Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Fotoreport: Ako bolo na konferencii ODPADY 2020

V poradí 8. ročník tradičnej odpadárskej konferencie organizovanej spoločnosťou Ekos Plus sa uskutočnil 4. a 5. februára 2020 v Žiline.

Fotoreport: Ako bolo na konferencii ODPADY 2020

Foto: Odpady-portal.sk

Konferencia zo série e+ sa venovala legislatíve v oblasti odpadového hospodárstva, s osobitným dôrazom na schválenú transpozičnú novelu zákona o odpadoch, ktorou sa zavádzajú zásady Odpadového balíčka Európskej komisie. Denník Odpady-portal.sk bol jedným z jej mediálnych partnerov.

Pozostávala z 3 blokov:

  • Obehová ekonomika a aktuálna legislatíva
  • Odpadové hospodárstvo v praxi
  • Diskusný panel - príprava nového programu odpadového hospodárstva na roky 2021-2025

Konferenciu a zároveň prvý blok otvoril Filip Macháček, generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP SR s prehľadom legislatívnej činnosti MŽP a zmien v oblasti odpadového hospodárstva za obdobie rokov 2016-2020.

Pokračoval Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR, s predstavením aktuálneho znenia zákona o odpadoch po prijatí transpozičnej "balíčkovej" novely, ktorou sa do zákona zaviedli zásady „Waste package“ Európskej komisie.

Ďalšou témou bol zákon o poplatkoch v praxi a súvisiace zmeny v zákone o envirofonde, s ktorou vystúpila Janette Smažáková z odboru legislatívy MŽP SR.

Filip Macháček, Janette SmažákováFilip Macháček, Janette Smažáková

Peter ŠimurkaPeter Šimurka | Foto: Odpady-portal.sk


Ľubomíra Kubišová, generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR informovala o aktuálnom stave čerpania financií z verejných zdrojov na projekty odpadového hospodárstva za obdobie 2016-2019 a predpokladané nastavenie podopry z verejných fondov pre nasledujúce obdobie

Ľubomíra KubišováĽubomíra Kubišová

Prvý blok uzatvoril Ivan Kapitáň z odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR s aktuálnou informáciou o stave prípravy a zavádzanie elektronickej evidencie a hlásení odpadov

V druhom bloku predstavil Juraj Jakeš zo spoločnosti Marius Pedersen, a.s. systém odpadového hospodárstva v Banskej Bystrici príklad funkčnej spolupráce municipality a odpadárskej spoločnosti

Juraj JakešJuraj Jakeš

Predstavenie funkčného a efektívneho systému odpadového hospodárstva zahŕňajúceho smart riešenia, materiálové zhodnocovanie aj moderné zariadenie na termické zhodnocovanie odpadov v hlavnom meste Írska, predniesol Kieran Mullins, Project Director firmy Covanta v Dubline.

Kieran MullinsKieran Mullins

S ďalšími témami vystúpili:

Marián Christenko, ewia a.s. s informáciou o príprave projektov komplexných Centier zhodnocovania odpadov rozvíjajúce sa kapacity zhodnocovania v SR a ďalšieho smerovania projektov do budúcnosti

Marián Kobolka, JRK Slovensko s.r.o. o moderných kompostárňach ako kľúčových faktoroch pre budúcnosť odpadového hospodárstva samospráv a regiónov, o biologicky rozložiteľnom komunálnom odpade, jeho hlavných výzvach a možných riešeniach.

V treťom, posledno bloku konferencie, ktorý sa týkal prípravy nového programu odpadového hospodárstva na roky 2021-2025, prezentovala Miroslava Masničáková z odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR informáciu o stave prípravy a smerovaní nového celoštátneho POH na ďalšie obdobie, výstupy z východiskovej analýzy, definovanie priorít a predstavenie časového harmonogramu prijímania POH.

Diskusný panel vedený moderátorom Martinom Kovačičom z EKOS PLUS s.r.o. bol záverečným vstupom konferencie, na ktorom sa záčastnili Filip Macháček, Miroslava Masničáková, Peter Šimurka a Peter Antal, primátor mesta Žiar nad Hronom a poslanec NR SR - predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Tradičnou súčasťou programu boli aj informácie o aktuálnych projektoch OH v Slovenskej republike, ako aj o moderných trendoch v oblasti zhodnocovania odpadov.

Spoločná večera účastníkov ukončila ôsmy ročník odbornej konferencie ODPADY 2020.

Prinášame vám fotogalériu s pripomenutím si zaujímavých momentov z konferencie:Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 7. ročník konferencie, ktorá je spojená s workshopom k novej stavebnej legislatíve.

Hodnotili odpadové hospodárstvo samospráv. ZOP ocenil tri slovenské mestá

Hodnotili odpadové hospodárstvo samospráv. ZOP ocenil tri slovenské mestá

Zväz odpadového priemyslu v hodnotení zohľadňoval spôsob spracovania odpadu aj ekonomickú efektivitu. Porovnali mestá s viac ako 20-tisíc obyvateľmi.

Ponúkajú spracovanie bioodpadu. Spoločnosť Zdroje Zeme má inovatívnu technológiu

Ponúkajú spracovanie bioodpadu. Spoločnosť Zdroje Zeme má inovatívnu technológiu

Projekt Biograda prevádzkujú v Hornom Jatove na západnom Slovensku.