Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Výrobcovia nápojov majú ambície podporiť princípy cirkulárnej ekonomiky

Cirkulárna ekonomika kladie silný dôraz na zvýšenie miery triedeného zberu pre účely recyklácie.

Ambície výrobcov minerálnych vôd a nealkoholických nápojov na podporu princípov cirkulárnej ekonomiky

Ilustračné foto: Plastics Recyclers Europe

Vysoká miera zberu nápojových PET fliaš je prvým, ale veľmi dôležitým krokom k zvýšeniu miery využitia recyklovaného PET materiálu a zároveň zníženia voľne pohodeného odpadu.

Súčasná miera zberu nápojových obalov v niektorých krajinách EÚ vrátane Slovenska, stále nedosahuje želané výsledky a problém s voľne pohodeným odpadom si vyžaduje spojenie síl všetkých zúčastnených strán.

Začiatkom júna 2020 zverejnili výrobcovia minerálnych a pramenitých vôd, združení v Európskej federácii balených vôd - EFBW, ambiciózne dobrovoľné záväzky a odporúčania pre kľúčové faktory úspechu zálohových systémov na nápojové obaly, ktoré môžu prispieť k udržateľným obehovým riešeniam v súlade s cieľmi Európskej únie.

Svoju víziu pre udržateľnosť obalov a podporu recyklácie prijali aj výrobcovia nealkoholických nápojov združení v UNESDA.

Smernica o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie stanovila pre členské štáty povinnosť zabezpečiť vyzbieranie 77% plastových nápojových obalov uvedených na trh v danom roku do roku 2025 a 90 % plastových nápojových obalov do roku 2029 na účely recyklácie.

Smernica zároveň zavádza pre PET fľaše povinný obsah aspoň 25 % recyklovaných plastov od roku 2025 a aspoň 30% recyklovaných plastov od roku 2030, vypočítaných na základe priemeru pre všetky nápojové fľaše uvedené na trh na území daného členského štátu.

Nové záväzky, ku ktorým sa výrobcovia nápojov hlásia sú ambiciózne, ale zároveň naznačujú, že sa naštartovali reálne procesy smerujúce k riešeniu problémov s odpadom z obalov.

Úspešnosť závisí aj od spotrebiteľov

Úspech bude závisieť aj od miery zapojenia všetkých účastníkov trhu, čiže okrem výrobcov nápojov a minerálnych vôd aj od obcí, maloobchodníkov, recyklátorov, tvorcov politík a v neposlednom rade aj samotných spotrebiteľov, pretože oni sú tiež súčasťou reťazca. Riešenie problému s odpadmi z obalov je spoločnou zodpovednosťou.

Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd majú v nadchádzajúcich rokoch ambíciu:

  • na základe získaných skúseností z fungovania zálohových systémov v iných krajinách podporovať tieto účinné a transparentné systémy zberu nápojových obalov a naštartovanie lokálnej recyklácie „z fľaše do fľaše“
  • zvýšiť postupne obsah recyklovaného obsahu v nových PET obaloch a dosiahnuť priemer minimálne 25 % recyklovaného obsahu v obaloch uvedených na slovenský trh do r. 2025
  • pracovať na inováciách, ktoré pomôžu odstraňovať prekážky v nákladovo efektívnej recyklácii
  • dosiahnuť úplnú recyklovateľnosť alebo kompostovateľnosť jednorazových nápojových obalov do r. 2030

Výrobcovia združení v AVNM vyjadrujú presvedčenie, že napriek ťažkému obdobiu, ktoré nás v dôsledku pandémie a odstraňovaní jej následkov čaká, si nemôžeme dovoliť poľaviť v snahách implementovať riešenia, ktoré preukázateľne môžu prispieť k zníženiu dopadov plastových a kovových obalov na životné prostredie a pripraviť výrobcov na plnenie cieľov EÚ.

„Pre náš sektor je jedným z hlavných cieľov zvýšenie miery zberu a recyklácia nápojových obalov. PET a hliníkové obaly našich nápojov sú 100% recyklovateľným cenným materiálom, ktorý vieme a chceme použiť pri výrobe nových obalov, nemajú končiť voľne pohodené v prírode alebo na skládke,“ hovorí Lucia Morvai, výkonná riaditeľka AVNM.

MEVA-SK

Zo skúseností z iných krajín je vidieť, že zálohový systém na nápojové obaly, zriadený a prevádzkovaný povinnými osobami, má preukázateľné výhody z pohľadu dosiahnutia vysokých cieľov zberu, a tiež kvality vyzbieraného materiálu.

Dostupnosť recyklovaného materiálu v potravinovej kvalite je pritom kľúčovým predpokladom k naplneniu ambicióznych cieľov a zabezpečenie uzavretia materiálového kruhu.

„Veríme, že nás spotrebitelia podporia v našom úsilí, tak ako to deklarovali v prieskumoch a zapoja sa aktívne a s nadšením do pripravovaného zálohového systému.

Nový obal zo starej PET-ky

Zvýšením miery triedenia a odovzdávaním obalov naspäť do zálohového systému tak dajú šancu nápojovým Pet-kám a plechovkám vrátiť sa v podobe nového obalu späť na pulty predajní, pomôžu šetriť zdroje, znižovať uhlíkovú stopu a chrániť životné prostredie“, hovorí Lucia Morvai.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

V českom meste zväčšujú objem nádob na triedený odpad

V českom meste zväčšujú objem nádob na triedený odpad

Často vznikajúce “vláčiky” nádob s odpadom popri bytových domoch nahradia veľkoobjemovými kontajnermi na papier, plasty a sklo.

Monitoring odpadového hospodárstva | 25. - 30. 11. 2021

Monitoring odpadového hospodárstva | 25. - 30. 11. 2021

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Kosit nezvyšuje poplatok za odpad v Košiciach, chce strojnásobiť dodávky tepla zo ZEVO

Kosit nezvyšuje poplatok za odpad v Košiciach, chce strojnásobiť dodávky tepla zo ZEVO

Zberová spoločnosť pokračuje v meste za nezmenených podmienok. Teplo z odpadu je už o polovicu lacnejšie ako z plynu.