Nepremeškajte: Deň odpadového hospodárstva 2020 | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: Deň odpadového hospodárstva 2020

Šestnásty ročník medzinárodného "Dňa odpadového hospodárstva 2020" z dôvodu pandemickej situácie bude vysielaný online z profesionálneho štúdia v Bratislave.

Pozvánka na konferenciu: Deň odpadového hospodárstva 2020

Odborné podujatie sa radí k najstarším a najnavštevovanejším svojho druhu v SR. Kongres vytvára priestor na stretnutie odborníkov nielen zo Slovenska, ale aj z mnohých členských štátov EÚ, čo umožňuje vzájomnú komunikáciu a výmenu skúseností.

Odpadové hospodárstvo starého kontinentu stojí na rázcestí a pripravuje ciele a opatrenia na novú úlohu celého sektoru, ktorou je prechod k obehovému hospodárstvu.


Termín konania

 • 26. novembra 2020 (štvrtok)

Program online kongresu

9.00 h. | Otvorenie online kongresu z bratislavského štúdia

 • Moderuje Ľubomír Augustín

9.10 – 11.00 h.

I. BLOK | Politiky odpadového hospodárstva EÚ

Odpadové hospodárstvo SR

 • Michal Bakyta – Ministerstvo životného prostredia SR |Informácia o zámeroch rezortu životného prostredia pre oblasť odpadového hospodárstva Slovenskej republiky

Ciele odpadového hospodárstva na európskej úrovni

 • Viera Špalková & Peter Šimurka – Ministerstvo životného prostredia SR | Cestovná mapa SR pre politiky a akcie EÚ v oblasti odpadového hospodárstva

Odpadové hospodárstvo Rakúska

 • Annamária Tóthová – Eversheds Sutherland | Informácia o fungovaní rakúskeho modelu triedeného zberu komunálnych a priemyselných odpadov

Odpadové hospodárstvo Českej republiky

 • Martin Vaněček – Magistrát mesta Brna | Financovanie zberu triedených zložiek komunálneho odpadu v ČR

Konferencia APEL 2022

11.00 – 11.45 h.

II. BLOK | Perspektívy odpadového hospodárstva EÚ

Potenciál bioplynových staníc v SR pri spracovaní kuchynských odpadov

 • Erika Győngyová – Slovenská bioplynová asociácia | Príspevok k možnosti zapojenia BPS do procesu spracovania kuchynských odpadov

Zavedenie informačného systému ISOH do praxe

 • Martin Basila – Inisoft, Sensoneo | Pár dobre mienených poznámok k navrhovanému informačnému systému ISOH

11.45 h. Prestávka

12.00 – 13.30 h.

III. BLOK | Príklady praxe odpadového hospodárstva

Zber kuchynských odpadov v mestskej zástavbe

 • zástupca Magistrátu mesta Praha | Informácia o výsledkoch pilotného projektu zberu kuchynských odpadkov na príklade Prahy

Systém nakladania s opotrebovanými pneumatikami v SR

 • Radim Filák – ELT Management Slovakia, s.r.o. | Informácia o fungovaní zberu a zhodnocovaní opotrebovaných pneumatík v SR

Pohľad výrobcov elektrozariadení na prax nakladania s elektroodpadmi v SR

 • Peter Valent – Envidom Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu | Informácia o fungovaní zberu a zhodnocovaní elektrozariadení v SR

13.30 h. Prestávka


Vyhlásenie výsledkov súťaže Zlatý mravec 2020

 • Kategória Komunálne odpadové hospodárstvo
 • Kategória Firemné odpadové hospodárstvo
 • Kategória Inovatívne riešenia
 • Kategória Environmentálna výchova
 • Kategória Študentský projekt

Viac na: www.zlatymravec.sk


Popoludňajšia diskusia

Diskusné fórum na tému Prechod na obehové hospodárstvo

Cieľom diskusie je pomenovať kroky vedúce k naštartovaniu obehového hospodárstva v podmienkach SR, identifikovať kľúčovú infraštruktúru a finančné zdroje potrebné na splnenie tohto cieľa

Pozvaní hostia:

 • Radovan Kazda, poslanec NR SR
 • Michal Kiča, štátny tajomník MŽP SR
 • Karol Galek, štátny tajomník MH SR
 • Ivana Maleš, INCIEN

Prihlášky:
Prihlásenie najneskôr do 24.11.2020 prostredníctvom online formulára.

Účastnícky poplatok
36,- € vrátane DPH (30,-€ + DPH 6,-€ )

Kontakt


Fotoreportáž z DOH 2019Mohlo by vás zaujímať

Petra Csefalvayová: Záujem o odpadový polystyrén je veľký, zmapovali sme potenciál recyklácie

Petra Csefalvayová: Záujem o odpadový polystyrén je veľký, zmapovali sme potenciál recyklácie

Dopyt po odpadovom polystyréne stále rastie, kontaktujú nás zahraničné aj slovenské firmy, hovorí predstaviteľka INCIEN.

Pozvánka: APEL 2022 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Pozvánka: APEL 2022 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 6. ročník konferencie, ktorá sa uskutoční na začiatku decembra v Bratislave.

Ekomodulácia nie je len formalita. Za ťažko recyklovateľný obal môže výrobca zaplatiť aj niekoľkonásobne viac

Ekomodulácia nie je len formalita. Za ťažko recyklovateľný obal môže výrobca zaplatiť aj niekoľkonásobne viac

Recyklačné poplatky budú po novom reflektovať mieru recyklovateľnosti jednotlivých druhov obalov, vysvetľuje v rozhovore Ján Makovník, konateľ konzultačnej spoločnosti RecycleMe.