Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

JAVYS vlani na Slovensku osemkrát zachytila rádioaktívne materiály neznámeho pôvodu

Radiačná ochrana v jadrových zariadeniach JAVYS bola aj v roku 2019 v súlade s limitmi.

Manipulácia s vláknobetónovým kontajnerom

Manipulácia s vláknobetónovým kontajnerom / Foto: JAVYS

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS) v minulom roku zabezpečila na území Slovenska záchyty rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu v ôsmich prípadoch. V porovnaní s predošlými rokmi 2018 (14 záchytov) a 2017 (17 záchytov) je to výrazne menej.

Spoločnosť o svojich výsledkoch informuje v najnovšom vydaní magazínu JAVYS U nás 1/2020.

Nebezpečné predmety uskladnia

Medzi zachytenými rádioaktívnymi materiálmi boli, napríklad, rôzne súčiastky poľnohospodárskej techniky, požiarne hlásiče alebo kovové hranoly. Zdroje ionizujúceho žiarenia neznámeho pôvodu sa objavili v zberných surovinách či železiarňach.

JAVYS je na Slovensku oprávnenou organizáciou na nakladanie a manipuláciu s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu, nepoužívanými žiaričmi a jadrovými materiálmi. 

V súčinnosti so zložkami ministerstiev zdravotníctva, dopravy a výstavby a vnútra JAVYS zabezpečila dohľadanie, identifikáciu a zdokumentovanie zachytených rádioaktívnych materiálov priamo na mieste nahláseného výskytu.

„Po ich identifikácii a zdokumentovaní sa prepravia na ďalšie nakladanie do Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. Materiály, ktoré spĺňajú limity na uloženie v Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO), sa priebežne spracovávajú a upravujú do bezpečnej formy do vláknobetónových kontajnerov a následne sú prepravené do RÚ RAO na ich uloženie, čím je zabezpečené ich definitívne odizolovanie od životného prostredia,“ priblížila JAVYS.

V súčasnosti tieto rádioaktívne materiály neznámeho pôvodu, ktoré neobsahujú jadrové materiály, bezpečne uskladňujú v zariadení v Mochovciach.

Radiačná ochrana v súlade s limitmi

V pracovnom prostredí kontrolovaných pásiem jadrových zariadení JAVYS aj v roku 2019 systematicky monitorovali radiačné charakteristiky pracovného prostredia, prijaté dávky radiácie a súčasne kontrolovali dodržiavanie pravidiel radiačnej ochrany a princípu ALARA (As Low As Reasonable Achievable – tak nízko ako je rozumne dosiahnuteľné) pri výkone činnosti.

„Jedným z prísne sledovaných ukazovateľov úrovne radiačnej ochrany osôb pracujúcich v kontrolovaných pásmach spoločnosti JAVYS, a. s., je maximálna individuálna efektívna dávka, ktorá neprekročila stanovené ročné limity, 20 mSv,“ uviedla spoločnosť.

Kontrolu vplyvu prevádzok na radiačné zaťaženie obyvateľstva sleduje JAVYS prostredníctvom Laboratórií radiačnej kontroly okolia v Trnave a v Leviciach, ktoré patria Slovenským elektrárňam. Laboratóriá monitorujú okolie pomocou siete monitorovacích staníc v okolí Jaslovských Bohuníc a laboratórnym meraním vzoriek zo životného prostredia.

„Výsledky meraní vzoriek a analýzy takmer 1500 vzoriek ovzdušia, pôdy, vody, vegetácie a poľnohospodárskych produktov za rok 2019 dokazujú minimálny vplyv prevádzkovaných a vyraďovaných jadrových zariadení na okolie,“ zhrnula JAVYS.

Dávky sú nižšie ako pri lekárskom vyšetrení

Vplyv prevádzky na dávkovú záťaž obyvateľstva JAVYS hodnotí priebežne štvrťročne pomocou špeciálneho programu. Program schválený štátnym dozorným orgánom, Úradom verejného zdravotníctva SR, uplatňuje medzinárodne akceptované modely šírenia rádioaktívnych látok, zohľadňuje miestne podmienky a používa aktuálne štatistické údaje.

Do programu vstupujú všetky plynné a kvapalné výpuste z jadrových zariadení JAVYS a reálna meteorologická situácia.

„Maximálne vypočítané hodnoty individuálnej efektívnej dávky E za rok 2019 sú v obývanej oblasti na úrovni 0,032 % (10,3 nSv) a v neobývanej zóne na úrovni 0,064 % (20,6 nSv) z ročného limitu ožiarenia pre reprezentatívnu osobu. Vypočítané hodnoty individuálnej efektívnej dávky sú na úrovni mnohonásobne nižšej než je radiačná záťaž obyvateľstva spôsobená prirodzeným pozadím a lekárskymi diagnostickými vyšetreniami,“ priblížila JAVYS.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Eurofondy z OP KŽP sa v tomto roku na 90 % nevyčerpajú, priznáva ministerstvo

Eurofondy z OP KŽP sa v tomto roku na 90 % nevyčerpajú, priznáva ministerstvo

Prijímatelia príspevkov z OP KŽP sa potýkajú s výrazným zdražením stavebných prác. Tie v mnohých prípadoch nie je možné obstarať za pôvodne predpokladané ceny.

Slnečné žiarenie rozkladá plasty v mori na desaťtisíce chemických zlúčenín

Slnečné žiarenie rozkladá plasty v mori na desaťtisíce chemických zlúčenín

Z novej štúdie vyplýva, že plasty možno nie sú v životnom prostredí také odolné a trvácne, ako sa predpokladalo. Slnko mení a degraduje aj mikroplasty.

Hlavné mesto si bude zabezpečovať triedenie odpadu vo vlastnej réžii

Hlavné mesto si bude zabezpečovať triedenie odpadu vo vlastnej réžii

Mesto tiež prezradilo, za akú sumu odkúpilo triediacu linku od spoločnosti Bratislavská recyklačná.