NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: Ekoinovačné Slovensko 2021

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pozývajú na konferenciu s podtextom "Udržateľné produkty a služby pre obehové hospodárstvo".

Pozvánka na konferenciu: Ekoinovačné Slovensko 2021

Foto: SAŽP

Konferencia Ekoinovačné Slovensko 2021 ponúka prehľad o udržateľnej produktovej politike v kontexte Nového akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo a iniciatívy pre produktovú politiku, ktorú pripravuje Európska komisia, ako aj aktivít na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja v rámci Agendy 2030.

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor na diskusiu medzi verejným, súkromným a tretím sektorom za účelom výmeny informácií a skúseností v oblasti obehového hospodárstva a udržateľných výrobkov a služieb.


Termín a miesto konania

  • 8. decembra 2021 (streda)
  • On-line podujatie

Témy konferencie

Online konferencia je rozdelená na dva bloky:

1. blok - strategický a koncepčný rámec pre obehové hospodárstvo (so zameraním na udržateľné výrobky a služby) – legislatíva na národnej a medzinárodnej úrovni, pripravovaná roadmap pre obehové hospodárstvo v SR, iniciatíva EÚ pre udržateľné výrobky, udržateľné výrobky a služby ako podpora prechodu na obehové hospodárstvo - úloha spotrebiteľa, environmentálne vyhlásenia - greenwashing, dobrovoľné nástroje environmentálnej poltiky (EMAS, Ecolabel, GPP), ekoinovácie

2. blok - príklady dobrej praxe, riešenia a skúseností

Garanti konferencie:

  • Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ | SAŽP
  • MSc. Katarína Belobradová, poverená vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie zahraničných vzťahov a environmentálnej politiky | MŽP SR
  • Ing. Marián Maslák, poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie obehového hospodárstva, MŽP SR

Program konferencie

08.45 - 09.00 h.
Prihlasovanie účastníkov

09.00 - 09.20 h.
Otvorenie konferencie

  • Príhovor Ministerstva životného prostredia SR - Michal Kiča, štátny tajomník
  • Príhovor Ministerstva hospodárstva SR - Ján Oravec, štátny tajomník (tbc)
  • Príhovor Slovenskej agentúry životného prostredia - Michal Maco, generálny riaditeľ

09.20 - 11.50 h. I. BLOK: Strategický a koncepčný rámec pre obehové hospodárstvo

09.20 - 09.35 h.
Iniciatívy EÚ v oblasti obehového hospodárstva
| Lucia Hojdová, SZ EÚ

09.35 - 09.50 h.
One Planet network – platforma na podporu globálneho posunu k udržateľnej spotrebe a výrobe
| Branislav Mizenko, One Planet network, UNEP

09.50 - 10.05 h.
Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo
| Ján Mičuda, MŽP SR

10.05 - 10.20 h.
Význam akreditácie v procese posudzovania udržateľnosti kvality produktov a služieb v súlade s požiadavkami obehového hospodárstva
| Martin Senčák, SNAS

10.20 - 10.35 h.
Ciele a výzvy v zelenom verejnom obstarávaní | Miroslav Rousek, MŽP SR

10.35 - 10.50 h.
Mapovanie slovenského eko- a cirkulárno-inovačného prostredia | Boglarka Kurka Ivanegová, SUSTO

10.50 - 11.05 h.
Nový energetický štítok a vplyv na výrobok | Andrej Hrdlička, APPLiA Slovakia - združenie výrobcov domácich spotrebičov

11.05 - 11.20 h.
Aktivity v ČR související s udržitelnými produkty | Daniel Hájek, MŽP ČR

11.20 - 11.35 h.
Úloha spotrebiteľa pri prechode na obehové hospodárstvo - príklady dobrej praxe krajín spolupracujúcich s EEA | Milan Chrenko, EEA

11.35 - 11.50 h.
Projekt “Zelený spotrebiteľ a environmentálny pas produktov” | Božena Stašenková, Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

11.50 - 12.30 h.
Prestávka na obed

12.30 - 14.45 h. II. BLOK: Príklady dobrej praxe, riešenia a skúsenosti

12.30 - 12.45 h.
Platforma Circular Slovakia a príklady udržateľných produktov a služieb jej členov | Denisa Rášová, Circular Slovakia

12.45 - 13.00 h.
Informačná platforma „ZELENÉ HOSPODÁRSTVO“ - nástroj na podporu transformácie hospodárstva SR | Slavomíra Pachová, SAŽP

13.00 - 13.15 h.
Taxonómia a udržateľné financie | Eva Bučová, Peter Kover, ING banka

13.15 - 13.30 h.
Repairably - certifikáciou opraviteľnosti k cirkularite | Daniela Laluhová, Repairably

13.30 - 13.45 h.
Energetické inovácie a ich miesto a potenciál v obehovom hospodárstve | Zdenko Miko, ENERGIA REAL

13.45 - 14.00 h.
Automatická digitalizácia zvozu odpadu ako príležitosť na efektivitu, transparentnosť a jednoduché zavedenie spoľahlivého množstvového zberu | Tomáš Vincze, Sensoneo

14.00 - 14.15 h.
Podpora a rozvoj obehového hospodárstva v spoločnosti STRABAG s.r.o. | Radoslav Zajac, STRABAG

14.15 - 14.30 h.
Plasty a bioplasty v cirkulárnej ekonomike | Pavol Alexy, STU

14.30 - 14.45 h.
Značka sobi.eco založená na princípoch eko-sociálnej výroby | Alena Horváthová, sobi.eco

14.45 h.
Zhrnutie konferencie, záverečné slovo, poďakovanie


Organizačný garant:

Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor environmentálneho manažérstva
Martinská 49, 821 05 Bratislava

Kontakt:
Mgr. Dominika Lorencová
dominika.lorencova@sazp.sk
tel.: +421 905 887 357


Stiahnite si program a pozvánku na konferenciu.

Prihlasovanie sa na účasť na konferencii bude prebiehať elektronicky prostredníctvom registračného formulára.

Účasť na konferencii je bezplatná (je potrebná registrácia účastníkov).


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 7. ročník konferencie, ktorá je spojená s workshopom k novej stavebnej legislatíve.

Hodnotili odpadové hospodárstvo samospráv. ZOP ocenil tri slovenské mestá

Hodnotili odpadové hospodárstvo samospráv. ZOP ocenil tri slovenské mestá

Zväz odpadového priemyslu v hodnotení zohľadňoval spôsob spracovania odpadu aj ekonomickú efektivitu. Porovnali mestá s viac ako 20-tisíc obyvateľmi.

Ponúkajú spracovanie bioodpadu. Spoločnosť Zdroje Zeme má inovatívnu technológiu

Ponúkajú spracovanie bioodpadu. Spoločnosť Zdroje Zeme má inovatívnu technológiu

Projekt Biograda prevádzkujú v Hornom Jatove na západnom Slovensku.