás zaujímať

Petra Csefalvayová: Záujem o odpadový polystyrén je veľký, zmapovali sme potenciál recyklácie

Petra Csefalvayová: Záujem o odpadový polystyrén je veľký, zmapovali sme potenciál recyklácie

Dopyt po odpadovom polystyréne stále rastie, kontaktujú nás zahraničné aj slovenské firmy, hovorí predstaviteľka INCIEN.

Pozvánka: APEL 2022 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Pozvánka: APEL 2022 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 6. ročník konferencie, ktorá sa uskutoční na začiatku decembra v Bratislave.

Ekomodulácia nie je len formalita. Za ťažko recyklovateľný obal môže výrobca zaplatiť aj niekoľkonásobne viac

Ekomodulácia nie je len formalita. Za ťažko recyklovateľný obal môže výrobca zaplatiť aj niekoľkonásobne viac

Recyklačné poplatky budú po novom reflektovať mieru recyklovateľnosti jednotlivých druhov obalov, vysvetľuje v rozhovore Ján Makovník, konateľ konzultačnej spoločnosti RecycleMe.