JAVYS má nové vedenie, predsedom predstavenstva je Pavol Štuller | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

JAVYS má nové vedenie, predsedom predstavenstva je Pavol Štuller

Výberové konanie úspešne absolvovali všetci zúčastnení uchádzači.

Pavol Štuller

Pavol Štuller | Foto: JAVYS

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS) má s účinnosťou od 22. júna 2020 nového predsedu predstavenstva.

Výberové konanie na obsadenie funkcie člena predstavenstva spoločnosti JAVYS, a. s., vyhlásili v zmysle článku XI. ods. 15 platných Stanov spoločnosti JAVYS, a. s., v súlade s uznesením dozornej rady JAVYS, a. s., č. DR 36/2020 zo dňa 3. júna 2020.

Výberová komisia zložená z členov dozornej rady JAVYS, a. s. a zástupcu Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) – jediného akcionára spoločnosti, v súlade so zverejnenými pravidlami a na základe výsledkov výberového konania konštatovala, že výberové konanie úspešne absolvovali všetci zúčastnení uchádzači.

Dozorná rada spoločnosti na základe výsledkov výberového konania, po zvážení prezentácií jednotlivých uchádzačov a ich pracovných skúseností, v súlade s článkom XI. ods. 15 stanov spoločnosti, predložila MH SR zoznam úspešných uchádzačov s návrhom na voľbu člena predstavenstva JAVYS, a. s.

Členov predstavenstva JAVYS, a. s., volí a odvoláva valné zhromaždenie na základe návrhu dozornej rady. Dozorná rada zabezpečuje výberové konanie na členov predstavenstva a na základe výsledkov výberového konania predloží valnému zhromaždeniu návrh na voľbu členov predstavenstva. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva.

JAVYS vedie Pavol Štuller

S účinnosťou od 22. júna 2020 zvolili do funkcie člena predstavenstva spoločnosti JAVYS, a. s., Pavla Štullera, MBA a zároveň bol určený za predsedu predstavenstva. JUDr. Vladimír Švigár bol zvolený za podpredsedu predstavenstva spoločnosti.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR.

Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

ZDROJ: JAVYS


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2022

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2022

Organizátor EKOS Plus pozýva na 10. ročník konferencie, ktorá sa uskutoční koncom júna v Žiline (aktualizovaný program).

Predchádzajúce vlády zbabelo nezaviedli zber kuchynského odpadu, tvrdí Ján Budaj (prepis vystúpenia)

Predchádzajúce vlády zbabelo nezaviedli zber kuchynského odpadu, tvrdí Ján Budaj (prepis vystúpenia)

Prinášame časť prepisu vystúpenia Jána Budaja, ktorá sa týkala odpadového hospodárstva, v rozprave počas vyslovovania nedôvery ministrovi životného prostredia.

Monitoring odpadového hospodárstva | 16. - 21. 6. 2022

Monitoring odpadového hospodárstva | 16. - 21. 6. 2022

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.