Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Väčšina ľudí, ktorí rozhodujú o reguláciách, považuje značkových výrobcov za lídrov udržateľnosti na Slovensku

Prieskum medzi vybranými zástupcami štátnych a verejných úradov, neziskových organizácií a ďalšími „decision makermi“ odhalil, aké je vnímanie aktivít značkových výrobcov v rôznych oblastiach trvalej udržateľnosti na Slovensku.

udržateľnosť

Foto: Pixabay

Kvalitný dialóg a poznanie konkrétnych aktivít značkových výrobcov sú kľúčovými podmienkami na prípravu budúcich zákonov a regulácií. To platí aj v oblasti udržateľnosti a zodpovedného podnikania.

Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) z tohto dôvodu oslovilo viac ako 50 „decision makerov“ na Slovensku, teda osôb zodpovedných za konkrétne politiky pomenované v Agende OSN 2030. Medzi zapojenými respondentami boli sekční riaditelia ministerstiev, štátnych úradov alebo neziskových organizácií.

Cieľom prieskumu bolo zistiť, aké je vnímanie aktivít značkových výrobcov v jednotlivých oblastiach udržateľnosti, ako aj získať informácie o spolupráci s priemyslom s cieľom celkového zhodnotenia naplnenia očakávaní priemyslu.

Ako najrelevantnejšie témy záujmu pre zainteresované strany v rámci prieskumu boli pomenované podpora vzdelávania, témy obalov, zodpovedného nakladania s odpadmi, ochrany prírodných zdrojov, znižovania materiálnej a energetickej náročnosti procesov v spoločnostiach, či znižovania emisií s cieľom dosiahnutia klimatickej neutrality.

Dve tretiny (65 %) respondentov uviedlo, že s priemyslom vedie intenzívny dialóg a 56 % má dostatok informácií z externého prostredia ohľadom relevantných tém trvalej udržateľnosti.

Pre 48 % respondentov značkoví výrobcovia napĺňajú očakávania v oblasti trvalej udržateľnosti. Zainteresovaní označili za miesta na zlepšenie v oblasti podpory vzdelávania v súčinnosti s priemyslom, väčšej transparentnosti v dátach a zdieľania dát, s dôrazom na lokálne riešenia s dlhodobou víziou.

Požadujú tiež zrozumiteľnú komunikáciu a aktívnejší prístup priemyslu v otázkach týkajúcich sa životného prostredia, najmä tém znižovania emisií a dosiahnutia klimatickej neutrality, ekologického poľnohospodárstva, ale aj celkového férového podnikania.

Členovia SZZV sú považovaní za lídrov v oblasti trvalej udržateľnosti, čo potvrdilo aj 57% respondentov prieskumu, ktorí vnímajú konkrétne príklady projektov a aktivít členov združenia.

Zároveň u 21% z týchto respondentov nie sú naplnené vo všeobecnosti očakávania priemyslu. Zaujímavosťou bolo, že každý tretí respondent, ktorý nevníma konkrétne aktivity značkových výrobcov, deklaruje, že tieto spoločnosti nenapĺňajú očakávania v oblasti udržateľnosti.

„Značkoví výrobcovia si uvedomujú čoraz viac svoju zodpovednosť a potrebu prinášať spoločnosti trvalé hodnoty. Preto jedným z hlavných poslaní značiek je prispieť k udržateľnému rozvoju spoločnosti ako takej. Výsledky prieskumu nám dali hodnotnú spätnú väzbu a umožnia nám lepšie nasmerovať naše aktivity, tak aby sme naším zodpovedným prístupom nielen napĺňali očakávania ale boli aj inšpiráciou pre ostatných,“ vysvetlil motiváciu realizácie prieskumu predseda predstavenstva Slovenského združenia pre značkové výrobky, Martin Mittner.


PR článok SZZV


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2023

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2023

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v decembri 2023? Prinášame tradičný mesačný prehľad.

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Spoločnosť Inisoft pozýva záujemcov na online školenie určené pre pracovníkov spoločností, ktorí sú pôvodcami odpadov a sú zodpovední za nakladanie s odpadmi.

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 7. ročník konferencie, ktorá je spojená s workshopom k novej stavebnej legislatíve.