Cirkulárna ekonomika v Únii je ešte len v plienkach, tvrdí EEA | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Cirkulárna ekonomika v Únii je ešte len v plienkach, tvrdí EEA

Napriek progresu je stále čo doháňať.

Cirkulárna ekonomika v Únii je ešte len v plienkach, tvrdí EEA

Foto: Fotolia

Správne nastavená cirkulárna ekonomika môže minimalizovať plytvanie so zdrojmi, zlepšiť efektívnosť ich využívania, znížiť emisie skleníkových plynov a prispieť k zachovaniu biodiverzity.

Dostupné štatistiky o materiálových tokoch a produkcii odpadu ukazujú, že obehové hospodárstvo v Únii je ešte len v plienkach.

Na makroúrovni sa iba asi 10 % materiálov v európskom hospodárstve získa späť a opätovne sa použije.

Táto miera obehovosti sa pohybuje od menej ako 1 % pre materiály ako lítium a kremík po viac ako 50 % pre striebro a olovo.

Objem odpadu v rozpätí rokov 2010 a 2016 narástol o 3 %, ale vzrástol aj podiel recyklovaného odpadu (až 54 %), ako aj podiel spaľovaného odpadu s energetickým zhodnotením (12 až 18 %).

Miera obehovosti / Foto: EEA

Skládkovanie kleslo z 29 % na 24 %. Hoci medzi jednotlivými krajinami existujú veľké rozdiely, tieto celkové posuny v odpadovom hospodárstve sú v súlade so zásadami hierarchie odpadového hospodárstva, ktoré sú stanovené v rámcovej smernici EÚ o odpade.

Obehové hospodárstvo je zatiaľ v plienkach

Podľa najnovšej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) sú však iniciatívy v oblasti obehového hospodárstva v Európe stále len v počiatočnom štádiu.

EEA je presvedčená, že omnoho viac by profitovali z väčších investícií do skvalitňovania sľubných inovácií a monitorovania pokroku smerom k obehovosti.

Správa EEA „Dláždenie cesty pre obehové hospodárstvo: informácie o stave a potenciáloch“ (odkaz nájdete na konci článku) hodnotí iniciatívy na vytvorenie obehového hospodárstva, ktoré znižujú využívanie prírodných zdrojov a minimalizujú škodlivé emisie a odpad.

Obehové obchodné modely sú stále populárnejšie

Podľa dokumentu európske spoločnosti v čoraz väčšej miere prijímajú obehové obchodné modely, ktoré sú zamerané najmä na efektívnosť prevádzky a znižovanie odpadu.

Ďalším sľubným vývojom je prechod z obchodných modelov založených na produktoch na modely založené na službách. Najväčšou prekážkou väčšieho využívania takýchto modelov sa javí podniková kultúra, faktory trhu a zložitosť systému.

Prieskumy EEA pritom naznačujú, že z 32 skúmaných členských krajín už 21 štátov podporuje iniciatívy obehového hospodárstva.

Fázy životného cyklu ovplyvnené rôznymi politickými nástrojmi v Únii / Foto: EEA

Štáty využívajú regulačné a trhové nástroje najmä v oblasti recyklácie, zhodnocovania energie a nakladania s odpadom, zatiaľ čo na ekodizajn, spotrebu a opätovné použitie sú zvyčajne využívané „mäkšie“ politické nástroje, ako sú informačné kampane či rôzne štítky a etikety.

V tomto ohľade je tiež veľmi dôležitá vysledovateľnosť materiálov a udržiavanie „čistoty“ materiálových cyklov od nebezpečných látok.

To, či budú výrobcovia ochotní používať recyklované materiály, ale aj to, či budú spotrebitelia pripravení kúpiť výrobky z vyrobené z takýchto materiálov, nebude určovať len cena, ale do značnej miery aj dôvera v materiálovú výkonnosť a bezpečnosť, tvrdí EEA.

Mnohé dáta nie sú k dispozícii

EEA tiež poznamenáva, že monitorovanie pokroku v obehovom hospodárstve si vyžaduje ďalšie investície.

Mnohé údaje (napríklad o fáze výroby a spotreby životného cyklu výrobkov) nie sú dostupné v zavedených informačných systémoch vrátane vnútroštátnych štatistík.

Správa tiež zdôrazňuje, že politiky a iniciatívy obehového hospodárstva si vyžadujú lepšiu integráciu s politikami biohospodárstva a klímy.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Aké budú nové požiadavky na recyklovaný stavebný odpad? MŽP ukázalo návrh vyhlášky

Aké budú nové požiadavky na recyklovaný stavebný odpad? MŽP ukázalo návrh vyhlášky

Envirorezort tiež predstavil požiadavky na oddelené zhromažďovanie jednotlivých stavebných odpadov a materiálov.

Firmy žiadajú zaviesť povinné recyklačné ciele pre nápojové kartóny, ministerstvo nereaguje

Firmy žiadajú zaviesť povinné recyklačné ciele pre nápojové kartóny, ministerstvo nereaguje

Výzvu ministrovi Budajovi adresovali zástupcovia výrobcov, obchodníkov, OZV aj neziskového sektora.

APOH: Recyklovať stavebný odpad sa bude hlavne na papieri

APOH: Recyklovať stavebný odpad sa bude hlavne na papieri

Nárast poplatkov za skládkovanie stavebných odpadov môže znamenať menej vhodného materiálu na prekrývanie skládok.