NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Pod Tatrami zavádzajú spravodlivé poplatky za odpady

Obec Ľubica neďaleko Kežmarku už dlhodobo realizuje kroky, vďaka ktorým jej obyvatelia každoročne znižujú množstvo odpadu smerujúceho na skládky.

Pod Tatrami zavádzajú spravodlivé poplatky za odpady

Načítanie QR kódu | Foto: menejodpadu.sk

Pred štyrmi rokmi si dala samospráva vypracovať analýzu odpadu, ktorá ukázala, že až 60 % vyhodeného odpadu tvorí bioodpad. Všetky domácnosti preto dostali kompostéry a obyvatelia absolvovali aj školenie. Obec tým chcela zabezpečiť, aby sa do novej aktivity zapojila väčšina domácností a aby ľudia vedeli správne kompostovať.

Menej odpadu vyvezeného na skládku

Od začiatku tohto roka začali v Ľubici s evidenciou komunálneho odpadu s cieľom dosiahnuť čo najlepšiu mieru triedenia. Platí totiž, že čím vyššie vytriedenie, tým nižšie môžu byť poplatky za odvoz.

Ďalším dôvodom spustenia nového systému bolo zníženie množstva skládkovaného odpadu. Najprv však museli spresniť zoznam obyvateľov vo všetkých domácnostiach, ako aj zistiť počet a typ nádob, ktoré sa používajú.

Pred zavedením nového spôsobu evidencie dosahovali v Ľubici nízku mieru triedenia a tak každoročne zvyšovali poplatky za uloženie odpadu na skládke.

„Mali sme mieru triedenia v rozmedzí 10 až 20 percent, pričom obyvatelia nám tvrdili, že komunálny odpad separujú. Prostredníctvom nového systému získame reálny podrobný prehľad o počte vyvezených nádob, vyzbieraných vriec, ako aj o množstve vyprodukovaného odpadu z každej domácnosti,“ hovorí Mária Ochlanová z oddelenia životného prostredia obce Ľubica o výhodách elektronickej evidencie odpadu ELWIS.

Nádoby na zmesový komunálny odpad označili zamestnanci obce RFID identifikátormi a každá domácnosť dostala balíček jednorazových nálepiek s QR kódmi, ktorými sa budú označovať vrecia s vytriedeným odpadom.

Zároveň dostali obyvatelia osobne všetky informácie o možnostiach získania výhod pri dôslednom triedení odpadu a že sa budú vyvážať len kódmi označené nádoby a vrecia.

Systém zberu komunálneho odpadu sa pritom nezmenil, vývoz sa realizuje jedenkrát do týždňa a triedený odpad jedenkrát za mesiac.

„Pred tým nám obyvatelia ukladali k nádobám aj rôzne vrecia, čo bolo neprehľadné pri stanovení úhrad za vývoz. Po zavedení systému ELWIS však vyvážame len označené nádoby trvalým identifikátorom a zbierame len označené vrecia s vytriedeným odpadom,“ vysvetľuje Mária Ochlanová.

Spravodlivá zmena pre občanov

Výhodou elektronickej evidencie odpadov je, že samosprávy vedia jasne identifikovať, kto sa do triedeného zberu zapája. Obce a mestá tak môžu zaviesť adresné úľavy za zodpovedný prístup k triedeniu a môžu tak vytvoriť motivačný systém pre svojich obyvateľov.

„Na základe zistených výsledkov z evidencie môžu samosprávy vytvoriť spravodlivý systém platenia poplatkov za komunálny odpad. Odmenená tak môže byť každá domácnosť, ktorá zodpovedne pristupuje k triedeniu,“ hovorí Martina Gaislová, odborníčka na komunálny odpad z portálu menejodpadu.sk.

Pre stanovenie spravodlivých poplatkov a vyššej miery triedenia je dôležitá kontrola obsahu vyzbieraných vriec. V Ľubici preto plánujú zverejniť podrobnejšie informácie s popismi a ukážkami, čo patrí do konkrétnej zložky triedeného komunálneho odpadu.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Mechanický zber plastov z vodných plôch je podľa vedcov neefektívny. Treba obmedziť zdroje odpadu

Mechanický zber plastov z vodných plôch je podľa vedcov neefektívny. Treba obmedziť zdroje odpadu

Výskumníci tvrdia, že odstraňovanie plastového odpadu z vodného prostredia pomocou rôznych technológií rieši problém znečistenia iba minimálne.

Odpadové firmy súhlasia s Tarabovým riešením. Ako bude vyzerať úprava odpadov?

Odpadové firmy súhlasia s Tarabovým riešením. Ako bude vyzerať úprava odpadov?

Profesijné združenia očakávajú, že väčšina firiem sa stihne budúci rok technologicky pripraviť. Popísali ako bude o rok vyzerať proces prípravy odpadu pre skládkovaním.

Chcú postaviť najväčšie ZEVO na Slovensku. Slovnaft ukázal projekt novej spaľovne

Chcú postaviť najväčšie ZEVO na Slovensku. Slovnaft ukázal projekt novej spaľovne

Zariadenie má zhodnocovať komunálny aj priemyselný odpad.