Triedený zber pokračuje v rastúcom trende. Nepokorila ho ani korona | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Triedený zber pokračuje v rastúcom trende. Nepokorila ho ani korona

Analýzy spoločnosti ENVI - PAK ukázali, že triedený zber na Slovensku sa naďalej rozvíja. Počas posledných mesiacov nezažil prudký pokles a nezáujem, ale naopak.

Triedený zber pokračuje v rastúcom trende. Nepokorila ho ani korona

Foto: Odpady-portal.sk

Ani tohtoročná korona kríza sa nepodpísala na jeho úrovni v mestách a obciach. Za prvý kvartál tohto roku prišlo k nárastu vo všetkých významných komoditách. Vyplýva to z čerstvých údajov organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI-PAK.

Celkové zvýšenie dosiahlo až 15 %. Obce a mestá, v ktorých ENVI - PAK financuje triedený zber, tak pokračujú v nastolenom trende a postupne sa v nich zvyšujú množstvá vytriedeného odpadu.

OZV ENVI - PAK pravidelne vykonáva priebežné analýzy výkonnosti systému triedeného zberu na úrovni jednotlivých obcí. „Cieľom analýz je zachytiť možné odchýlky od štandardu a následne aj odstrániť prípadné problémy,“ uviedol riaditeľ komoditného oddelenia spoločnosti ENVI - PAK Roman Vandák.

Posledné výsledky vyplývajú z analýzy, ktorú robila spoločnosť v priebehu apríla v 1 238 obciach a mestách, kde financuje triedený zber.

4 kg triedeného odpadu na hlavu

Cieľom tejto analýzy bolo porovnať výkonnostné ukazovatele triedeného zberu oproti minulému roku a prvému štvrťroku tohto roka a taktiež prvé dáta z krízového obdobia, a tým pádom aj zachytiť dopady koronakrízy na triedený zber v obciach.

„Výsledkom bolo, že korona neznížila výkonnosť triedeného zberu,“ povedal R. Vandák s tým, že práve naopak, vo všetkých významných komoditách (kovy, papier, plasty, sklo a VKM) prišlo k nárastu.

Jedinou výnimkou bolo v tomto prípade drevo, kde došlo k poklesu. Ako R. Vandák ďalej doplnil, celkovo narástla vyťažiteľnosť triedeného odpadu o viac ako 15 %. Jeden obyvateľ v priemere za mesiac apríl vytriedil 4,03 kg odpadu.

Aké odpady pribudli?

Nárast týchto komodít je trendom posledných rokov. Potvrdzujú to aj medziročné ukazovatele.

Celkový zber triedeného odpadu v zmluvných obciach OZV ENVI - PAK medzi rokmi 2016 a 2019 narástol z 32,06 na 55,05 kg na obyvateľa, čo je nárast o 71,7 %. Ako ukázala aj táto analýza, počas sledovaného obdobia (apríl 2020) rástli všetky hlavné zbierané materiály.

Najvyššie nárasty na obyvateľa boli zaznamenané pri kovových obaloch a nápojových kartónoch, nasledujú plasty.

„Prejavilo sa, že ľudia ostali doma, viac sa stravovali doma, viac nakupovali, samozrejme, aj balené výrobky. Pri kovoch a nápojových kartónoch je nárast najvýznamnejší, keďže ľudia vsádzali na trvanlivé potraviny do zásoby,“ komentuje výsledky analýzy Vandák.

Rovnaké dáta je možné sledovať aj na strane balených výrobkov uvedených na trh. Ešte v marci, po nástupe korony, sa ľudia pripravovali na scenáre jej masového rozšírenia, nakupovali do zásoby a množstvo balených výrobkov uvedených na trh výrobcami zazmluvnenými v OZV ENVI - PAK stúplo o deväť percent.

Zároveň je potrebné upozorniť na to, že napriek zvýšenému množstvo odpadu, ktorý vznikal v domácnostiach, ľudia pokračovali v nastolenom trende a odpad poctivo triedili. Zberové spoločnosti po počiatočných obavách nepoľavili a pokračovali v jeho zbere a dotrieďovaní.

Podarí sa splniť ambiciózne ciele zberu?

Množstvo vytriedeného odpadu na Slovensku každoročne rastie. Ambiciózne sú však aj ciele zberu stanovené ministerstvom životného prostredia.

Pre tento rok je cieľ zberu pre ENVI - PAK 104 880 ton, pričom za obdobie druhého polroka 2019 a prvého štvrťroka 2020 bolo vyzbieraných 85 620 ton. Na to, aby spoločnosť splnila spomínaný cieľ, jej chýba niečo málo cez 19 000 ton.

„V prepočte na obyvateľa by mali obyvatelia v zazmluvnených obciach v záverečnom štvrťroku sledovaného obdobia (2. kvartál 2020) vyzbierať minimálne osem kilogramov od každého občana,“ povedal R. Vandák s tým, že v prvom štvrťroku 2020 vyzbieral každý občan priemerne 11,42 kg. „Ak občania nepoľavia, cieľ zberu bude splnený,“ dodal R. Vandák.

OZV ENVI - PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkoch podľa zákona o odpadoch.

Zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnocovanie a recykláciu. ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko.

ZDROJ: ENVI -PAK


Spoločnosť ENVI-PAK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.skDiskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Slovensko potrebuje urýchliť sanáciu envirozáťaží. Inšpirovať sa môžeme Českom

Slovensko potrebuje urýchliť sanáciu envirozáťaží. Inšpirovať sa môžeme Českom

V súčasnosti na Slovensku sanujeme v priemere osem lokalít ročne. Ak by štát pokračoval takýmto tempom, sanácia všetkých envirozáťaží by trvala viac ako sto rokov.

Odmietli centrum na zhodnocovanie odpadu pod Tatrami

Odmietli centrum na zhodnocovanie odpadu pod Tatrami

Zámer spoločností SPP a Brantner na vybudovanie zariadenia na spracovanie bioodpadu narazil na odpor obyvateľov.

Pozreli sa do hnedých nádob a zanalyzovali kuchynský odpad z domácností

Pozreli sa do hnedých nádob a zanalyzovali kuchynský odpad z domácností

Väčšinu obsahu hnedých nádob tvoril kuchynský odpad. Našiel sa však i odpad zo záhrad, kompostovateľné vrecká a v menšej miere aj nerozložiteľné znečistenie.