Ako bolo na konferencii ODPADY 2020 (+ foto) | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Fotoreport: Ako bolo na konferencii ODPADY 2020

V poradí 8. ročník tradičnej odpadárskej konferencie organizovanej spoločnosťou Ekos Plus sa uskutočnil 4. a 5. februára 2020 v Žiline.

Fotoreport: Ako bolo na konferencii ODPADY 2020

Foto: Odpady-portal.sk

Konferencia zo série e+ sa venovala legislatíve v oblasti odpadového hospodárstva, s osobitným dôrazom na schválenú transpozičnú novelu zákona o odpadoch, ktorou sa zavádzajú zásady Odpadového balíčka Európskej komisie. Denník Odpady-portal.sk bol jedným z jej mediálnych partnerov.

Pozostávala z 3 blokov:

  • Obehová ekonomika a aktuálna legislatíva
  • Odpadové hospodárstvo v praxi
  • Diskusný panel - príprava nového programu odpadového hospodárstva na roky 2021-2025

Konferenciu a zároveň prvý blok otvoril Filip Macháček, generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP SR s prehľadom legislatívnej činnosti MŽP a zmien v oblasti odpadového hospodárstva za obdobie rokov 2016-2020.

Pokračoval Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR, s predstavením aktuálneho znenia zákona o odpadoch po prijatí transpozičnej "balíčkovej" novely, ktorou sa do zákona zaviedli zásady „Waste package“ Európskej komisie.

Ďalšou témou bol zákon o poplatkoch v praxi a súvisiace zmeny v zákone o envirofonde, s ktorou vystúpila Janette Smažáková z odboru legislatívy MŽP SR.

Filip Macháček, Janette SmažákováFilip Macháček, Janette Smažáková

Peter ŠimurkaPeter Šimurka | Foto: Odpady-portal.sk


Ľubomíra Kubišová, generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR informovala o aktuálnom stave čerpania financií z verejných zdrojov na projekty odpadového hospodárstva za obdobie 2016-2019 a predpokladané nastavenie podopry z verejných fondov pre nasledujúce obdobie

Ľubomíra KubišováĽubomíra Kubišová

Prvý blok uzatvoril Ivan Kapitáň z odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR s aktuálnou informáciou o stave prípravy a zavádzanie elektronickej evidencie a hlásení odpadov

V druhom bloku predstavil Juraj Jakeš zo spoločnosti Marius Pedersen, a.s. systém odpadového hospodárstva v Banskej Bystrici príklad funkčnej spolupráce municipality a odpadárskej spoločnosti

Juraj JakešJuraj Jakeš

Predstavenie funkčného a efektívneho systému odpadového hospodárstva zahŕňajúceho smart riešenia, materiálové zhodnocovanie aj moderné zariadenie na termické zhodnocovanie odpadov v hlavnom meste Írska, predniesol Kieran Mullins, Project Director firmy Covanta v Dubline.

Kieran MullinsKieran Mullins

S ďalšími témami vystúpili:

Marián Christenko, ewia a.s. s informáciou o príprave projektov komplexných Centier zhodnocovania odpadov rozvíjajúce sa kapacity zhodnocovania v SR a ďalšieho smerovania projektov do budúcnosti

Marián Kobolka, JRK Slovensko s.r.o. o moderných kompostárňach ako kľúčových faktoroch pre budúcnosť odpadového hospodárstva samospráv a regiónov, o biologicky rozložiteľnom komunálnom odpade, jeho hlavných výzvach a možných riešeniach.

V treťom, posledno bloku konferencie, ktorý sa týkal prípravy nového programu odpadového hospodárstva na roky 2021-2025, prezentovala Miroslava Masničáková z odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR informáciu o stave prípravy a smerovaní nového celoštátneho POH na ďalšie obdobie, výstupy z východiskovej analýzy, definovanie priorít a predstavenie časového harmonogramu prijímania POH.

Diskusný panel vedený moderátorom Martinom Kovačičom z EKOS PLUS s.r.o. bol záverečným vstupom konferencie, na ktorom sa záčastnili Filip Macháček, Miroslava Masničáková, Peter Šimurka a Peter Antal, primátor mesta Žiar nad Hronom a poslanec NR SR - predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Tradičnou súčasťou programu boli aj informácie o aktuálnych projektoch OH v Slovenskej republike, ako aj o moderných trendoch v oblasti zhodnocovania odpadov.

Spoločná večera účastníkov ukončila ôsmy ročník odbornej konferencie ODPADY 2020.

Prinášame vám fotogalériu s pripomenutím si zaujímavých momentov z konferencie:Mohlo by vás zaujímať

Spracovávajú kuchynský a reštauračný odpad. Bioplynová stanica poskytuje aj hygienizáciu

Spracovávajú kuchynský a reštauračný odpad. Bioplynová stanica poskytuje aj hygienizáciu

Pri bioplynovej stanici otvorili novú hygienizačnú linku. Odpad prijímajú 24 hodín, sedem dní v týždni.

Rozhovor YEME: Bioodpad sa snažíme v čo najväčšej miere eliminovať. Chceme ho čo najmenej vytvárať, pomáhať ním alebo ho zhodnocovať

Rozhovor YEME: Bioodpad sa snažíme v čo najväčšej miere eliminovať. Chceme ho čo najmenej vytvárať, pomáhať ním alebo ho zhodnocovať

Naším cieľom bolo uzatvoriť kruh, kedy vzniknutý bioodpad a biodegradovateľné obaly dokážeme spracovať na kompost, ktorý bude následne smerovať k našim zákazníkom, hovorí Dagmar Skalníková z YEME.

Smrdí vám doma bioodpad? Ak sa ho správne zbavíte, ešte aj ušetríte

Smrdí vám doma bioodpad? Ak sa ho správne zbavíte, ešte aj ušetríte

Bioodpad však nie je problém, pretože aj doteraz ho ľudia vytvárali, ale dôležité je, v akej nádobe skončia jeho zvyšky.