NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: APEL 2021 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy

Aktualizované: Piaty ročník konferencie organizovanej spoločnosťou EKOS PLUS sa bude konať online formou.

Pozvánka na konferenciu: APEL 2021 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy

Foto: Ekos Plus

Program konferencie APEL 2021 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy zo série e+ zahŕňa ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za rok 2021, ako aj informácie o legislatívnych zámeroch MŽP SR na rok 2022.

Miesto a termín konania

  • 9. decembra 2021 (štvrtok)
  • On-line (YouTube)

Program

9.00 h.
Otvorenie konferencie

ODPADY

  • Novely zákona o odpadoch v roku 2021 a novely súvisiacich vykonávacích predpisov | zástupca Sekcie obehového hospodárstva MŽP SR

OVZDUŠIE

  • Nová právna úprava ochrany ovzdušia | Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru, Odbor ochrany ovzdušia MŽP SR

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

  • Novela zákona č. 543/2002 Z. z. | Mgr. Katarína Butkovská, generálna riaditeľka, Sekcia ochrany prírody a biodiverzity MŽP SR

Prestávka na obed

EIA

  • Pripravovaný nový zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP a vzťah k povoľovacím konaniam (Stavebný zákon) | Mgr. Barbora Donevová, poverená riadením sekcie, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie MŽP SR

IPKZ

  • Plánované zmeny v integrovanom povoľovaní vyplývajúce z Plánu obnovy | Ing. Daša Šuleková, PhD., vedúca oddelenia IMPEL NCO, Oddelenie plánu obnovy SIŽP

Legislatívne zámery MŽP SR na rok 2022 | Mgr. Janette Smažáková, riaditeľka odboru, Odbor legislatívy MŽP SR

15.30 h.
Ukončenie konferencie

Program konferencie si môžete pozrieť tu.
Registrácia na podujatie tu.

Kontakt a informácie:


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Krajšie Vianoce si môžeme vytvoriť aj sami. Bez odpadu

Krajšie Vianoce si môžeme vytvoriť aj sami. Bez odpadu

Ak sa ľudia na Vianoce pripravia včas a zodpovedne, vyhnú sa nielen stresu, ale môžu pomôcť k ochrane a zlepšeniu životného prostredia.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2021

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2021

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v odpadovom hospodárstve musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník v decembri 2021? Prinášame vám ich prehľad.

Pozvánka na konferenciu: Ekoinovačné Slovensko 2021

Pozvánka na konferenciu: Ekoinovačné Slovensko 2021

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pozývajú na konferenciu s podtextom "Udržateľné produkty a služby pre obehové hospodárstvo".