Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Zber, zvoz aj spracovanie. Firma ponúka komplexné riešenia pre kuchynský odpad

Zvoz kuchynského odpadu je optimálne realizovať aspoň dvakrát do týždňa. Následné spracovanie odpadu sa nezaobíde bez hygienizátorov či elektrických kompostérov.

kuchynský odpad

Foto: Fotolia

Nádoby na komunálny odpad (KO) sú obvykle plné biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO). Ten tvorí v priemere až okolo 45 % KO na Slovensku, pričom tento nevytriedený odpad končí stále vo veľkých objemoch najmä na skládkach.

Dôsledné triedenie bioodpadu pritom môže spolu s triedením ostatných zložiek, skla, papiera či plastov, výrazne zredukovať objem zmesového komunálneho odpadu.

Na základe novely zákona o odpadoch budú mestá a obce povinné vykonávať triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu od občanov. S tým vyvstáva otázka, ako technicky zabezpečovať jeho zber, ale aj zvoz a spracovanie. Aké riešenia sú dostupné na slovenskom trhu pre kuchynský odpad?

Zvoz aspoň dvakrát týždenne

„Naša ponuka je rozdelená na tri kategórie výrobkov, jednak na zber kuchynského odpadu v domácnostiach, ďalej na nádoby väčšieho objemu pre zber a následný zvoz až po zariadenia na úpravu kuchynského odpadu, ktorá je potrebné pred jeho kompostovaním,“ vysvetľuje pre Odpady-portal.sk Tomáš Jarco, riaditeľ spoločnosti MEVA-SK, ktorá v oblasti kuchynského odpadu ponúka komplexné riešenia.

Zber kuchynského odpadu v domácnostiach MEVA-SK jednoznačne odporúča realizovať do plastových vedierok s biodegradovateľnými vrecúškami. V závislosti od produkcie odpadu v domácnosti firma ponúka rôzne typy nádob s objemom od siedmich až do 21 litrov.

Čo sa týka následného zvozu kuchynského odpadu, ten je podľa spoločnosti optimálne realizovať aspoň dvakrát do týždňa. Vyššia miera triedenia kuchynského odpadu však na druhej strane umožní výrazne znížiť frekvenciu zberu komunálneho odpadu.

Pre zvoz kuchynského odpadu MEVA-SK ponúka rôzne typy nádob pre individuálnu aj komplexnú bytovú výstavbu. Kým v prípade samostatne stojacich rodinných domov pripadajú do úvahy nádoby s objemom 40 či 120 litrov, v prípade zástavby bytových domov poslúžia väčšie kontajnery s objemom 240, 770 či 1 100 litrov.

CSC hygienizátor pre 17 ton odpadu

Po triedenom zbere a zvoze kuchynského odpadu je ďalšou otázkou jeho spracovanie. Zozbieraný kuchynský odpad je možné zhodnocovať v bioplynových staniciach alebo po podrvení na frakciu 1,2 cm a následnom zhygienizovaní môže byť ďalej spracovaný v kompostárňach.

V tejto oblasti má MEVA-SK v ponuke dva typy zariadení. Sú nimi CSC hygienizátor a GG elektrický kompostér.

„Tieto zariadenia sú našou novinkou pre tento rok. Zaradili sme ich do ponuky, nakoľko bez nich prakticky nie je možné kuchynský odpad ďalej zhodnotiť,“ pokračuje T. Jarco.

CSC kontajner s kapacitou 20 m3/ 30 m3 a maximálnou vstupnou hmotnosťou 17 ton je riešením pre kuchynské a reštauračné odpady, ako aj kaly a jatočné odpady.

Jednou z hlavných výhod tohto zariadenia je, že proces v trvaní jedného až štyroch týždňov poskytuje nezávislé modulárne riešenie bez zápachu. Inteligentný proces hygienizácie umožňuje nastaviť prevzdušňovanie, monitorovať teplotu aj stav naplnenia kontajnera. Kompostovanie je monitorované cez internet.

„Čo sa týka CSC hygienizátora, podarilo sa nám nadviazať spoluprácu priamo s výrobcom. V súčasnosti pripravujeme realizáciu prvej skúšobnej prevádzky u jedného z našich klientov,“ hovorí T. Jarco.

Elektrické kompostéry GG už fungujú v praxi

Na druhej GG elektrický kompostér MEVA-SK nakupuje od importéra. Elektrické kompostéry GreenGood dokážu likvidovať zvyšky jedál, jatočné telá zvierat, rôzne produkty živočíšneho pôvodu či odpady z potravinárskej výroby. Vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 transformujú na kompost, ktorý je zbavený patogénov.

Výsledný produkt, kompost, prechádza v každom zariadení GreenGood hygienizáciou, teda prehriatím obsahu na 70 oC na dobu aspoň jednej hodiny.

Technológia už reálne funguje v praxi, pričom podľa údajov MEVA-SK je na Slovensku vyše 200 inštalácií takýchto zariadení v rôznych prevádzkach od malých kuchýň až po veľkých spracovateľov odpadu.

Kompostéry GG sú variabilné, pričom ich kapacita sa pohybuje od 5,5 až po 1 370 kg spracovaného odpadu za deň. Ich výhodou je najmä jednoduchá obsluha a automatický proces spracovania. Zariadenia pracujú v 24 hodinovom cykle a nevyžadujú si každodenné dopĺňanie odpadu ani dopĺňanie baktérií počas prevádzky.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2024

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2024

Druhý ročník odbornej konferencie organizátora Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) sa bude konať na začiatku novembra v Bratislave.

Eversheds Sutherland Slovensko posilňuje. Bratislavská kancelária má nové equity partnerky

Eversheds Sutherland Slovensko posilňuje. Bratislavská kancelária má nové equity partnerky

Novými equity partnerkami bratislavskej kancelárie Eversheds Sutherland sa stali Annamária Tóthová, Jana Sapáková a Petra Hager.

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite. Výrobcova dostali povinnosť

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite. Výrobcova dostali povinnosť

Viečka sú v rámci recyklácie hodnotným materiálom, vysvetľuje Katarína Kretter z OZV ENVI - PAK.

X
X
X
X