NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Aj polystyrén sa dá recyklovať. Ako polystyrénový odpad správne vytriediť?

Odpadový polystyrén zo zatepľovania budov a veľkých elektrospotrebičov nepatrí do žltých kontajnerov. Pozrite si, kde sa dá na Slovensku odovzdať na recykláciu.

polystyrénový odpad

Foto: Združenie EPS SR, INCIEN

Polystyrénový odpad z obalov či zo zatepľovania budov môže dostať druhú šancu. Predpokladom na to, je však jeho správne vytriedenie a recyklácia.

Recyklácia polystyrénu ušetrí primárne zdroje

Existuje niekoľko druhov polystyrénu, v súčasnosti však k najlepšie recyklovateľným patrí expandovaný polystyrén (EPS).

Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a Voda-portal.sk

„Ide o veľmi dobre, efektívne a dokonca viacnásobne recyklovateľný materiál. Treba sa však naučiť, ako ho správne triediť. Špeciálna web stránka, ktorú sme vytvorili, pomôže verejnosti sa v tejto problematike lepšie zorientovať,“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

Aby sa zvýšila miera recyklácie EPS a informovanosť odbornej aj laickej verejnosti o recyklovateľnosti EPS, združenie nadviazalo spoluprácu aj s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky (INCIEN).

„Cieľom našej spolupráce je prinavrátenie odpadového EPS späť na spracovanie ako surovinu, a tým nahradiť primárne zdroje,“ vysvetľuje Petra Csefalvayová z INCIEN.

Upriamiť pozornosť na správne zaobchádzanie s polystyrénovým odpadom má nová webstránka www.recyklujempolystyren.sk. Jej cieľom je v prehľadnej a ucelenej forme poskytnúť všetky dôležité informácie o spôsobe triedenia a recyklovania polystyrénu.

5. Čistý EPS odpad možno recyklovať, recyklát poslúži pri výrobe polystyrénu na zatepľovanie | Foto: Združenie EPS SR, INCIEN

Zberné miesta nájdete na mape

Nová webstránka vysvetľuje, ako triediť jednotlivé druhy odpadu z EPS, či už sú to obaly od elektrospotrebičov, zvyšky zo zatepľovania, obaly od potravín a pod.

Jednou z hlavných častí stránky je mapa zberných miest EPS odpadu na Slovensku, ktorá vznikla v spolupráci Združenia EPS SR s INCIEN.

Mapa znázorňuje, v ktorých mestách možno odpad z polystyrénu odovzdať na zberný dvor, v ktorých to zatiaľ možné nie je, ale aj to, ktoré zberné dvory posielajú EPS ďalej na recykláciu. Združenie EPS SR chce mapu postupne dopĺňať a aktualizovať. 

MEVA-SK

Ako vyzerá recyklácia polystyrénu?

„Na novej web stránke nájdete odpovede na mnohé otázky, napríklad aj to, čo urobiť s polystyrénom, ktorý vám ostane po zatepľovaní domu. Ide o stavebný odpad, takže nie je dovolené ho vhadzovať do žltých kontajnerov určených na plasty. Tento polystyrén patrí na zberný dvor, pričom podmienky odovzdávania odrezkov a zvyškov zo zatepľovania sú špecifikované vo Všeobecne záväznom nariadení každej obce,“ hovorí M.Strapková.

3. Proces drvenia expandovaného polystyrénu | Foto: Združenie EPS SR, INCIEN

Polystyrénový odpad možno na základe dohody priniesť aj recyklátorovi priamo do prevádzky alebo sa s ním dohodnúť na odvoze odpadu zo stavby. 

So stavebnými firmami, ktoré dom zatepľujú, spolupracujú aj niektorí výrobcovia polystyrénu, ktorí čistý EPS odpad bez zostatkov betónu, malty a tmelu odoberajú priamo zo stavby.

Následne takýto polystyrén výrobcovia recyklujú. Ako recyklácia prebieha, si môžete pozrieť vo videu.

Novinkou sú špeciálne nádoby určené pre neznečistené zvyšky a odrezky zo zatepľovania pred vybranými stavebninami. Umiestňujú ich sem niektorí výrobcovia polystyrénu a odtiaľto ich následne odvážajú na ďalšie spracovanie.

Kam patria obaly zo spotrebičov a jedla?

Obaly z elektrospotrebičov, ako sú televízor, chladnička či práčka, treba odovzdať na zbernom dvore. Do žltého kontajnera sa môže vhodiť polystyrén iba v menšom množstve, ak ide napríklad o obal fotoaparátu či mobilu.

O možnostiach zberu obalov sa treba informovať v obci, ktorá môže regulovať, čo do žltých kontajnerov patrí. Ďalšou alternatívou sú predajne, ktoré odoberajú obaly zo svojich výrobkov späť a postarajú sa o ich opätovné využitie. O tejto možnosti spätného zberu obalov sa treba informovaťuž pri kúpe produktupriamo v obchode.

4. Niektorí výrobcovia polystyrénu odoberajú čistý EPS odpad priamo zo stavby, stavebnín alebo zberných dvorov. | Foto: Združenie EPS SR, INCIEN

„Je dôležité vedieť, že recyklovať možno iba polystyrén bez nečistôt, resp. iba s minimálnym znečistením. To znamená,že z obalov treba najskôr odstrániť štítky, nálepky či lepiace pásky,“ zdôrazňuje Marta Strapková.

Jednorazové nádoby na jedlo, poháre, tácky z polystyrénového papiera PSP, na ktoré sa balí mäso a iné potraviny, s ktorými sa stretávame v supermarketoch, sú často zamieňané s obalmi vyrobenýmiz expandovaného polystyrénu.

Výrobkom z expandovaného polystyrénu sa navonok podobajú, avšak sú vyrábané inou technológiou. Takéto obaly sú väčšinou mastné a zašpinené, treba ich preto vhodiť do zmesového kontajnera. Hoci tieto obaly sa nedajú bežne recyklovať, riešením pre ne môže byť chemická recyklácia v spolupráci s výrobcami styrénu a polystyrénov. Tento spôsob recyklácie však na Slovensku zatiaľ nie je možný.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 17. - 22. 2. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 17. - 22. 2. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Inzercia

Inzercia

Inzercia v online denníku Odpady-portal.sk.

Chystajú spoluprácu. ZMOS a SPAK-EKO chcú menej litteringu z cigaretových ohorkov

Chystajú spoluprácu. ZMOS a SPAK-EKO chcú menej litteringu z cigaretových ohorkov

Riešením má byť nový systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov.