NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Európske združenie vyzýva na harmonizáciu legislatívy o chemikáliách a odpadoch

Nedostatočné zosúladenie pravidiel vedie podľa združenia k viacerým problémom.

Európske združenie vyzýva na harmonizáciu legislatívy o chemikáliách a odpadoch

Foto: Pixabay

Európske združenie Chemical Recycling Europe (ChemRecEurope), ktorého cieľom je podpora a zavádzanie inovatívnych riešení v oblasti chemickej recyklácie plastového odpadu, vyzvalo na rýchlejšie prehodnotenie legislatívy a následné odkrytie potenciálu chemickej recyklácie.

Hneď v úvode pripomína, že recyklačný priemysel zohráva dôležitú rolu v prechode k obehovejšiemu hospodárstvu tým, že premieňa polymérny odpad na nové materiály s pridanou hodnotou.

Udržateľné riadenie odpadu a nakladania so zdrojmi je v centre Európskej zelenej dohody. Akčný plán pre obehové hospodárstvo cieli na urýchlenie zmeny, po ktorej volá zelená dohoda, aby došlo k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti recyklácie uvedených v celoeurópskej stratégii pre plasty.

Podľa združenia však existuje urgentná potreba vyvíjať a zavádzať nové technológie na recykláciu polymérneho odpadu, ktoré by presahovali limity tradičnej mechanickej recyklácie.

Musíme zvýšiť investície, tvrdí združenie

Chemická recyklácia dopĺňa súčasné recyklačné prístupy a má potenciál stať sa environmentálnym zlomom vďaka spracovaniu polymérnych odpadov, ktoré sú v súčasnosti náročné na recykláciu.

Investície do rozvoja technológií chemickej recyklácie a infraštruktúry tiež podľa aliancie povedú k vytváraniu nových pracovných miest a ochrany životného prostredia znižovaním emisií oxidu uhličitého a zvyšovaním recyklačnej kapacity EÚ.

Združenie vyzýva na harmonizáciu legislatívy

Európske definície toho, kedy sa recyklovaný odpad považuje za produkt, sa musia opäť harmonizovať, pretože podľa obchodného združenia existuje „nesúlad“ medzi právnymi predpismi EÚ o chemikáliách a odpadoch.

Poukazuje na nesúlad medzi nariadením o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a rámcovou smernicou o odpade. Dodáva, že európske krajiny tiež majú rôzne prístupy a interpretácie postupov v tejto oblasti.

Problémom je nesprávna klasifikácia

Nedostatočné zosúladenie týchto pravidiel bolo tiež kameňom úrazu v pláne obehového hospodárstva EÚ.

Medzi operátormi totiž spôsobuje zmätok ohľadom toho, či by sa určité materiály mali klasifikovať ako výrobky alebo odpad, nebezpečné alebo iné ako nebezpečné materiály, ako aj ohľadom toho, na ktoré právne predpisy sa v danom okamihu vzťahujú.

Jedným príkladom je PVC, kde podľa nariadenia REACH sú ftalátové plastifikátory ako DEHP (pôvodne pridávané na zmäkčenie materiálov) obmedzené alebo zakázané.

OEPG Online Kongres

Európska komisia uvádza, že prevádzkovatelia odpadu často nesprávne klasifikujú flexibilný odpad z PVC ako odpad, ktorý nie je nebezpečný, hoci výsledný regenerovaný produkt bude podľa nariadenia EÚ klasifikovaný ako nebezpečná chemická zmes.

V rámci svojho akčného plánu pre obehové hospodárstvo Komisia uviedla, že zlepší klasifikáciu a nakladanie s nebezpečným odpadom tak, aby sa udržali čisté recyklačné toky, okrem iného aj ďalším zosúladením s klasifikáciou chemických látok a zmesí.

Aliancia ChemRecEurope preto požaduje jasné usmernenia, ktoré by vyriešili, či sa materiály vyrobené v závodoch na chemickú recykláciu považujú za odpad alebo za výrobky.

Neistota ohľadom definície

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Polopodzemné kontajnery plánujú inštalovať aj v Piešťanoch

Polopodzemné kontajnery plánujú inštalovať aj v Piešťanoch

Celkovo 250 štandardných kontajnerov na vybraných stojiskách má byť nahradených 107 nádobami zapustenými v zemi.

Microsoft chce byť do roku 2030 bez odpadovej stopy

Microsoft chce byť do roku 2030 bez odpadovej stopy

Prispieť majú recyklovateľné obaly, ale aj nové cirkulárne centrá.

Samosprávy žiadajú odklad povinného triedenia kuchynského bioodpadu

Samosprávy žiadajú odklad povinného triedenia kuchynského bioodpadu

Povinnosť by mala platiť až od roku 2022, tvrdí ZMOS. Ministerstvo konštatuje, že nechce byť odkladačom termínov, ktorý slúži ako zdroj výhovoriek pred Európskou komisiou.