Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Akú mieru obehovosti môže dosiahnuť európska ekonomika?

Koncept obehovej ekonomiky podľa Európskej environmentálnej agentúry naráža na určité limity.

Akú mieru obehovosti môže dosiahnuť európska ekonomika?

Foto: Fotolia

Nedávne zistenia naznačujú, že v stratégii znižovania celkového dopytu po zdrojoch (priameho aj nepriameho) by mohli existovať značné obmedzenia konceptu „obehovosti“, pokiaľ sa súčasne nevyrieši nadmerná spotreba.

O tom, do akej miery si Európa môže uchovať svoju obehovosť, sa zamýšľala Európska environmentálna agentúra vo svojej najnovšej analýze (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

Čo chce Európa obehovosťou docieliť?

Koncepcia obehového hospodárstva sa stala významnou súčasťou tvorby európskej politiky, prostredníctvom ktorej sa chce Únie usilovať o trvalo udržateľnejšie využívanie prírodných zdrojov.

Čoraz viac začína byť uznávaný názor, že lineárny ekonomický model – „produkcia, spotreba, zneškodňovanie“ – je v zásade neudržateľný, pretože sa spolieha na neustále rastúci dovoz prírodných zdrojov a prináša problém tvorby odpadu a emisií.

Obehová ekonomika je naproti tomu založená na myšlienke uzavretia materiálovej slučky s cieľom udržať hodnotu výrobkov, materiálov a zdrojov čo možno najdlhšie v rámci hospodárstva tým, že sa na konci ich používania vrátia do výrobného cyklu a zároveň sa minimalizuje tvorba odpadu.

Podľa Európskej komisie by rozvoj obehového hospodárstva okrem vytvorenia konkurenčnej výhody či benefitov pre európske životné prostredie a hospodárstvo pomohol globálne znížiť nepriame tlaky EÚ a zvýšiť jej strategickú autonómiu vzhľadom na jej silné spoliehanie sa na zdroje z iných častí sveta.

Miera recyklácie narastá, ale...

Prvé kroky týmto smerom sa už uskutočnili prostredníctvom vypracovania akčného plánu obehového hospodárstva, revidovanej stratégie EÚ v oblasti biohospodárstva a stratégie EÚ pre plasty.

V dôsledku toho podľa údajov Eurostatu z roku 2019 miera recyklácie a používania recyklovaných materiálov v EÚ neustále rastie.

Zatiaľ čo celková recyklácia všetkého odpadu zostala medzi rokmi 2010 a 2016 na podobnej úrovni (53 % a 56 %), zhodnocovanie odpadu zo špecifických tokov, ako sú stavby a demolačné práce, plastové obaly, komunálny odpad a odpad z elektrických a elektronických zariadení (napr. počítače, televízory, chladničky a mobilné telefóny), výrazne vzrástlo.

Miera recyklácie dosiahla 46 % v prípade komunálneho odpadu za rok 2017, 67 % v prípade obalov ako celku a 42 % v prípade plastových obalov.

Recyklácia elektronického odpadu dosiahla 41 % a v prípade stavebného a demolačného odpadu to bolo 89 %.

Napriek týmto vysokým mieram recyklácie v priemere iba 12 % materiálových zdrojov použitých v EÚ v roku 2016 pochádzalo z recyklovaných výrobkov a zhodnotených materiálov.

Tento ukazovateľ, ktorý je známy aj ako miera využitia obežného materiálu, meria príspevok recyklovaných materiálov k celkovému dopytu.

Ukazovateľ je nižší ako miera recyklácie, ktorá meria podiel recyklovaného odpadu, pretože niektoré druhy materiálov nemožno recyklovať.

Aké sú limity obehovosti?

Odborníci poukazujú na to, že súčasná úroveň recyklácie je veľmi obmedzená v porovnaní s materiálovými tokmi na úrovni celkovej ekonomiky členských štátov EÚ a predstavuje 9,6 %.

Závisí to práve od spomínanej skutočnosti, že veľmi veľký podiel materiálových tokov v hospodárstve nie je možné recyklovať, pretože sa využívajú na energiu a potom sa transformujú na emisie v ovzduší, vode a pôde, prípadne sa konvertujú na dlhodobé zásoby (napríklad v budovách a infraštruktúre).

Aj keď sekundárne vstupy, ako sú spracované nerasty a kovy, papier a sklo, sa môžu v ekonomike dlhšie uchovávať alebo recyklovať, primárne vstupy poskytované biosférou, ako je voda, jedlo a energia, sa nezvratne degradujú a nedajú sa recyklovať ľudskými aktivitami.

Materiálové toky v EÚ / Foto: EEA

Napríklad benzín sa stáva zmesou emisií, jedlo sa premieňa na výkaly a voda stráca svoje pôvodné užitočné vlastnosti po použití.

Obehová ekonomika v kontexte ekosystémových služieb

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

J. Krišpín: Mikrospaľovne sú hodnotnými členmi malej distribuovanej energetiky

J. Krišpín: Mikrospaľovne sú hodnotnými členmi malej distribuovanej energetiky

Šéf spoločnosti EVECO Brno predstavil pilotný projekt mikrospaľovne v Česku. Pri tvorbe ekonomiky danej prevádzky sa inšpiroval ekonomikou ZEVO, postavil ju však „naruby“.

R. Pomberger: Viac recyklácie znamená viac zariadení na energetické zhodnotenie odpadu

R. Pomberger: Viac recyklácie znamená viac zariadení na energetické zhodnotenie odpadu

Na prechod odpadového hospodárstvo od skládkovania k energetickému zhodnocovaniu a recyklácii potrebujete minimálne desať rokov, hovorí rakúsky profesor.

Novela zákona o odpadoch bude mať fatálne vplyvy na hospodárenie podnikateľov, tvrdia obchodníci

Novela zákona o odpadoch bude mať fatálne vplyvy na hospodárenie podnikateľov, tvrdia obchodníci

Zväz obchodu SR tiež poukazuje na to, že výrobcovia už majú uzatvorené zmluvné vzťahy a cenové podmienky pre rok 2021 a nevedia zvýšenie recyklačných poplatkov premietnuť do ceny pre spotrebiteľa.