Pozvánka na konferenciu: APEL 2021 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: APEL 2021 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy

Aktualizované: Piaty ročník konferencie organizovanej spoločnosťou EKOS PLUS sa bude konať online formou.

Pozvánka na konferenciu: APEL 2021 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy

Foto: Ekos Plus

Program konferencie APEL 2021 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy zo série e+ zahŕňa ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za rok 2021, ako aj informácie o legislatívnych zámeroch MŽP SR na rok 2022.

Miesto a termín konania

  • 9. decembra 2021 (štvrtok)
  • On-line (YouTube)

Program

9.00 h.
Otvorenie konferencie

ODPADY

  • Novely zákona o odpadoch v roku 2021 a novely súvisiacich vykonávacích predpisov | zástupca Sekcie obehového hospodárstva MŽP SR

OVZDUŠIE

  • Nová právna úprava ochrany ovzdušia | Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru, Odbor ochrany ovzdušia MŽP SR

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

  • Novela zákona č. 543/2002 Z. z. | Mgr. Katarína Butkovská, generálna riaditeľka, Sekcia ochrany prírody a biodiverzity MŽP SR

Prestávka na obed

EIA

  • Pripravovaný nový zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP a vzťah k povoľovacím konaniam (Stavebný zákon) | Mgr. Barbora Donevová, poverená riadením sekcie, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie MŽP SR

IPKZ

  • Plánované zmeny v integrovanom povoľovaní vyplývajúce z Plánu obnovy | Ing. Daša Šuleková, PhD., vedúca oddelenia IMPEL NCO, Oddelenie plánu obnovy SIŽP

Legislatívne zámery MŽP SR na rok 2022 | Mgr. Janette Smažáková, riaditeľka odboru, Odbor legislatívy MŽP SR

15.30 h.
Ukončenie konferencie

Program konferencie si môžete pozrieť tu.
Registrácia na podujatie tu.

Kontakt a informácie:


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Väčšina z nás si svoje veci už neopravuje, hovorí Daniela Laluhová z organizácie Repairably

Väčšina z nás si svoje veci už neopravuje, hovorí Daniela Laluhová z organizácie Repairably

Festival udržateľnosti POMALO už tretí rok privíta zaujímavých hostí a prinesie aktuálne spoločenské témy.

Pozvánka na konferenciu: RECYKLÁCIA ODPADOV 2022

Pozvánka na konferenciu: RECYKLÁCIA ODPADOV 2022

Organizátor podujatia spolu so spolupracujúcimi inštitúciami pozývajú odbornú verejnosť na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v polovici júna v Bratislave.

Borealis a Reclay Group zakladajú nový spoločný podnik - Recelerate. Cieľom je podporiť obehovosť plastov

Borealis a Reclay Group zakladajú nový spoločný podnik - Recelerate. Cieľom je podporiť obehovosť plastov

Spoločnosť vstupuje na trh s cieľom podniknúť rozhodujúce kroky v oblasti triedenia a následnej recyklácie plastov.