Pozvánka na konferenciu: Ekoinovačné Slovensko 2021 | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: Ekoinovačné Slovensko 2021

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pozývajú na konferenciu s podtextom "Udržateľné produkty a služby pre obehové hospodárstvo".

Pozvánka na konferenciu: Ekoinovačné Slovensko 2021

Foto: SAŽP

Konferencia Ekoinovačné Slovensko 2021 ponúka prehľad o udržateľnej produktovej politike v kontexte Nového akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo a iniciatívy pre produktovú politiku, ktorú pripravuje Európska komisia, ako aj aktivít na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja v rámci Agendy 2030.

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor na diskusiu medzi verejným, súkromným a tretím sektorom za účelom výmeny informácií a skúseností v oblasti obehového hospodárstva a udržateľných výrobkov a služieb.


Termín a miesto konania

  • 8. decembra 2021 (streda)
  • On-line podujatie

Témy konferencie

Online konferencia je rozdelená na dva bloky:

1. blok - strategický a koncepčný rámec pre obehové hospodárstvo (so zameraním na udržateľné výrobky a služby) – legislatíva na národnej a medzinárodnej úrovni, pripravovaná roadmap pre obehové hospodárstvo v SR, iniciatíva EÚ pre udržateľné výrobky, udržateľné výrobky a služby ako podpora prechodu na obehové hospodárstvo - úloha spotrebiteľa, environmentálne vyhlásenia - greenwashing, dobrovoľné nástroje environmentálnej poltiky (EMAS, Ecolabel, GPP), ekoinovácie

2. blok - príklady dobrej praxe, riešenia a skúseností

Garanti konferencie:

  • Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ | SAŽP
  • MSc. Katarína Belobradová, poverená vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie zahraničných vzťahov a environmentálnej politiky | MŽP SR
  • Ing. Marián Maslák, poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie obehového hospodárstva, MŽP SR

Program konferencie

08.45 - 09.00 h.
Prihlasovanie účastníkov

09.00 - 09.20 h.
Otvorenie konferencie

  • Príhovor Ministerstva životného prostredia SR - Michal Kiča, štátny tajomník
  • Príhovor Ministerstva hospodárstva SR - Ján Oravec, štátny tajomník (tbc)
  • Príhovor Slovenskej agentúry životného prostredia - Michal Maco, generálny riaditeľ

09.20 - 11.50 h. I. BLOK: Strategický a koncepčný rámec pre obehové hospodárstvo

09.20 - 09.35 h.
Iniciatívy EÚ v oblasti obehového hospodárstva
| Lucia Hojdová, SZ EÚ

09.35 - 09.50 h.
One Planet network – platforma na podporu globálneho posunu k udržateľnej spotrebe a výrobe
| Branislav Mizenko, One Planet network, UNEP

09.50 - 10.05 h.
Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo
| Ján Mičuda, MŽP SR

10.05 - 10.20 h.
Význam akreditácie v procese posudzovania udržateľnosti kvality produktov a služieb v súlade s požiadavkami obehového hospodárstva
| Martin Senčák, SNAS

10.20 - 10.35 h.
Ciele a výzvy v zelenom verejnom obstarávaní | Miroslav Rousek, MŽP SR

10.35 - 10.50 h.
Mapovanie slovenského eko- a cirkulárno-inovačného prostredia | Boglarka Kurka Ivanegová, SUSTO

10.50 - 11.05 h.
Nový energetický štítok a vplyv na výrobok | Andrej Hrdlička, APPLiA Slovakia - združenie výrobcov domácich spotrebičov

11.05 - 11.20 h.
Aktivity v ČR související s udržitelnými produkty | Daniel Hájek, MŽP ČR

11.20 - 11.35 h.
Úloha spotrebiteľa pri prechode na obehové hospodárstvo - príklady dobrej praxe krajín spolupracujúcich s EEA | Milan Chrenko, EEA

11.35 - 11.50 h.
Projekt “Zelený spotrebiteľ a environmentálny pas produktov” | Božena Stašenková, Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

11.50 - 12.30 h.
Prestávka na obed

12.30 - 14.45 h. II. BLOK: Príklady dobrej praxe, riešenia a skúsenosti

12.30 - 12.45 h.
Platforma Circular Slovakia a príklady udržateľných produktov a služieb jej členov | Denisa Rášová, Circular Slovakia

12.45 - 13.00 h.
Informačná platforma „ZELENÉ HOSPODÁRSTVO“ - nástroj na podporu transformácie hospodárstva SR | Slavomíra Pachová, SAŽP

13.00 - 13.15 h.
Taxonómia a udržateľné financie | Eva Bučová, Peter Kover, ING banka

13.15 - 13.30 h.
Repairably - certifikáciou opraviteľnosti k cirkularite | Daniela Laluhová, Repairably

13.30 - 13.45 h.
Energetické inovácie a ich miesto a potenciál v obehovom hospodárstve | Zdenko Miko, ENERGIA REAL

13.45 - 14.00 h.
Automatická digitalizácia zvozu odpadu ako príležitosť na efektivitu, transparentnosť a jednoduché zavedenie spoľahlivého množstvového zberu | Tomáš Vincze, Sensoneo

14.00 - 14.15 h.
Podpora a rozvoj obehového hospodárstva v spoločnosti STRABAG s.r.o. | Radoslav Zajac, STRABAG

14.15 - 14.30 h.
Plasty a bioplasty v cirkulárnej ekonomike | Pavol Alexy, STU

14.30 - 14.45 h.
Značka sobi.eco založená na princípoch eko-sociálnej výroby | Alena Horváthová, sobi.eco

14.45 h.
Zhrnutie konferencie, záverečné slovo, poďakovanie


Organizačný garant:

Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor environmentálneho manažérstva
Martinská 49, 821 05 Bratislava

Kontakt:
Mgr. Dominika Lorencová
dominika.lorencova@sazp.sk
tel.: +421 905 887 357


Stiahnite si program a pozvánku na konferenciu.

Prihlasovanie sa na účasť na konferencii bude prebiehať elektronicky prostredníctvom registračného formulára.

Účasť na konferencii je bezplatná (je potrebná registrácia účastníkov).


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Petra Csefalvayová: Záujem o odpadový polystyrén je veľký, zmapovali sme potenciál recyklácie

Petra Csefalvayová: Záujem o odpadový polystyrén je veľký, zmapovali sme potenciál recyklácie

Dopyt po odpadovom polystyréne stále rastie, kontaktujú nás zahraničné aj slovenské firmy, hovorí predstaviteľka INCIEN.

Pozvánka: APEL 2022 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Pozvánka: APEL 2022 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 6. ročník konferencie, ktorá sa uskutoční na začiatku decembra v Bratislave.

Ekomodulácia nie je len formalita. Za ťažko recyklovateľný obal môže výrobca zaplatiť aj niekoľkonásobne viac

Ekomodulácia nie je len formalita. Za ťažko recyklovateľný obal môže výrobca zaplatiť aj niekoľkonásobne viac

Recyklačné poplatky budú po novom reflektovať mieru recyklovateľnosti jednotlivých druhov obalov, vysvetľuje v rozhovore Ján Makovník, konateľ konzultačnej spoločnosti RecycleMe.