Ďalších 20 aktérov sa prihlásilo k obehovej ekonomike a zelenšej budúcnosti Slovenska | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Platforma Obehové Slovensko sa rozrástla o ďalších dvadsať členov

Účastníci dnes na virtuálnom stretnutí deklarovali spoluprácu v obehovom hospodárstve.

Platforma Obehové Slovensko sa rozrástla o ďalších dvadsať členov

Foto: Obehové Slovensko

Pridali sa tak k siedmim zakladajúcim organizáciám platformy Obehové Slovensko. Tým sa budú iniciatívne podieľať na aktivitách a strategickom smerovaní platformy a podpore obehového hospodárstva na Slovensku.

Obehové Slovensko je verejno-súkromná platforma na podporu obehového hospodárstva. Platforma spája spoločnosti, vládne inštitúcie, vedomostné centrá, podnikateľské združenia a mimovládne organizácie s cieľom urýchliť prechod na zelenšie a obehové Slovensko.

Iniciatíva bola spustená v decembri 2019, kedy sa zakladajúce organizácie, Ministerstvo životného prostredia SR, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Slovak Business Agency, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Slovenská agentúra životného prostredia, PricewaterhouseCoopers Slovensko a Holandskej obchodná komora, zaviazali k vytvoreniu verejno-súkromnej platformy pre obehového hospodárstvo.

Dnes sa platforma rozrástla o ďalších 20 partnerov, ktorí vyhlásili spoluprácu v obehovom hospodárstve. Podpisom spoločného vyhlásenia demonštrovali nutnosť urýchliť prechod na obehové a zelenšie Slovensko.

Dobrovoľne vyhlásili, že budú podporovať výmenu skúseností a vedomostí, ako aj zdieľanie úspešných príkladov z praxe. Dôležitou úlohou bude aj diskusia s tvorcami politík o príležitostiach a odstraňovaní bariér v prechode na obehové hospodárstvo, podpora podnikania v oblasti obehového hospodárstva a vzniku obehových partnerstiev a projektov.


K platforme sa pridali tieto spoločnosti a organizácie aktívne v oblasti obehového hospodárstva:

AfB Slovakia / Akadémia sociálnej ekonomiky / Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku / Business Leaders Forum / Business Lease Slovakia / Cyrkl / Ekolumi / Ecoplanet Slovakia / Ekoservis / Fecupral / Heineken Slovensko / ING Bank / JRK Slovensko / Sensoneo / SKC Foundry / SK-Tex / Slovenská akadémia vied / Velux Slovensko / Taylor Wessing / Tesco Slovensko

Profily podnikov a ďalších aktérov v obehovom hospodárstve budú postupne zverejňované na Informačnej platforme Zelené hospodárstvo.

Polovica emisií skleníkových plynov a viac ako 90% straty biodiverzity a nedostatku vody je spôsobená ťažbou a spracovaním zdrojov. Obehové hospodárstvo, ktoré šetrí a efektívne využíva zdroje, má nezastupiteľnú úlohu pri zelenej obnove nášho hospodárstva a pri dosahovaní klimatickej neutrality do roku 2050.

Tento udržateľný model je považovaný za jednu z kľúčových priorít Európskej komisie, ktorá v marci tohto roku predstavila nový Akčný plán pre obehové hospodárstvo. K iniciatíve na podporu Európskej zelenej dohody a Zelenej obnovy európskej ekonomiky sa prihlásil aj minister životného prostredia Ján Budaj.Mohlo by vás zaujímať

Ďalšou krajinou so zákazom jednorazových plastov sa stala Česká republika

Ďalšou krajinou so zákazom jednorazových plastov sa stala Česká republika

U našich západných susedov prešiel zákon o zákaze jednorazových plastov.

OZV ASEKOL SK je dôveryhodný partner

OZV ASEKOL SK je dôveryhodný partner

Potvrdila to kontrola Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 7. 8. 2022

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 7. 8. 2022

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.