Ako naložíme so svojimi siedmimi kilogramami elektroodpadu ročne? | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Ako naložíme so svojimi siedmimi kilogramami elektroodpadu ročne?

Medzinárodný deň elektroodpadu (14.10.) sa koná štvrtýkrát a každý rok je pripomienkou, ako môžu ľudia jednoducho pomôcť obehovému hospodárstvu.

Ako naložíte so svojimi siedmimi kilogramami elektroodpadu ročne?

Foto: Odpady-portal.sk

Elektroodpad je najrýchlejšie a najviac rastúca odpadová komodita. Štúdia OSN uvádza, že každý človek na planéte vyprodukuje v roku 2021 v priemere 7,6 kilogramu elektroodpadu, čo predstavuje v globálnom meradle masívnych 57,4 milióna ton ročne.

Len 17,4 percenta tohto elektroodpadu, ktorý obsahuje prímesi škodlivých látok a vzácnych surovín, prejde správnym zberom, likvidáciou alebo recykláciou.

Podľa štúdií WEEE fóra za rok 2020, každý občan Európy vyhodí do komunálneho odpadu ročne až 1,4 kilogramu použitej a pokazenej elektroniky (celá štúdia na stiahnutie sa nachádza v závere článku).

Bežná európska domácnosť takto znehodnotí ročne takmer štyri kilogramy elektroodpadu, takže v čiernych kontajneroch sa nachádzajú malé domáce spotrebiče, mobily a dokonca aj tablety či počítače. Elektronika z komunálneho odpadu často končí na skládke či v spaľovni, pričom efektívny zber a triedenie môžu prispievať k šetreniu nerastných zdrojov.

V prípade elektroniky ide totiž o suroviny, ktoré by sa mohli znova vrátiť do výrobného cyklu. Napríklad z milióna recyklovaných mobilov by sa mohlo získať 16-tisíc kilogramov medi, 350 kilogramov striebra, 24 kilogramov zlata a 14 kilogramov paládia.

Červeno-biele kontajnery "odľahčili" skládky

Elektronický odpad je akousi „mestskou zlatou baňou“ a v niektorých ohľadoch prekonáva svojou lukratívnosťou aj tradičnú ťažbu nerastných surovín: napríklad v jednej tone smartfónov sa nachádza stokrát viacej zlata ako v tone zlatej rudy.

Červeno-biele kontajnery minulý rok pred skládkou „zachránili“ na Slovensku 146-tisíc kilogramov elektroodpadu, ktorý sa dostal naspäť do obehu vďaka recyklácii.

„Už teraz vidíme, že aj v roku 2021 opäť prekonáme rekord v raste elektroodpadu na Slovensku a o to dôležitejšie je správne sa oň postarať,“ hovorí Ronald Blaho, konateľ ASEKOL SK.

Zároveň však Ronald Blaho dopĺňa pozitívnu správu: „Cieľom je vyzbierať maximum elektroodpadu s využitím všetkých dostupných prostriedkov a vďaka osvete a zvýšenému povedomiu sa Slovensko zlepšuje.“ Prispieva k tomu široká sieť zberných miest elektroodpadu v predajniach, zberných dvoroch aj špeciálne červeno-biele kontajnery, ktoré si môže od spoločnosti ASEKOL vyžiadať samospráva.

Zhodnocovanie elektroodpadu je aktuálny problém, ktorý sa snažia riešiť mnohé iniciatívy, ale žiadna z nich sa nezaobíde bez aktívneho prispenia a vzdelania spotrebiteľov. Tohtoročný Medzinárodný deň elektroodpadu preto apeluje na to, ako každý z nás môže podporiť obehovosť elektronických výrobkov správnym triedením.

Slovensko sa nachádza aj na svetovej mape International E-Waste Day 2021

* WEEE Forum je najväčšie medzinárodné centrum kompetencií pre nakladanie s odpadom z elektrických a elektronických zariadení.

Na stiahnutie: podrobné štúdie WEEE Fóra*, rok 2020 (v anglickom jazyku).

Zdroj: ASEKOL SK


ASEKOL SK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Odmietli centrum na zhodnocovanie odpadu pod Tatrami

Odmietli centrum na zhodnocovanie odpadu pod Tatrami

Zámer spoločností SPP a Brantner na vybudovanie zariadenia na spracovanie bioodpadu narazil na odpor obyvateľov.

Pozreli sa do hnedých nádob a zanalyzovali kuchynský odpad z domácností

Pozreli sa do hnedých nádob a zanalyzovali kuchynský odpad z domácností

Väčšinu obsahu hnedých nádob tvoril kuchynský odpad. Našiel sa však i odpad zo záhrad, kompostovateľné vrecká a v menšej miere aj nerozložiteľné znečistenie.

„Superčervy“ sa živia polystyrénom. Odštartujú novú éru recyklácie?

„Superčervy“ sa živia polystyrénom. Odštartujú novú éru recyklácie?

Vedci zistili, že enzýmy v čreve larvy potemníka peruánskeho, ktorý je kŕmnym hmyzom, dokážu rozkladať polystyrén.