Čo sa za mladi naučíš, neskôr akoby si našiel | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Čo sa za mladi naučíš, neskôr akoby si našiel

Staré známe príslovie platí aj v prípade vzdelávania detí a mládeže v oblasti správneho triedenia a recyklácie odpadov.

Čo sa za mladi naučíš, neskôr akoby si našiel

Foto: SEWA

OZV SEWA, a.s., ponúka škôlkam a školám niekoľko rokov vlastné vzdelávacie projekty.

„Vedomosti a praktické skúsenosti, ktoré deti získajú v škôlke alebo v škole v rámci našich projektov, si vyskúšajú doma, vďaka čomu bude pre ne v dospelosti separácia odpadov prirodzenou súčasťou ich životov,“ hovorí Jozef Kozák, výkonný riaditeľ SEWA.

47 ton vyzbieraných batérií

Obľúbený projekt Zbierame použité batérie so Šmudlom, ktorý SEWA realizuje v spolupráci s neziskovou organizáciou Daphne, vstupuje v januári 2021 do svojho štvrtého roka existencie. Od jeho začiatku (marec 2017) sa do projektu zapojilo 303 materských a 23 základných škôl.

Cieľom projektu je zábavnou formou vzdelávať najmenšie deti v oblasti triedenia odpadov, so zameraním na komoditu batérie. V rámci projektu Šmudlo sa odučilo viac než 730 hodín, ktorých sa zúčastnilo takmer 13-tisíc škôlkarov a prvákov zo základných škôl. Deti za pomoci rodičov vyzbierali skoro 47 ton použitých batérií.

Rovesnícke vzdelávanie

V septembri sa začal štvrtý ročník vzdelávania pre žiakov a študentov základných a stredných škôl pod názvom ElektroOdpad-Dopad. Do projektu sa tentoraz zapojilo 21 nových škôl z rôznych častí Slovenska.

Úlohou akčných tímov je vzdelávanie rovesníkov prostredníctvom zavádzania témy „životný cyklus elektrozariadení“ do vyučovacích predmetov ako chémia, fyzika, slovenský jazyk, biológia či etika. Žiaci a študenti hľadajú kreatívne spôsoby, ako priblížiť túto tému aj širšej verejnosti v blízkosti ich školy.

Od septembra 2017 sa do projektu zapojilo 58 škôl, ktoré do decembra 2020 vyzbierali 34 ton elektroodpadu.

Elektroodpad za lopty

Všetky školy a vzdelávacie inštitúcie mohli v roku 2020 odovzdať nefunkčné a nepotrebné elektrozariadenia v rámci projektu Vymeň elektroodpad za lopty. Školy sú motivované k správnemu nakladaniu s odpadmi a mládež sa učí, že elektroodpad a použité batérie sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu.

Od roku 2014 až 680 škôl a vzdelávacích inštitúcií vymenilo svoj starý elektroodpad za viac ako 2 180 kusov športových potrieb, ktoré môžu využiť v rámci vyučovania alebo voľnočasových aktivít.

Zelený certifikát

Všetky škôlky, školy a inštitúcie, ktoré v roku 2020 odovzdali elektroodpad alebo použité batérie, získajú od spoločnosti SEWA Zelený certifikát a logo, ktoré si môžu umiestniť na svojej webovej stránke a deklarovať aj týmto spôsobom, že im záleží na životnom prostredí. Podmienky pre odvoz elektroodpadu zo škôl nájdu na webe SEWA.

Zdroj: SEWA


SEWA je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk


Mohlo by vás zaujímať

Kompost z kuchynského odpadu je nekvalitný, farmári ho nechcú, konštatuje ministerstvo

Kompost z kuchynského odpadu je nekvalitný, farmári ho nechcú, konštatuje ministerstvo

Slovenskí farmári ročne použijú desaťtisíce ton kompostu. Väčšinu tvorí priemyselný kompost alebo maštaľný hnoj.

Procesy EIA a integrované povoľovania sa majú zefektívniť. Ministerstvo chystá veľké zmeny

Procesy EIA a integrované povoľovania sa majú zefektívniť. Ministerstvo chystá veľké zmeny

Šéfka sekcie EIA z rezortu životného prostredia predstavila tiež viacero noviniek, ktoré prídu do praxe s novým zákonom o výstavbe. Z ministerstva sa má stať najväčší stavebný orgán v krajine.

Integrované povoľovanie sa má zmeniť. Pribudnú nové povinnosti

Integrované povoľovanie sa má zmeniť. Pribudnú nové povinnosti

Novela zákona má priniesť niekoľko dôležitých zmien.