ZMOS: Povoľovacie procesy zneužívajú a blokujú rôzne združenia, máme riešenie | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

ZMOS: Povoľovacie procesy zneužívajú a blokujú rôzne združenia, máme riešenie

Združenie miest a obcí predstavilo analýzu hlavných priorít, na ktoré by sa malo zamerať odpadové hospodárstvo na Slovensku, ako aj niekoľko odporúčaní.

ZMOS: Povoľovacie procesy zneužívajú a blokujú rôzne združenia, máme riešenie

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Slovensko by sa malo zamerať na 15 priorít odpadového hospodárstva a doriešiť niekoľko konkrétnych problematických oblastí. Vyplýva to z najnovšej analýzy Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorá je podľa jeho slov výsledkom práce expertného tímu v rámci národného projektu Kvalita sociálneho dialógu.

Za prioritu slovenského odpadového hospodárstva ZMOS považuje dosiahnutie čo najvyššej miery recyklácie odpadov a zároveň zabezpečenie energetického zhodnocovania nerecyklovateľných odpadov pri zachovaní hierarchii.

Potom sú tu však aj odpady, ktoré sa nedajú recyklovať ani energeticky zhodnotiť. A práve pre tieto odpady je podľa združenia nevyhnutné zachovať dostatočnú sieť skládok odpadov s dostatočnou kapacitou.

ZMOS si zároveň myslí, že preferovanie recyklačných technológií nie je všeliekom na problémy s odpadmi. „V prípade odpadov je potrebné preferovať riešenia, ktoré poskytujú výsledky v reálnom čase a nepredstavujú záväzok do budúcnosti,“ dodáva s tým, že preferovanie takýchto technológií v konečnom dôsledku znamená preniesť definitívne riešenie do budúcnosti, čo je v rozpore s princípmi udržateľného rozvoja.

ZMOS kritizuje obrovské náklady a malú pomoc

Druhou prioritou je efektívne nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (BRKO). V tejto oblasti ZMOS identifikoval viaceré problémy, ktoré okrem iného súvisia so zavádzaním systému zberu v obciach z dôvodu počiatočných investičných nákladov. Náklady sú však vysoké aj pri samotnej prevádzke.

„Prevádzkové náklady sú vyššie ako pri nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom, a preto sa triedenie odpadov začína míňať účinku, občania začínajú vnímať proces triedenia odpadov aj ako zvýšený náklad na odpadové hospodárstvo,“ zdôrazňuje ZMOS.

Problémy však vidí aj pri zavádzaní spomínaného systému v historických centrách či odľahlých usadlostiach. Zároveň poukazuje na to, že možnosť upustenia od zberu BRKO pri stopercentnom kompostovaní je pre väčšinu obcí nedosiahnuteľná, keďže stačí jeden občan, ktorý nechce kompostér, a zber sa musí zabezpečiť.

ZMOS vidí riešenie situácie v podporných dotačných mechanizmoch Environmentálneho fondu, a to hlavne prostredníctvom financií určených na prevádzkové náklady. Vzorom by mohli byť nárokovateľné platby z bývalého Recyklačného fondu. Ďalšie riešenie vidí v znížení stopercentnej hranice zberu BRKO prostredníctvom kompostovania aspoň na hranicu 80 %.

Úpravu odpadov nestíhame, tvrdí ZMOS

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Kompost z kuchynského odpadu je nekvalitný, farmári ho nechcú, konštatuje ministerstvo

Kompost z kuchynského odpadu je nekvalitný, farmári ho nechcú, konštatuje ministerstvo

Slovenskí farmári ročne použijú desaťtisíce ton kompostu. Väčšinu tvorí priemyselný kompost alebo maštaľný hnoj.

Procesy EIA a integrované povoľovania sa majú zefektívniť. Ministerstvo chystá veľké zmeny

Procesy EIA a integrované povoľovania sa majú zefektívniť. Ministerstvo chystá veľké zmeny

Šéfka sekcie EIA z rezortu životného prostredia predstavila tiež viacero noviniek, ktoré prídu do praxe s novým zákonom o výstavbe. Z ministerstva sa má stať najväčší stavebný orgán v krajine.

Integrované povoľovanie sa má zmeniť. Pribudnú nové povinnosti

Integrované povoľovanie sa má zmeniť. Pribudnú nové povinnosti

Novela zákona má priniesť niekoľko dôležitých zmien.