Triediť odpad počas koronakrízy je nevyhnutné, hovorí usmernenie Európskej komisie | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Triediť odpad počas koronakrízy je nevyhnutné, hovorí usmernenie Európskej komisie

Jednorazové ochranné pomôcky sa majú likvidovať ako zmesový netriedený odpad. Žiadne špeciálne formy zberu ani iné spôsoby likvidácie tohto odpadu nie sú potrebné.

Triediť odpad počas koronakrízy je nevyhnutné, hovorí usmernenie Európskej komisie

Triedený zber odpadu je nevyhnutný pre fungovanie obehového hospodárstva a v kontexte koronakrízy je ešte dôležitejšie, aby občania správne triedili odpad a zabezpečili tak prísun recyklovateľného materiálu do zariadení na spracovanie odpadu.

Vo svojom najnovšom usmernení k nakladaniu s odpadom v období pandémie COVID-19 to zdôrazňuje Európska komisia. Materiál s viacerými dôležitými odporúčaniami Komisia zverejnila včera, v utorok 14. apríla.

Na príprave usmernenia sa významnou mierou podieľala aj medzinárodná aliancia EXPRA. Tá od roku 2013 zastrešuje významné systémy zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov, ktoré sú vo vlastníctve priemyslu a fungujú na neziskovom princípe. Jedným z jej zakladajúcich členov je aj slovenská organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI-PAK.

Ako správne nakladať s odpadom?

„Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v súčasnosti neexistuje žiadny dôkaz, podľa ktorého by sa dalo usudzovať, že štandardné postupy nakladania s odpadom sú nebezpečné alebo nedostatočné z hľadiska rizika prenosu infekcie COVID-19 alebo že odpad z domácností zohráva úlohu pri prenose SARS-CoV-2 či iných respiračných vírusov,“ píše sa v materiáli.

Usmernenie Komisie pritom vychádza z odporúčaní ECDC, podľa ktorých sú potrebné osobitné opatrenia, pokiaľ ide o prevenciu a kontrolu infekcie v prípade podozrivých alebo potvrdených prípadov koronavírusu v domácej karanténe. Dodržiavať pri tom treba viacero zásad:

  • v izbe pacienta by malo byť umiestnené samostatné vrece na odpad, do ktorého pacient vloží jednorazové ochranné pomôcky a papierové vreckovky bezprostredne po použití;
  • rukavice a masky na tvár používané personálom by sa mali hneď po odchode z miestnosti pacienta okamžite vložiť do druhého odpadového vreca umiestneného pri dverách do pacientovej izby;
  • odpadové vrecia by sa mali často vymieňať s tým, že je potrebné ich uzavrieť skôr, ako sa vyberú z pacientovej izby, a odpad by sa z vriec nikdy nemal presypať do iných vrie či nádob;
  • odpadové vrecia by sa mali umiestniť do ďalšieho vreca a likvidovať ako zmesový – netriedený odpad, pričom nie sú potrebné žiadne špeciálne formy zberu ani iný spôsob likvidácie;
  • po manipulácii s odpadom je potrebné dodržiavať prísnu hygienu rúk: používať mydlo na ruky a dezinfekčné prostriedky na ruky na báze alkoholu.

„Odporúčania Európskej komisie sú v súlade s už vydanými odporúčaniami OZV ENVI - PAK, Ministerstva životného prostredia SR aj Úradu verejného zdravotníctva SR,“ konštatuje ENVI-PAK.

Ako chrániť pracovníkov s odpadmi?

Ďalšou oblasťou, ktorej sa usmernenie venuje, je zdravie a bezpečnosť pracovníkov firiem, ktoré nakladajú s odpadom. Opatrenia na ochranu zdravia týchto zamestnancov sú nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity služieb v odpadovom hospodárstve.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci poskytla všeobecné usmernenia, ako zabrániť šíreniu koronavírusu na pracovisku. Mnohé z nich sa týkajú aj firiem a ich pracovníkov v sektore odpadov:

  • prispôsobiť organizáciu zamestnancov tak, aby sa zabránilo prenosu infekcie medzi tímami, to znamená dodržiavať bezpečnú vzdialenosť medzi jednotlivcami a znížiť počet pracovníkov prítomných na jednom mieste na nevyhnutný počet;
  • zabezpečiť dostupnosť a vhodné použitie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ako aj vhodných dezinfekčných prostriedkov;
  • zabezpečiť nekompromisné dodržiavanie prísnejších hygienických noriem, vrátane častých zmien a čistenia ochranných prostriedkov a pracovného oblečenia, vymieňať pracovné rukavice v prípade poškodenia alebo možnej kontaminácie, pravidelne dezinfikovať zariadenia, kabíny vozidiel a oblečenie;
  • zabezpečiť, aby sa dodržiavali prísne protokoly o spôsobe nasadenia a sňatia ochranných pomôcok, aby sa zabránilo náhodnému kontaktu a kontaminácii.
  • vytvárať osobitné pracovné podmienky pre zraniteľných ľudí, ako sú starší pracovníci a osoby so špecifickými chronickými zdravotnými problémami.

Aká finančná pomoc je k dispozícii?

Osobitná časť usmernenia sa venuje podpore z fondov EÚ. Komisia v usmernení uvádza niekoľko zdrojov financovania, ktoré by mohol odpadový sektor využiť na riešenie nedostatkov a problémov vznikajúcich počas koronavírusovej krízy.

Prvou z možností sú kohézne fondy. „Na obdobie 2014 – 2020 členské štáty alokovali 4,9 miliardy eur kohézneho financovania pre odpadové hospodárstvo,“ pripomína Európska komisia v usmernení. „Ku koncu roka 2019 z tohto objemu prostriedkov 31 % nebolo priradených konkrétnym projektom.“

Ďalšou možnosťou financovania je Fond solidarity EÚ, v prípade ktorého Komisia navrhuje, aby mohol pokrývať aj núdzové stavy spojené s verejným zdravím. Oblasti najťažšie zasiahnuté koronavírusom majú získať rýchly prístup k podpore v objeme 800 miliónov eur.

Novovzniknutou možnosťou je Iniciatíva na podporu reakcie na koronavírus. Tieto mimoriadne zdroje sa môžu využívať, napríklad, na nákup zdravotníckeho vybavenia, financovanie zdravotníckeho personálu, ale aj podporu malých a stredných firiem či ochranu pracovných miest.

Stiahnite si: Usmernenie Európskej komisie


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ako mestá a obce triedia kuchynský odpad? Tu sú najnovšie čísla (+MAPA)

Ako mestá a obce triedia kuchynský odpad? Tu sú najnovšie čísla (+MAPA)

Kým niektoré veľké mestá v štatistike prepadli, našli sa obce, ktoré vykázali aj stovky zhodnotených ton.

Bioodpad nebudú všetci triediť ideálne. Hľadajme reálne riešenia, apeluje Únia miest

Bioodpad nebudú všetci triediť ideálne. Hľadajme reálne riešenia, apeluje Únia miest

Model zberu kuchynského odpadu v meste Partizánske nemožno realizovať v každom meste, vraví zástupkyňa samosprávneho združenia.

Ako môže obec zaviesť váženie komunálneho odpadu (PRÁVNY POHĽAD)

Ako môže obec zaviesť váženie komunálneho odpadu (PRÁVNY POHĽAD)

Zavedenie váženého zberu komunálneho odpadu má pre obce viacero prínosov. Píše Paulína Šlauková z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.