Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

JAVYS má nové vedenie, predsedom predstavenstva je Pavol Štuller

Výberové konanie úspešne absolvovali všetci zúčastnení uchádzači.

Pavol Štuller

Pavol Štuller | Foto: JAVYS

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS) má s účinnosťou od 22. júna 2020 nového predsedu predstavenstva.

Výberové konanie na obsadenie funkcie člena predstavenstva spoločnosti JAVYS, a. s., vyhlásili v zmysle článku XI. ods. 15 platných Stanov spoločnosti JAVYS, a. s., v súlade s uznesením dozornej rady JAVYS, a. s., č. DR 36/2020 zo dňa 3. júna 2020.

Výberová komisia zložená z členov dozornej rady JAVYS, a. s. a zástupcu Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) – jediného akcionára spoločnosti, v súlade so zverejnenými pravidlami a na základe výsledkov výberového konania konštatovala, že výberové konanie úspešne absolvovali všetci zúčastnení uchádzači.

Dozorná rada spoločnosti na základe výsledkov výberového konania, po zvážení prezentácií jednotlivých uchádzačov a ich pracovných skúseností, v súlade s článkom XI. ods. 15 stanov spoločnosti, predložila MH SR zoznam úspešných uchádzačov s návrhom na voľbu člena predstavenstva JAVYS, a. s.

Členov predstavenstva JAVYS, a. s., volí a odvoláva valné zhromaždenie na základe návrhu dozornej rady. Dozorná rada zabezpečuje výberové konanie na členov predstavenstva a na základe výsledkov výberového konania predloží valnému zhromaždeniu návrh na voľbu členov predstavenstva. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva.

JAVYS vedie Pavol Štuller

S účinnosťou od 22. júna 2020 zvolili do funkcie člena predstavenstva spoločnosti JAVYS, a. s., Pavla Štullera, MBA a zároveň bol určený za predsedu predstavenstva. JUDr. Vladimír Švigár bol zvolený za podpredsedu predstavenstva spoločnosti.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR.

Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

ZDROJ: JAVYS


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Kam patrí odpad z testovania na COVID-19 v domácnosti? Ministerstvo vysvetľuje

Kam patrí odpad z testovania na COVID-19 v domácnosti? Ministerstvo vysvetľuje

Odpad z domáceho testovania môžete vyhodiť do čierneho kontajnera na zmesový komunálny odpad, tvrdí envirorezort.

V českom meste zväčšujú objem nádob na triedený odpad

V českom meste zväčšujú objem nádob na triedený odpad

Často vznikajúce “vláčiky” nádob s odpadom popri bytových domoch nahradia veľkoobjemovými kontajnermi na papier, plasty a sklo.

Monitoring odpadového hospodárstva | 25. - 30. 11. 2021

Monitoring odpadového hospodárstva | 25. - 30. 11. 2021

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.