Na južnom Slovensku má vyrásť zariadenie na splyňovanie odpadu plazmovou technológiou | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Na južnom Slovensku má vyrásť zariadenie na splyňovanie odpadu plazmovou technológiou

Splyňovňa má ročne spracovať 60 000 až 100 000 ton komunálneho odpadu.

Vizualizácia zariadenia. Foto: SPV Dálovce

Spoločnosť SPV Dálovce, ktorá sa pred dvomi rokmi neúspešne pokúšala vybudovať splyňovňu odpadu v Poltári, predstavila nový zámer. V obci Selice v okrese Šaľa chce postaviť zariadenie na vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu za asistencie plazmy.

Vyplýva to zo zámeru spoločnosti zverejneného na Informačnom portáli rezortu MŽP SR. Celý materiál si môžete stiahnuť pomocou odkazu v závere článku.

Z plynu chcú teplo aj elektrinu

Zariadenie na splyňovanie komunálneho odpadu má premieňať odpad na syntézny plyn. Okrem toho má v zariadení dochádzať tiež k produkcii tuhého vitrifikovaného zvyškového produktu v podobe inertnej trosky.

Výstupný produkt sa má podľa zámeru investora vyrábať z vybraných druhov zhodnotiteľných odpadov kategórie „O“ (ostatný odpad), primárne v podobe komunálneho odpadu a tuhého alternatívneho paliva (TAP) vo forme RDF (z angl. Refuse derived fuel) vyrobeného prevažne z komunálneho odpadu bez obsahu nebezpečných látok.

V počiatočnej fáze prevádzky sa má ako vstupná surovina využívať hlavne komunálny odpad a ako doplnok TAP. S rozvojom prvotného spracovania odpadu, teda triedenia odpadu, by však podľa investora mal podiel vytriedeného odpadu rásť a preto výhľadovo do budúcnosti uvažuje s rovnakým pomerom týchto dvoch surovín pre proces plazmového splyňovania.

„Vyvíjaný plynný produkt bude použitý pre spaľovanie v plynovej turbíne prevádzky za účelom výroby elektrickej energie distribuovanej do verejnej elektrickej siete a tepla, ktoré bude tiež možné odovzdávať zmluvným odberateľom,“ píše sa v zámere.

Produkcia elektrickej energie v dvojici parných turbín by mala dosiahnuť úroveň zhruba 24,1 MW za hodinu. Po odpočítaní vlastnej spotreby zariadenia by mala jednotka produkovať zhruba 20 MW energie za hodinu.

Spracujú do 100 000 ton odpadov

Výhodou technológie, ktorú chce SPV Dálovce v Seliciach inštalovať, je podľa investovať predovšetkým eliminácia významného množstva odpadov, ktoré sa v súčasnosti zneškodňujú skládkovaním. Zároveň sa tieto odpady budú môcť využiť energeticky, čím sa má plne využiť energetický potenciál odpadových materiálov.

„Prevádzka bude vytvárať len minimálne množstvo odpadových látok, pričom v tuhom skupenstve sa nebudú vyskytovať žiadne odpadové látky,“ uvádza spoločnosť vo svojom zámere. Odpadová voda sa má čistiť priamo na mieste a následne opakovane používať v procese prevádzky. Odpadové plyny by mali byť prečisťované a vypúšťané do ovzdušia v súlade so zákonom.

Na to, aby zariadenie dokázalo poskytnúť predpokladaný objem energie, ročne bude musieť spracovať 60 000 až 100 000 ton odpadov, a to v závislosti od výhrevnosti dodávaného odpadu.

Tuhým zvyškovým produktom procesu má byť tzv. vitrifikát, teda troska, ktorá sa odpichuje z reaktorovej časti technologického zariadenia, ktorý bude vznikať v množstve predstavujúcom asi 24 % hmotnosti vstupných odpadov.

Ako funguje plazmové splyňovanie?

Plazma predstavuje vysoko ionizovaný plyn, pozostávajúci z nabitých častíc – elektrónov, kladných a záporných iónov či molekúl v excitovanom alebo metastabilnom stave. Nakoľko plazma obsahuje veľké množstvo nabitých častíc, je elektricky vodivá.

V technológii, ktorú chce SPV Dálovce využiť v Seliciach, sa plazma získava pomocou elektrického oblúkového výboja, ktorý sa vytvára v plazmových horákoch. Tie sa majú prevádzkovať kontinuálne, pričom každý horák má mať samostatný napájací zdroj.

V reaktorovej časti technologického zariadenia sa vsádzka odpadu najskôr v procese splyňovania transformuje na zmes plynu, kvapaliny a anorganickej zložky. Následne sa pôsobením elektrického oblúka kvapalná zložka premení na plyn a anorganická zložka sa roztaví.

„Reaktorová časť technologického zariadenia bude pozostávať z vysoko odolnej konštrukcie schopnej odolávať náročným prevádzkovým podmienkam. Produkovaný syntézny plyn bude z reaktorovej časti technologického zariadenia odvedený k niekoľkostupňovému prečisteniu, pričom sa predpokladá, že takto prečistený plyn môže spĺňať požiadavky vyhlášky č. 228/2014 Z. z. na plynné druhotné palivo, dosiahne teda stav konca odpadu, a bude pretransformovaný na elektrickú a tepelnú energiu,“ popisuje spoločnosť svoj zámer.

Obyvatelia spisujú petíciu

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (1)

  1. František02.07.2020 (10:59)
    Uvedená spoločnosť sa pokúšala zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov postaviť už na viacerých miestach Slovenska. Zatiaľ neúspešne, všade sa zdvihla vlna kritiky, petície a tak ako je uvedené aj v článku, že odpad by sa dovážal aj z okolitých štátov. Posledné známe aktivity boli na Žitnom ostrove, kde tiež neboli úspešné. Problémov nie je len technológia, ale skorej to obrovské množstvo vozidiel s odpadom, co by prúdil do danej spalovne. Uvidíme, ako sa s týmto vysporiada ďalšia lokalita a jej obyvatelia.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

OZV búra mýty o recyklácii odpadu vzdelávaním o jeho triedení

OZV búra mýty o recyklácii odpadu vzdelávaním o jeho triedení

18. marca si pripomíname Svetový deň recyklácie. OZV ENVI - PAK edukuje ľudí v otázkach triedenia, aby odpad nekončil na skládke ako nevyužitá surovina, ale aby sa ďalej spracoval.

Globálne sa obchoduje len so zlomkom plastového odpadu. Tu sú TOP exportéri (+GRAFY)

Globálne sa obchoduje len so zlomkom plastového odpadu. Tu sú TOP exportéri (+GRAFY)

Predstava, že väčšina plastového odpadu sa prepravuje do zahraničia, je mylná. Akí sú TOP exportéri? Na deviatom mieste je malý európsky štát, ktorý nedosahuje ani rozlohu Slovenska.

Vracia sa do Talianska. SIŽP rieši nelegálne dovezený odpad, asistuje polícia

Vracia sa do Talianska. SIŽP rieši nelegálne dovezený odpad, asistuje polícia

Prípad sa týka desiatok ton odpadu. Našli ho na severe Slovenska.