Ako bolo na konferencii ODPADY 2020 (+ foto) | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Fotoreport: Ako bolo na konferencii ODPADY 2020

V poradí 8. ročník tradičnej odpadárskej konferencie organizovanej spoločnosťou Ekos Plus sa uskutočnil 4. a 5. februára 2020 v Žiline.

Fotoreport: Ako bolo na konferencii ODPADY 2020

Foto: Odpady-portal.sk

Konferencia zo série e+ sa venovala legislatíve v oblasti odpadového hospodárstva, s osobitným dôrazom na schválenú transpozičnú novelu zákona o odpadoch, ktorou sa zavádzajú zásady Odpadového balíčka Európskej komisie. Denník Odpady-portal.sk bol jedným z jej mediálnych partnerov.

Pozostávala z 3 blokov:

  • Obehová ekonomika a aktuálna legislatíva
  • Odpadové hospodárstvo v praxi
  • Diskusný panel - príprava nového programu odpadového hospodárstva na roky 2021-2025

Konferenciu a zároveň prvý blok otvoril Filip Macháček, generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP SR s prehľadom legislatívnej činnosti MŽP a zmien v oblasti odpadového hospodárstva za obdobie rokov 2016-2020.

Pokračoval Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR, s predstavením aktuálneho znenia zákona o odpadoch po prijatí transpozičnej "balíčkovej" novely, ktorou sa do zákona zaviedli zásady „Waste package“ Európskej komisie.

Ďalšou témou bol zákon o poplatkoch v praxi a súvisiace zmeny v zákone o envirofonde, s ktorou vystúpila Janette Smažáková z odboru legislatívy MŽP SR.

Filip Macháček, Janette SmažákováFilip Macháček, Janette Smažáková

Peter ŠimurkaPeter Šimurka | Foto: Odpady-portal.sk


Ľubomíra Kubišová, generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR informovala o aktuálnom stave čerpania financií z verejných zdrojov na projekty odpadového hospodárstva za obdobie 2016-2019 a predpokladané nastavenie podopry z verejných fondov pre nasledujúce obdobie

Ľubomíra KubišováĽubomíra Kubišová

Prvý blok uzatvoril Ivan Kapitáň z odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR s aktuálnou informáciou o stave prípravy a zavádzanie elektronickej evidencie a hlásení odpadov

V druhom bloku predstavil Juraj Jakeš zo spoločnosti Marius Pedersen, a.s. systém odpadového hospodárstva v Banskej Bystrici príklad funkčnej spolupráce municipality a odpadárskej spoločnosti

Juraj JakešJuraj Jakeš

Predstavenie funkčného a efektívneho systému odpadového hospodárstva zahŕňajúceho smart riešenia, materiálové zhodnocovanie aj moderné zariadenie na termické zhodnocovanie odpadov v hlavnom meste Írska, predniesol Kieran Mullins, Project Director firmy Covanta v Dubline.

Kieran MullinsKieran Mullins

S ďalšími témami vystúpili:

Marián Christenko, ewia a.s. s informáciou o príprave projektov komplexných Centier zhodnocovania odpadov rozvíjajúce sa kapacity zhodnocovania v SR a ďalšieho smerovania projektov do budúcnosti

Marián Kobolka, JRK Slovensko s.r.o. o moderných kompostárňach ako kľúčových faktoroch pre budúcnosť odpadového hospodárstva samospráv a regiónov, o biologicky rozložiteľnom komunálnom odpade, jeho hlavných výzvach a možných riešeniach.

V treťom, posledno bloku konferencie, ktorý sa týkal prípravy nového programu odpadového hospodárstva na roky 2021-2025, prezentovala Miroslava Masničáková z odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR informáciu o stave prípravy a smerovaní nového celoštátneho POH na ďalšie obdobie, výstupy z východiskovej analýzy, definovanie priorít a predstavenie časového harmonogramu prijímania POH.

Diskusný panel vedený moderátorom Martinom Kovačičom z EKOS PLUS s.r.o. bol záverečným vstupom konferencie, na ktorom sa záčastnili Filip Macháček, Miroslava Masničáková, Peter Šimurka a Peter Antal, primátor mesta Žiar nad Hronom a poslanec NR SR - predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Tradičnou súčasťou programu boli aj informácie o aktuálnych projektoch OH v Slovenskej republike, ako aj o moderných trendoch v oblasti zhodnocovania odpadov.

Spoločná večera účastníkov ukončila ôsmy ročník odbornej konferencie ODPADY 2020.

Prinášame vám fotogalériu s pripomenutím si zaujímavých momentov z konferencie:Mohlo by vás zaujímať

Petra Csefalvayová: Záujem o odpadový polystyrén je veľký, zmapovali sme potenciál recyklácie

Petra Csefalvayová: Záujem o odpadový polystyrén je veľký, zmapovali sme potenciál recyklácie

Dopyt po odpadovom polystyréne stále rastie, kontaktujú nás zahraničné aj slovenské firmy, hovorí predstaviteľka INCIEN.

Pozvánka: APEL 2022 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Pozvánka: APEL 2022 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 6. ročník konferencie, ktorá sa uskutoční na začiatku decembra v Bratislave.

Ekomodulácia nie je len formalita. Za ťažko recyklovateľný obal môže výrobca zaplatiť aj niekoľkonásobne viac

Ekomodulácia nie je len formalita. Za ťažko recyklovateľný obal môže výrobca zaplatiť aj niekoľkonásobne viac

Recyklačné poplatky budú po novom reflektovať mieru recyklovateľnosti jednotlivých druhov obalov, vysvetľuje v rozhovore Ján Makovník, konateľ konzultačnej spoločnosti RecycleMe.