JAVYS v prvom polroku 2021 štyrikrát zachytila rádioaktívne materiály neznámeho pôvodu | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

JAVYS v prvom polroku 2021 štyrikrát zachytila rádioaktívne materiály neznámeho pôvodu

Spoločnosť tiež dvakrát prepravila vyhoreté jadrové palivo, ako aj čerstvé jadrové palivo do slovenských jadrových elektrární.

JAVYS

Zachytené rádioaktívne materiály - súčiastky poľnohospodárskej techniky / Foto: JAVYS

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS), štátna akciovka, ktorá zabezpečuje činnosti v záverečnej fáze jadrovej energetiky, v prvom polroku 2021 uskutočnila dve prepravy vyhoretého jadrového paliva, zabezpečovala dve prepravy čerstvého jadrového paliva a zrealizovala tiež štyri záchyty rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu.

Podrobnosti priblížila hovorkyňa spoločnosti Miriam Žiaková.

„V prvom polroku 2021 spoločnosť JAVYS, a. s., uskutočnila dve prepravy vyhoretého jadrového paliva zo IV. bloku jadrovej elektrárne EBO do jadrového zariadenia Medzisklad vyhoretého jadrového paliva JAVYS, a. s., v Jaslovských Bohuniciach,“ uviedla.

Medzisklad vyhoretého jadrového paliva | Foto: JAVYS

Okrem toho JAVYS zabezpečovala činnosti technickej a havarijnej skupiny pri realizácii dvoch prepráv čerstvého jadrového paliva od jeho producenta ČJP do zariadení spoločnosti Slovenské elektrárne.

Kým jedna preprava paliva pre prvý blok jadrovej elektrárne Mochovce bola realizovaná formou letecko-cestnej prepravy, druhú zrealizovali formou železničnej prepravy pre tretí a štvrtý blok jadrovej elektrárne Bohunice.

„Transport čerstvého a skladovanie vyhoretého jadrového paliva patria medzi činnosti, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., vykonáva, pretože je držiteľom potrebných povolení dozorných orgánov, disponuje odborným personálom a prostriedkami potrebnými na výkon týchto činnosti, ktorú realizuje s maximálnym ohľadom na životné prostredie a pri zachovaní vysokého štandardu jadrovej bezpečnosti,“ vysvetlila M. Žiaková.

Rádioaktívne materiály našli v zberných surovinách

V rámci činností, ktoré JAVYS na Slovensku zabezpečuje v oblasti záchytov rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu, spoločnosť v prvom polroku 2021 uskutočnila štyri takéto záchyty.

„Išlo o tri prípady záchytov častí pružín poľnohospodárskej techniky v spoločnostiach zabezpečujúcich zber druhotných surovín v spoločnosti SCRAPMET SLOVAKIA s. r. o., v Kendiciach, v spoločnosti ŽP EKO QELET v Hliníku nad Hronom a v Železiarňach Podbrezová, a. s.,“ s tým, že v týchto prípadoch boli zachytené súčiastky techniky kontaminované rádionuklidom 60Co (Kobalt).

Jeden záchyt rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu JAVYS realizovala na základe oznámenia nového vlastníka rodinného domu v Stupave, kde pracovníci spoločnosti následne dohľadali sklené nádoby s chemickými zlúčeninami s obsahom prírodného uránu.

Spolupracovali s vládnymi rezortmi

JAVYS je oprávnenou organizáciou na nakladanie a manipuláciu s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu, nepoužívanými žiaričmi a rádioaktívnymi materiálmi. Ich dohľadaním, spracovaním, uskladnením a inými súvisiacimi činnosťami chráni životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

„Záchyty rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu sa realizujú v súčinnosti so zložkami Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva dopravy a výstavby a Ministerstva vnútra SR. Spoločnosť JAVYS zabezpečuje dohľadanie, identifikáciu a zdokumentovanie rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu na mieste nahláseného výskytu,“ priblížila M. Žiaková.

Zachytené rádioaktívne materiály sa podľa M. Žiakovej zvyčajne nachádzajú v zberných surovinách alebo u spracovateľov železného šrotu.

Po ich identifikácii a zdokumentovaní sa RMNP prepravia na ďalšie nakladanie do JAVYS.

„Materiály, ktoré spĺňajú limity pre uloženie v Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov sa priebežne spracovávajú a upravujú do bezpečnej formy do vláknobetónových kontajnerov a následne sú prepravené do Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov na ich uloženie, čím je zabezpečené ich definitívne odizolovanie od životného prostredia,“ doplnila hovorkyňa JAVYS.


Spoločnosť JAVYS je komunikačným partnerom Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Najprv covid, teraz výpadok ľudí a angličtina. MŽP líči, prečo opäť neplní zákonný termín

Najprv covid, teraz výpadok ľudí a angličtina. MŽP líči, prečo opäť neplní zákonný termín

Správu s aktuálnymi dátami o stave životného prostredia malo ministerstvo zverejniť do 15. decembra 2022. Dodnes chýba.

Nová mobilná aplikácia má pomôcť ľuďom lepšie triediť odpad

Nová mobilná aplikácia má pomôcť ľuďom lepšie triediť odpad

Digi-Cycle chce uľahčiť separovanie odpadu z domácností. Ukáže, čo patrí kam a kde sú vhodné nádoby.

Počítajú s výrazným znížením emisií v odpadoch. Čo môžeme očakávať? (+GRAFY)

Počítajú s výrazným znížením emisií v odpadoch. Čo môžeme očakávať? (+GRAFY)

Ministerstvo životného prostredia predstavilo návrh historicky prvého klimatického zákona Slovenska. Ten počíta aj s klimatickým cieľom pre odpady. Pozreli sme sa na to, čo nás čaká.