Bratislava spúšťa digitalizáciu odpadových nádob a efektívnejší zvoz odpadu | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Bratislava spúšťa digitalizáciu odpadových nádob a efektívnejší zvoz odpadu

Spolu s mestskou spoločnosťou OLO a v spolupráci s technologickou spoločnosťou Sensoneo spúšťajú komplexný projekt zameraný na digitalizáciu a zefektívnenie zvozu odpadu.

Bratislava spúšťa digitalizáciu odpadových nádob a efektívnejší zvoz odpadu

Foto: Sensoneo

Projekt sa realizuje s podporou grantu Európskej rady pre inovácie, ktorý spoločnosť Sensoneo získala v lete 2020 pre plošné nasadenie svojho riešenia na demonštráciu jeho environmentálnych a ekonomických benefitov.

Realizácia bude prebiehať v niekoľkých etapách do apríla 2022. Mesto od projektu očakáva úspory v najazdených kilometroch aj vyprodukovaných emisiách, ako aj možnosť včas zasiahnuť v prípade preplnených nádob.

Projekt, ktorý je v súlade so stratégiou mesta zameranou na prechod na obehové hospodárstvo, využíva všetky kľúčové prvky súčasného Sensoneo portfólia s potenciálom výrazných prevádzkových, ekonomických a environmentálnych prínosov pre mesto a jeho obyvateľov. Vzhľadom na rozsah, veľkosť a použité technológie predstavuje unikátnu realizáciu v globálnom meradle.

„Pre obyvateľky a obyvateľov Bratislavy to znamená čistejšie verejné priestranstvá a zefektívnenie zvozovej služby,“ Katarína Rajčanová, hovorkyňa mesta.

Projekt zahŕňa:

 • Digitalizáciu a pasportizáciu 85 tisíc odpadových nádob technológiou RFID
 • Nasadenie 1753 senzorov na monitorovanie polodzemných kontajnerov a kontajnerov na sklo v meste
 • Nasadenie nástroja WatchDog na všetkých 92 zvozových vozidiel pre automatickú identifikáciu nádob a vriec oprávnených na zber, evidenciu výsypu jednotlivých nádob a transparentný záznam realizovaných trás
 • Zvoz monitorovaného odpadu podľa reálnej potreby optimalizovanými trasami využitím navigačnej aplikácie Sensoneo pre špecifické potreby zvozových vozidiel
 • Otestovanie prínosov dynamického zvozu na úspory v najazdených kilometroch a vyprodukovaných emisiách
 • Otestovanie nástroja na vyhodnotenie kvality triedenia a nástroja pre automatické zaznamenanie naplnenia nádob v čase výsypu

Inovatívnosť projektu

Nasadzovanie smart technológií pri správe a zvoze odpadu je v globálnom meradle ešte len na vzostupe – aj svetové metropoly sú vo využívaní týchto technológií v počiatkoch. Bratislava by tak bola prvým mestom s referenciou takéhoto rozsahu, ktorá navyše pokrýva hneď niekoľko oblastí naraz – digitalizáciu infraštruktúry, automatickú evidenciu výsypov aj monitorovanie pre účely dynamického zvozu.

„Spolupráca so slovenským hlavným mestom je logickým a prirodzeným vyústením s ohľadom na zameranie našich technológií a príležitosti, ktorú sme vďaka grantu získali. Ďakujeme mestu Bratislava a spoločnosti OLO za dôveru a aktívny záujem o inovácie v oblasti správy a zvozu odpadu. Veríme, že sa nám spoločne podarí posunúť manažment odpadov na vyššiu úroveň, zefektívniť jeho proces a v konečnom dôsledku pozitívne zviditeľniť mesto,“ hovorí Tomáš Vincze, manažér EIC projektu v spoločnosti Sensoneo. 

EIC Akcelerátor je finančná schéma Európskej inovačnej rady (EIC) v európskom programe Horizont 2020, ktorej cieľom je podporiť vývoj špičkových európskych technologických inovácií.

Výzva, v ktorej spoločnosť Sensoneo uspela v konkurencii viac ako 2000 spoločností z 38 európskych krajín, bola osobitne orientovaná na projekty podporujúce ciele Európskej zelenej dohody - inovácie, ktoré podporujú spoločenský prechod k udržateľnosti a zároveň podporujú konkurencieschopnosť a vedúce postavenie EÚ v oblasti čistých technológií.

Spoločnosť vďaka nej získala možnosť plošne nasadiť svoje riešenie v dvoch európskych hlavných mestách a finalizovať svoje technologické prototypy. Po českej metropole je Bratislava druhým mestom, s ktorým spoločnosť ohlásila v tejto súvislosti partnerstvo.

Fázy projektu

Prvou z plánovaných aktivít je digitalizácia a pasportizácia odpadových nádob, ktorá sa spustí v máji. O jednotlivých etapách pasportizácie bude OLO priebežne informovať dotknuté mestské časti a ich obyvateľov, pričom ako prvé sa budú pasportizovať nádoby v skladových priestoroch. OLO pre tento účel využije Sensoneo Pasportizačnú aplikáciu, ktorá reflektuje špecifické potreby pracovníkov OLO – ako napríklad zaznamenanie dostupnosti, teda potrebu odomykania či vzájomnú vzdialenosť. 

Elektronická evidencia odpadov a odpadových nádob je v súlade s dokumentom Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021 – 2026.

"Cieľom mesta je mať exaktné dáta o množstvách odpadov, ktoré obyvatelia vyprodukujú. Tieto dáta sa následne premietnu do štatistík na úrovni obyvateľov/poplatníkov. Každá zberná nádoba alebo vrece v meste bude označená (QR kód, RFID štítok) a pomocou zberovej techniky bude zaznamenaný jej výsyp," hovorí Ivana Maleš, spoluautorka tohto mestského dokumentu.

Súbežne s pasportizáciou bude prebiehať inštalácia senzorov do všetkých zberných nádob na sklo a polopodzemných kontajnerov pod správou spoločnosti OLO – čo predstavuje spolu 1753 senzorov. Práve tento typ zberných nádob a táto komodita predstavuje najvyšší potenciál pre úspory v zvoze – ako v palive a kilometroch, tak aj v čase a emisiách. 

Okrem sledovania priebežnej zaplnenosti a presnej evidencie produkcie odpadu v týchto kontajneroch, budú údaje zo senzorov použité na optimalizáciu zvozu prostredníctvom automaticky vytvorených trás, ktoré budú zohľadňovať čo najkratšiu trasu a maximálne vyťaženie kapacity vozidla pri návrate do depa.

Ďalšou súčasťou projektu bude inštalácia sledovacieho zariadenia WatchDog na všetky zvozové vozidlá, teda celkovo 92 áut. Toto zariadenie automaticky zaznamenáva všetky úkony realizované v priebehu zvozu odpadu, identifikuje nádoby či vrecia oprávnené na zvoz a automaticky eviduje ich výsyp. Upozorní tiež na podvody, premiestnenie nádob a detailne zaznamená všetky skutočne absolvované trasy.

Ako funguje systém riešenia WatchDog si môžete pozrieť na videu:


 Sensoneo senzory

 • Senzory sú navrhnuté, vyvinuté a vyrábané spoločnosťou Sensoneo na Slovensku
 • Spĺňajú najnáročnejšie technické požiadavky a sú uspôsobené špecifickým potrebám odpadového hospodárstva
 • Na zaznamenávanie aktuálnej hladiny zaplnenia využívajú ultrazvukovú technológiu
 • Dokážu monitorovať akýkoľvek druh odpadu vrátane tekutín
 • Sú vodotesné, nárazu vzdorné a plne funkčné v širokom teplotnom rozmedzí (IP69)
 • Odpad monitorujú vo vzdialenosti od 3 do 400 cm.
 • Informáciu o zaplnení dokážu zasielať v rôznom rozmedzí – od každých päť minút až po frekvenciu 3x denne - konečne rozhodnutie je na zákazníkovi
 • Na prenos informácií využívajú všetky druhy sietí internetu vecí: Sigfox, LoRaWAN, NB-IOT, bezdrôtovú Cat-M alebo GPRS
 • Všetky prenesené dáta a sieťová komunikácia sú enkryptované na dvoch úrovniach, čo zťažuje zneužitiu senzorov na DDOS útoky.
 • Obal je vyrobený z polyimidových optických vlákien, ktoré sú recyklovateľné a spolu s ďalšími vlastnosťami (lokálnosť výroby, znovu-využiteľnosť, vymeniteľné baterky) ich kategorizujú ako výrobky v súlade s eko-dizajnom.
 • Prídavnými funkciami sú meranie teploty, GPS pozícia, požiarny alarm, hlásenie prevrátenia a zabudovaná BLE technológia.
 • Priemerná výdrž v teréne (frekvencia merania 24x denne): 7 rokov

Sensoneo WatchDog

WatchDog je nástroj, ktorý presne a automatizovane zaznamenáva všetky aktivity realizované počas zvozu odpadu. Mestám a zvozovým spoločnostiam umožňuje realizovať zvoz rovnakým spôsobom ako dnes, pričom im automaticky poskytuje presný prehľad zvezených nádob (resp. vyzbieraných vriec), upozorní na neoprávnené nádoby, aktualizuje kontajnerový inventár podľa reálnych dát, presne zaznamená všetky realizované trasy a súčasne zastrešuje komplexný manažment vozového parku.

Ako to funguje

 
 

Zostáva vám 38% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Zvolili nové vedenie a prezentovali komunálnu techniku. Čo priniesol jarný snem ZOVP (+FOTO)

Zvolili nové vedenie a prezentovali komunálnu techniku. Čo priniesol jarný snem ZOVP (+FOTO)

Jarný snem Združenia organizácií verejných prác SR sa konal 25. mája 2023 v Patinciach.

OZV ENVI - PAK prezentovala novú online hru o triedení odpadu

OZV ENVI - PAK prezentovala novú online hru o triedení odpadu

Hra je určená pre širokú verejnosť a nadväzuje na behaviorálne techniky, ktorými ENVI - PAK motivuje ľudí k pozitívnej zmene správania.

Čo všetko vieme o mikroplastoch? Sú všade, no nakoľko nám škodia zatiaľ nie je jasné

Čo všetko vieme o mikroplastoch? Sú všade, no nakoľko nám škodia zatiaľ nie je jasné

Drobné plastové čiastočky sa vyskytujú aj na najodľahlejších miestach na planéte, konzumujeme ich v potravinách a vdychujeme zo vzduchu. Doposiaľ však nemáme jednoznačné závery o tom, či negatívne vplývajú na ľudské zdravie a fungovanie ekosystémov.