Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: Deň odpadového hospodárstva 2020

Šestnásty ročník medzinárodného "Dňa odpadového hospodárstva 2020" z dôvodu pandemickej situácie bude vysielaný online z profesionálneho štúdia v Bratislave.

Pozvánka na konferenciu: Deň odpadového hospodárstva 2020

Odborné podujatie sa radí k najstarším a najnavštevovanejším svojho druhu v SR. Kongres vytvára priestor na stretnutie odborníkov nielen zo Slovenska, ale aj z mnohých členských štátov EÚ, čo umožňuje vzájomnú komunikáciu a výmenu skúseností.

Odpadové hospodárstvo starého kontinentu stojí na rázcestí a pripravuje ciele a opatrenia na novú úlohu celého sektoru, ktorou je prechod k obehovému hospodárstvu.


Termín konania

 • 26. novembra 2020 (štvrtok)

Program online kongresu

9.00 h. | Otvorenie online kongresu z bratislavského štúdia

 • Moderuje Ľubomír Augustín

9.10 – 11.00 h.

I. BLOK | Politiky odpadového hospodárstva EÚ

Odpadové hospodárstvo SR

 • Michal Bakyta – Ministerstvo životného prostredia SR |Informácia o zámeroch rezortu životného prostredia pre oblasť odpadového hospodárstva Slovenskej republiky

Ciele odpadového hospodárstva na európskej úrovni

 • Viera Špalková & Peter Šimurka – Ministerstvo životného prostredia SR | Cestovná mapa SR pre politiky a akcie EÚ v oblasti odpadového hospodárstva

Odpadové hospodárstvo Rakúska

 • Annamária Tóthová – Eversheds Sutherland | Informácia o fungovaní rakúskeho modelu triedeného zberu komunálnych a priemyselných odpadov

Odpadové hospodárstvo Českej republiky

 • Martin Vaněček – Magistrát mesta Brna | Financovanie zberu triedených zložiek komunálneho odpadu v ČR

MIM / ESONA

11.00 – 11.45 h.

II. BLOK | Perspektívy odpadového hospodárstva EÚ

Potenciál bioplynových staníc v SR pri spracovaní kuchynských odpadov

 • Erika Győngyová – Slovenská bioplynová asociácia | Príspevok k možnosti zapojenia BPS do procesu spracovania kuchynských odpadov

Zavedenie informačného systému ISOH do praxe

 • Martin Basila – Inisoft, Sensoneo | Pár dobre mienených poznámok k navrhovanému informačnému systému ISOH

11.45 h. Prestávka

12.00 – 13.30 h.

III. BLOK | Príklady praxe odpadového hospodárstva

Zber kuchynských odpadov v mestskej zástavbe

 • zástupca Magistrátu mesta Praha | Informácia o výsledkoch pilotného projektu zberu kuchynských odpadkov na príklade Prahy

Systém nakladania s opotrebovanými pneumatikami v SR

 • Radim Filák – ELT Management Slovakia, s.r.o. | Informácia o fungovaní zberu a zhodnocovaní opotrebovaných pneumatík v SR

Pohľad výrobcov elektrozariadení na prax nakladania s elektroodpadmi v SR

 • Peter Valent – Envidom Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu | Informácia o fungovaní zberu a zhodnocovaní elektrozariadení v SR

13.30 h. Prestávka


Vyhlásenie výsledkov súťaže Zlatý mravec 2020

 • Kategória Komunálne odpadové hospodárstvo
 • Kategória Firemné odpadové hospodárstvo
 • Kategória Inovatívne riešenia
 • Kategória Environmentálna výchova
 • Kategória Študentský projekt

Viac na: www.zlatymravec.sk


Popoludňajšia diskusia

Diskusné fórum na tému Prechod na obehové hospodárstvo

Cieľom diskusie je pomenovať kroky vedúce k naštartovaniu obehového hospodárstva v podmienkach SR, identifikovať kľúčovú infraštruktúru a finančné zdroje potrebné na splnenie tohto cieľa

Pozvaní hostia:

 • Radovan Kazda, poslanec NR SR
 • Michal Kiča, štátny tajomník MŽP SR
 • Karol Galek, štátny tajomník MH SR
 • Ivana Maleš, INCIEN

Prihlášky:
Prihlásenie najneskôr do 24.11.2020 prostredníctvom online formulára.

Účastnícky poplatok
36,- € vrátane DPH (30,-€ + DPH 6,-€ )

Kontakt


Fotoreportáž z DOH 2019Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Spoločnosť Inisoft pozýva záujemcov na online školenie určené pre pracovníkov spoločností, ktorí sú pôvodcami odpadov a sú zodpovední za nakladanie s odpadmi.

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 7. ročník konferencie, ktorá je spojená s workshopom k novej stavebnej legislatíve.

Hodnotili odpadové hospodárstvo samospráv. ZOP ocenil tri slovenské mestá

Hodnotili odpadové hospodárstvo samospráv. ZOP ocenil tri slovenské mestá

Zväz odpadového priemyslu v hodnotení zohľadňoval spôsob spracovania odpadu aj ekonomickú efektivitu. Porovnali mestá s viac ako 20-tisíc obyvateľmi.