NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Nové environmentálne pravidlá môžu mať nezamýšľaný dopad. Viac odpadu a emisií

Smernica o jednorazových plastoch zavádza povinnosť uvádzať na obaloch tabakových výrobkov upozornenia o prítomnosti plastov. Tie sa na škatuľky niektorých cigariet nemusia zmestiť, obaly by sa tak museli zväčšiť.

tabakové výrobky

Foto: Flick / Európska komisia / redakcia

Smernica o znižovaní vplyvu niektorých plastových výrobkov na životné prostredie, ktorej cieľom je znížiť tvorbu odpadu, môže paradoxne vyvolať opačný efekt. Nová regulácia podľa dotknutých výrobcov na Slovensku v konečnom dôsledku môže viesť k zvýšenej tvorbe odpadu a vyšším emisiám v nákladnej preprave.

Dôvodom je požiadavka na nové označovanie tabakových výrobkov, ktorej dopadom bude, že u niektorých produktových kategórií sa zdvojnásobí počet kamiónov a zvýši množstvo odpadového materiálu o štvrtinu.

„Označovanie tabakových výrobkov, v zmysle európskej smernice o jednorazových plastoch, koliduje s označovaním tabakových výrobkov v zmysle legislatívy, ktorá je v kompetencii rezortov zdravotníctva a financií,“ vysvetlil Slavomír Held z Komunikačného odboru Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR).

Požiadavky predpisov kolidujú

Nová európska smernica o jednorazových plastoch, medzi ktoré patria aj prírodné polyméry používané pri výrobe filtrov tabakových výrobkov, má vstúpiť do platnosti od júla 2021. Súčasťou pravidiel je okrem úplného zákazu niektorých plastových výrobkov aj nová povinnosť uvádzať na obaloch grafické upozornenia o prítomnosti plastov vo filtroch cigariet.

Európska komisia v piatok 5. marca 2021, zverejnila korigendum k svojmu vykonávaciemu nariadeniu  z decembra 2020, ktorým sa má nové označenie na tabakových výrobkoch od júla tohto roka riadiť.

V slovenských podmienkach však požiadavky novej smernice kolidujú s inými predpismi. Väčšinu povrchu balení cigariet pokrývajú zdravotné varovania, čo obmedzuje voľnú plochu, na ktorú by bolo možné dodatočné značenie umiestniť.

Nové značenie má byť podľa novej smernice na zadnej strane škatuľky. Toto miesto však pri väčšine výrobkov na slovenskom trhu zaberá daňová kontrolná známka. Problém sa týka približne troch štvrtín tabakových výrobkov.

„Výrobcovia tak čelia stretu troch regulácií, ktoré nedokážu všetky naraz dodržať: tabaková smernica diktuje veľkosť a umiestnenie zdravotných varovaní, národná daňová legislatíva predpisuje veľkosť kontrolnej známky a do toho prichádza teraz nová plastová smernica s novým označovaním,“ podotkol výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV) Ľubomír Tuchscher.

Väčšie škatuľky znamenajú viac odpadu

Problém, ktorý vyvolala kolízia troch rôznych regulácií, má v súčasnej situácii jediné riešenie. Ak sa majú na tabakové výrobky zmestiť zdravotné varovania, daňové kontrolné známky a upozornenia na obsah plastov podľa parametrov, ktoré určujú predpisy, väčšinu cigaretových škatuliek bude nevyhnutné zväčšiť.

Uplatnenie nových environmentálnych pravidiel by tak malo nezamýšľaný dopad. Napríklad v prípade „slimiek“ by bolo podľa SZZV potrebné zdvojnásobiť hrúbku škatuliek. Vo výsledku by tak polovicu objemu balení tvoril vzduch. Samotný obalový materiál, teda kartónová škatuľka a priesvitný plastový obal by sa nafúkli približne o štvrtinu.

Okrem väčšieho množstva odpadu by takéto „nafúknutie“ škatuliek zároveň aj zväčšilo uhlíkovú stopu spojenú s prepravou.

Podľa prepočtov SZZV by na dovoz výrobkov z fabrík po celej Európe bolo potrebné dvakrát viac kamiónov. Každý kamión navyše by pritom v prípade 500-kilometrovej cesty znamenal o 150 – 200 litrov viac spotrebovanej nafty a o 400 – 500kilogramov viac emisií CO2.

Nepriaznivé dopady by však výrobcov zasiahli aj pri ďalších druhoch cigariet, kde by sa tvorba odpadu zvýšila zhruba o desatinu a prepravovaný objem by narástol o štvrtinu, čo znamená, že na prepravu rovnakého objemu cigariet by namiesto štyroch kamiónov bolo potrebných päť.

„Tabakové spoločnosti majú, samozrejme, záujem plniť všetky pravidlá, ale takéto riešenie by išlo jasne proti filozofii znižovania záťaží na životné prostredie,“ doplnil Ľ. Tuchscher.

Ministerstvo riešenie výrobcov odmieta

Tabakové spoločnosti na Slovensku v súčasnosti o probléme rokujú s rezortmi životného prostredia, zdravotníctva aj financií. Ako riešenie navrhujú prechodné obdobie, počas ktorého by sa povinnosť umiestňovať nové značenia odložila alebo uvoľnila tak, aby ich bolo možné dočasne umiestňovať na ľubovoľnú stranu škatuľky.

Získaný čas by pritom chceli využiť najmä na diskusiu s ministerstvom financií a finančnou správou o prípadnom zmenšení kontrolných známok.

Výrobcovia tabakových výrobkov sú pritom v súčasnosti už pod časovým tlakom. Tvrdia, že na to, aby mohli od júla 2021 dodávať na trh cigarety podľa nových pravidiel, musia už v najbližších dňoch sfinalizovať dizajn obalov a začať s ich produkciou.

MŽP SR v súčasnosti v rámci prípravy novely zákona o odpadoch rokuje s rezortmi zdravotníctva a financií. Cieľom envirorezortu je podľa S. Helda z Odboru komunikácie MŽP SR nájsť také riešenie, ktoré bude konsenzom všetkých orgánov.

„Tvrdenie výrobcov tabakových výrobkov o možnom riešení v podobe zväčšenia obalového materiálu je z pohľadu MŽP neprijateľné, nakoľko by sa takýmto riešením zvýšilo množstvo odpadu z obalových materiálov,“ zdôraznil S. Held s tým, že rezort priebežne informuje tabakové spoločnosti o postupe v rokovaniach.

„MŽP sa v rámci hľadania schodného riešenia snaží vyjsť maximálne v ústrety výrobcom tabakových výrobkov, avšak za dodržiavania európskej environmentálnej legislatívy, týkajúcej sa povinného označovania tabakových výrobkov,“ uzavrel S. Held.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Určili pravidlá pre chemickú recykláciu. Český envirorezort pripravil metodiku

Určili pravidlá pre chemickú recykláciu. Český envirorezort pripravil metodiku

Metodický materiál má pomôcť pri povoľovaní nových zariadení. Obsahuje aj definíciu chemickej recyklácie.

Zisťovali, ako zálohovanie ovplyvnilo triedený zber. PET fľaše a plechovky takmer vymizli

Zisťovali, ako zálohovanie ovplyvnilo triedený zber. PET fľaše a plechovky takmer vymizli

Pred zavedením zálohovania tvorili PET fľaše okolo 30 % objemu odpadov v žltých kontajneroch.

Treba dobudovať kapacity na energetické zhodnocovanie odpadov, tvrdia ministerskí analytici

Treba dobudovať kapacity na energetické zhodnocovanie odpadov, tvrdia ministerskí analytici

Časť odpadu zostane nerecyklovateľná, konštatuje Inštitút environmentálnej politiky.