NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Vytekajúca skládka odpadu rozdelila predstaviteľov mesta na dva tábory

Poslanci mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši chcú skládku vo Veternej Porube opraviť, vedenie mesta ju navrhuje uzatvoriť.

Vytekajúca skládka odpadu rozdelila predstaviteľov mesta na dva tábory

Foto: RTVS

Na opravu mestskej skládky odpadu bolo vyčlenených 85 tisíc eur, ktoré schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom poslednom rokovaní tento mesiac. Skládka je už 6 rokov uzavretá, počas väčších dažďov z nej vyteká voda, obsahujúca škodlivé látky, ktorú musia autá s cisternami následne prevážať do ČOV. Informáciu priniesla RTVS.

Skládka vo Veternej Porube slúžila mestu na ukladanie tuhého komunálneho odpadu od roku 1994 do roku 2014. V októbri 2014 bola skládka predchádzajúcim vedením mesta predčasne uzavretá, náklady na jej uzatvorenie boli vo výške takmer 1,2 mil. eur.

S návrhom poslancov však nesúhlasí vedenie mesta Liptovský Mikuláš, ktoré navrhuje opätové prekrytie skládky, ktoré by stálo približne 1,6 mil. eur. Odvoláva sa na zistenia Štátnej inšpekcie, podľa ktorej ju pred 6 rokmi zle zavreli.

„Bolo zistené, že takmer na polovici skládky neboli dodržané hrúbky ílového tesnenia a rekultivačnej zeminy v zmysle projektovej dokumentácie“, cituje RTVS vyjadrenie M. Martinkovej zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

CMT Goup

Mestu preto bola udelená pokuta vo výške 100 tisíc eur a povinnosť chybu odstrániť. Poslanci však s opätovným prekrytím skládky nesúhlasia a ako uviedli v reportáži, uvádzajú aj svoje argumenty:

„Zo skládky vytekajú drenážne a priesakové vody, ktoré musia byť odvážané fekálnymi vozmi, preto obnovou a rekonštrukciou čerpacej sústavy a systému by sa tento problém eliminoval,“ vyjadril sa Jaroslav Čefo, predseda Klubu skutočne nezávislých poslancov.

Ďalej pokračoval Vincent Kultan, predseda klubu Nový Mikuláš: „Poslanci nemajú istotu, či v prípade vynaloženia 1,6 milióna eur pomôže tento problém vyriešiť, ak áno, urobme to, ale doteraz nám nebol predložený relevantný materiál, ktorý by preukázal, že prekrytie skládky za takúto sumu naozaj veci pomôže.“

Foto: Flickr

„Musíme v prvom rade zistiť zdroj vytekania vody, pretože sa tam nachádzajú štyri drenážne vrstvy alebo štyri rúry, z ktorých voda vyteká a od roku 2015 nikto, aj napriek úlohám nezistil, z ktorej vrstvy koľko vody vyteká. A na základe toho by sa dalo zistiť, kde je problém v skládke,“ uzavrel vysvetlenie Jozef Bobák, poslanec klubu Skutočne nezávislých poslancov v príspevku RTVS.

Kto sa stane víťazom, a kto porazeným nie je známe, nakoľko vedenie mesta sa k rozhodnutiu poslancov zvoliť možnosť opravy čerpacieho systému pred opätovným prekrytím skládky nevyjadrilo.

Podľa stavebného povolenia z augusta 2019, mesto nemusí skládku opätovne prekryť až do decembra budúceho roku.Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 19. 5. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 19. 5. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Začali rozširovať skládku odpadu na východe Slovenska

Začali rozširovať skládku odpadu na východe Slovenska

Mesto sa snažilo získať súhlas s výstavbou novej kazety už od roku 2016. Definitívne kladné stanovisko bolo vydané až nedávno.

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 5. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 5. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.