Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Envirofond vlani hospodáril s rekordným balíkom, do odpadového hospodárstva dal menej

Pozrite si, do akých oblastí nalial Envirofond najviac peňazí.

Envirofond vlani hospodáril s rekordným balíkom, do odpadového hospodárstva dal menej

Ilustračné foto: Pixabay

Environmentálny fond vlani hospodáril s príjmami 1,02 mld. eur, jeho výdavky dosiahli 101,7 milióna eur. A hoci medziročne zinkasoval väčší objem peňazí na poplatkoch za uloženie odpadu na skládkach, do odpadového hospodárstva putoval o niečo menší obnos ako v roku 2019.

Vyplýva to z výročnej správy Envirofondu za rok 2020. Celý materiál si môžete stiahnuť cez odkaz v závere článku.

Do Environmentálneho fondu každoročne tečú napríklad výnosy z predaja emisných kvót, poplatky za znečisťovanie ovzdušia, poplatky za ukladanie odpadov na skládky, ale aj poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd.

Z výnosov z predaja emisných kvót Envirofond v minulom roku zinkasoval viac ako 240 miliónov eur. Na účte, kam tieto výnosy smerujú, sa spolu s výnosmi z predošlých rokov nahromadilo už 826 miliónov eur. O príjmoch Envirofondu sme bližšie informovali v tomto článku.

Envirofond vlani zinkasoval na poplatkoch za uloženie odpadu na skládky 25,6 milióna eur, čo je medziročný nárast o viac ako štyri milióny eur. V rámci príjmov z pokút za porušenie zákona o odpadoch obdržal takmer 240-tisíc eur. V prípade porušenia zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia išlo o sumu 160-tisíc eur.

Aké oblasti získali podporu?

V oblasti odpadového hospodárstva sa prostredníctvom podpory formou dotácie a spolufinancovania zo strany príjemcov dotácie zakúpilo 38 traktorov, 29 čelných nakladačov a 28 vlečiek, ktoré boli určené na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu. Okrem toho v trinástich prípadoch bola podpora poskytnutá na výstavbu zberných dvorov a v štyroch prípadoch na výstavbu malej kompostárne.

Envirofond vo výročnej správe ďalej uvádza, že z prostriedkov boli podporené aj projekty na zakúpenie kompostérov, zberných nádob a kontajnerov na triedený zber komunálnych odpadov, drvičov drevnej hmoty, mulčovačov, nosičov kontajnerov a letákov v rámci osvety.

Vlani mohli podporu formou dotácie získať tri základné oblasti:

  1. Triedený zber komunálneho odpadu,
  2. Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
  3. Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného použitia.

Výdavky do odpadového hospodárstva medziročne poklesli

Bežné výdavky boli čerpané v objeme 29,4 milióna eur. V rámci bežných transferov boli vyplatené obciam, na území ktorých sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, a tiež obciam, cez ktoré prechádza účelová komunikácia k skládke odpadov alebo odkalisku, príspevky vo výške 13,5 milióna eur.

V roku 2020 celková výška poskytnutej podpory formou dotácií predstavovala sumu 78,7 milióna eur, z čoho kapitálové transfery dosiahli objem 72,3 milióna eur.

Podľa programovej klasifikácie smeroval do rozvoja odpadového hospodárstva druhý najväčší objem peňazí po oblasti ochrany a využívania vôd. Išlo o sumu 21,5 milióna eur, čo je medziročný pokles o viac ako päť miliónov eur.

Pozrite si zoznam TOP 10 najväčších podporených projektov za rok 2020

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Prevzali ďalšieho hráča v odpadoch. Skupina KOSIT sa rozrastá o novú firmu

Prevzali ďalšieho hráča v odpadoch. Skupina KOSIT sa rozrastá o novú firmu

Najnovšou akvizíciou KOSIT-u je firma s miliónovými obratmi. Na trhu je už takmer 25 rokov.

Najlepším riešením pre textilný odpad je rozšírená zodpovednosť, tvrdí správa

Najlepším riešením pre textilný odpad je rozšírená zodpovednosť, tvrdí správa

Autori poukazujú na efektívnosť systému EPR, ktorý zabezpečuje všetky procesy od zberu až po finálne zhodnotenie.

Prepísali projekt na skládke exministra Vlčana. Má sa rozšíriť viac, plánujú úplne novú kazetu

Prepísali projekt na skládke exministra Vlčana. Má sa rozšíriť viac, plánujú úplne novú kazetu

Aktualizovaný projekt ráta s podstatne väčším rozšírením skládky.

X
X
X
X