NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Envirofond vlani hospodáril s rekordným balíkom, do odpadového hospodárstva dal menej

Pozrite si, do akých oblastí nalial Envirofond najviac peňazí.

Envirofond vlani hospodáril s rekordným balíkom, do odpadového hospodárstva dal menej

Ilustračné foto: Pixabay

Environmentálny fond vlani hospodáril s príjmami 1,02 mld. eur, jeho výdavky dosiahli 101,7 milióna eur. A hoci medziročne zinkasoval väčší objem peňazí na poplatkoch za uloženie odpadu na skládkach, do odpadového hospodárstva putoval o niečo menší obnos ako v roku 2019.

Vyplýva to z výročnej správy Envirofondu za rok 2020. Celý materiál si môžete stiahnuť cez odkaz v závere článku.

Do Environmentálneho fondu každoročne tečú napríklad výnosy z predaja emisných kvót, poplatky za znečisťovanie ovzdušia, poplatky za ukladanie odpadov na skládky, ale aj poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd.

Z výnosov z predaja emisných kvót Envirofond v minulom roku zinkasoval viac ako 240 miliónov eur. Na účte, kam tieto výnosy smerujú, sa spolu s výnosmi z predošlých rokov nahromadilo už 826 miliónov eur. O príjmoch Envirofondu sme bližšie informovali v tomto článku.

Envirofond vlani zinkasoval na poplatkoch za uloženie odpadu na skládky 25,6 milióna eur, čo je medziročný nárast o viac ako štyri milióny eur. V rámci príjmov z pokút za porušenie zákona o odpadoch obdržal takmer 240-tisíc eur. V prípade porušenia zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia išlo o sumu 160-tisíc eur.

Aké oblasti získali podporu?

V oblasti odpadového hospodárstva sa prostredníctvom podpory formou dotácie a spolufinancovania zo strany príjemcov dotácie zakúpilo 38 traktorov, 29 čelných nakladačov a 28 vlečiek, ktoré boli určené na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu. Okrem toho v trinástich prípadoch bola podpora poskytnutá na výstavbu zberných dvorov a v štyroch prípadoch na výstavbu malej kompostárne.

Envirofond vo výročnej správe ďalej uvádza, že z prostriedkov boli podporené aj projekty na zakúpenie kompostérov, zberných nádob a kontajnerov na triedený zber komunálnych odpadov, drvičov drevnej hmoty, mulčovačov, nosičov kontajnerov a letákov v rámci osvety.

Vlani mohli podporu formou dotácie získať tri základné oblasti:

  1. Triedený zber komunálneho odpadu,
  2. Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
  3. Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného použitia.

Výdavky do odpadového hospodárstva medziročne poklesli

Bežné výdavky boli čerpané v objeme 29,4 milióna eur. V rámci bežných transferov boli vyplatené obciam, na území ktorých sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, a tiež obciam, cez ktoré prechádza účelová komunikácia k skládke odpadov alebo odkalisku, príspevky vo výške 13,5 milióna eur.

V roku 2020 celková výška poskytnutej podpory formou dotácií predstavovala sumu 78,7 milióna eur, z čoho kapitálové transfery dosiahli objem 72,3 milióna eur.

Podľa programovej klasifikácie smeroval do rozvoja odpadového hospodárstva druhý najväčší objem peňazí po oblasti ochrany a využívania vôd. Išlo o sumu 21,5 milióna eur, čo je medziročný pokles o viac ako päť miliónov eur.

Pozrite si zoznam TOP 10 najväčších podporených projektov za rok 2020

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

V časti Nórska sa rozhodli vyhadzovať plasty do čiernych kontajnerov. Takéto sú výsledky

V časti Nórska sa rozhodli vyhadzovať plasty do čiernych kontajnerov. Takéto sú výsledky

Región stavil na plne automatizovanú triedičku zmesového odpadu so zariadeniami na spracovanie plastov a triedenie papiera, ako aj na zrušenie triedeného zberu plastov. Výsledky prekvapujú.

Zálohovanie odkloní časť odpadu zo žltých nádob. MŽP chce upraviť ciele a štandardy zberu

Zálohovanie odkloní časť odpadu zo žltých nádob. MŽP chce upraviť ciele a štandardy zberu

Zálohované PET fľaše a plechovky majú smerovať naspäť do obchodov. Ministerstvo tvrdí, že adekvátne tomu treba znížiť nároky na poskytovaný objem nádob pre plast a kovy.

Vláda prijala Program odpadového hospodárstva na roky 2021 – 2025. Pripúšťa aj nové ZEVO

Vláda prijala Program odpadového hospodárstva na roky 2021 – 2025. Pripúšťa aj nové ZEVO

Ministerstvo životného prostredia chce tiež nastaviť nové pravidlá pre kompostárne a zaviesť triedený zber textilu.