Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Platforma Obehové Slovensko sa rozrástla o ďalších dvadsať členov

Účastníci dnes na virtuálnom stretnutí deklarovali spoluprácu v obehovom hospodárstve.

Platforma Obehové Slovensko sa rozrástla o ďalších dvadsať členov

Foto: Obehové Slovensko

Pridali sa tak k siedmim zakladajúcim organizáciám platformy Obehové Slovensko. Tým sa budú iniciatívne podieľať na aktivitách a strategickom smerovaní platformy a podpore obehového hospodárstva na Slovensku.

Obehové Slovensko je verejno-súkromná platforma na podporu obehového hospodárstva. Platforma spája spoločnosti, vládne inštitúcie, vedomostné centrá, podnikateľské združenia a mimovládne organizácie s cieľom urýchliť prechod na zelenšie a obehové Slovensko.

Iniciatíva bola spustená v decembri 2019, kedy sa zakladajúce organizácie, Ministerstvo životného prostredia SR, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Slovak Business Agency, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Slovenská agentúra životného prostredia, PricewaterhouseCoopers Slovensko a Holandskej obchodná komora, zaviazali k vytvoreniu verejno-súkromnej platformy pre obehového hospodárstvo.

Dnes sa platforma rozrástla o ďalších 20 partnerov, ktorí vyhlásili spoluprácu v obehovom hospodárstve. Podpisom spoločného vyhlásenia demonštrovali nutnosť urýchliť prechod na obehové a zelenšie Slovensko.

Dobrovoľne vyhlásili, že budú podporovať výmenu skúseností a vedomostí, ako aj zdieľanie úspešných príkladov z praxe. Dôležitou úlohou bude aj diskusia s tvorcami politík o príležitostiach a odstraňovaní bariér v prechode na obehové hospodárstvo, podpora podnikania v oblasti obehového hospodárstva a vzniku obehových partnerstiev a projektov.


K platforme sa pridali tieto spoločnosti a organizácie aktívne v oblasti obehového hospodárstva:

AfB Slovakia / Akadémia sociálnej ekonomiky / Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku / Business Leaders Forum / Business Lease Slovakia / Cyrkl / Ekolumi / Ecoplanet Slovakia / Ekoservis / Fecupral / Heineken Slovensko / ING Bank / JRK Slovensko / Sensoneo / SKC Foundry / SK-Tex / Slovenská akadémia vied / Velux Slovensko / Taylor Wessing / Tesco Slovensko

Profily podnikov a ďalších aktérov v obehovom hospodárstve budú postupne zverejňované na Informačnej platforme Zelené hospodárstvo.

Polovica emisií skleníkových plynov a viac ako 90% straty biodiverzity a nedostatku vody je spôsobená ťažbou a spracovaním zdrojov. Obehové hospodárstvo, ktoré šetrí a efektívne využíva zdroje, má nezastupiteľnú úlohu pri zelenej obnove nášho hospodárstva a pri dosahovaní klimatickej neutrality do roku 2050.

Tento udržateľný model je považovaný za jednu z kľúčových priorít Európskej komisie, ktorá v marci tohto roku predstavila nový Akčný plán pre obehové hospodárstvo. K iniciatíve na podporu Európskej zelenej dohody a Zelenej obnovy európskej ekonomiky sa prihlásil aj minister životného prostredia Ján Budaj.Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 8. - 10. 12. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 8. - 10. 12. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 7. 12. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 7. 12. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Nová asociácia chce združovať výrobcov kompostu a spracovateľov bioodpadu

Nová asociácia chce združovať výrobcov kompostu a spracovateľov bioodpadu

Súčasné kapacity kompostární podľa asociácie nie sú dostatočné.