NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

ENVI-PAK podporil najväčšie dobrovoľnícke podujatie na Slovenku

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK zverejnila svoje výsledky za tretí štvrťrok 2020.

kontajnery

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI-PAK zabezpečuje systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov a financuje triedený zber v obciach a mestách v zmysle zákona už viac ako 17 rokov. Je tak najdlhšie pôsobiacou organizáciou zodpovednosti výrobcov na Slovensku.

"Aj počas tretieho štvrťroka 2020 sme vďaka výrobcom, s ktorými máme zmluvný vzťah, v zazmluvnených obciach zlepšovali triedený zber – zodpovedali sme za zber papiera, plastov, skla, kovových obalov a tiež nápojových kartónov – od spotrebiteľa (občana) cez obec a zberovú spoločnosť, až po recyklátora," uviedol ENVI-PAK.

Okrem toho ENVI-PAK hradili náklady na triedený zber. Výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK financovali v obciach a mestách všetok vyzbieraný odpad z obalov a neobalových výrobkov, ktoré pochádzali z domácností. "Tým sme šetrili náklady občanov aj obcí, keďže tento triedený zber v obciach nehradili občania, ale výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK," zhrnula OZV.

Organizácia nezabudúcala ani na vzdelávanie občanov v triedení odpadu. "Učili sme triediť odpad deti a pomáhali vzdelávať občanov obcí, v rámci čoho sme im napríklad poskytli letáky, ale aj plagáty s informáciami Čo nepatrí do triedeného zberu, direct mail s názvom Všetko, čo potrebujete vedieť o papieri," informoval ENVI-PAK o svojich aktivitách.

V rámci kampane Vezmi si ma, ktorá prebieha už od minulého roka, zároveň motivovali ľudí podieľať sa na boji do litteringu, a zapojili sa taktiež do Svetového čistiaceho dňa, ktorý spolu s OZV ENVI-PAK podporili aj mnohé obce a pomohli tak vyčistiť Slovensko od odpadu. Aktivitami na boj proti litteringu sme podporili aj najväčšie dobrovoľnícke podujatie na Slovenku Naše Mesto.

"Prioritou OZV ENVI - PAK je neustále zefektívňovať systém triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie a optimalizovať jeho nákladovosť," zdôraznil ENVI-PAK.

OZV ENVI - PAK je ako organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch povinná zverejňovať údaje v Správach o činnosti. Ak chcete vedieť viac o službách, činnosti a aktivitách ENVI-PAK-u v treťom štvrťroku 2020, prečítajte si originálny dokument, ktorý nájdete TU.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

MŽP vydalo usmernenie pre obce, ktoré dostanú výpovede od zmluvných OZV

MŽP vydalo usmernenie pre obce, ktoré dostanú výpovede od zmluvných OZV

Ak OZV vypovie zmluvu s obcou, podľa novelizovaného zákona musí zabezpečovať triedený zber v obci, kým samospráva neuzavrie novú zmluvu s inou OZV.

Zariadenia na spracovanie bioodpadu nie sú všade

Zariadenia na spracovanie bioodpadu nie sú všade

Dajú sa však efektívne dobudovať, prispeje aj štát.

Za sprievodu ozbrojených zložiek z Mochoviec prepravili vyhoreté jadrové palivo

Za sprievodu ozbrojených zložiek z Mochoviec prepravili vyhoreté jadrové palivo

Transport 150 palivových článkov vyhoretého jadrového paliva realizovali po železnici.