Nové usmernenia EK preferujú primárnu výrobu na úkor recyklácie, sťažujú sa recyklátori | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Nové usmernenia EK preferujú primárnu výrobu na úkor recyklácie, sťažujú sa recyklátori

Európski odpadári sú znepokojení, že Európska komisia nezaradila sektor recyklácie medzi činnosti oprávnené na zníženie poplatkov za elektrinu pre energeticky náročných užívateľov.

Nové usmernenia EK preferujú primárnu výrobu na úkor recyklácie, sťažujú sa recyklátori

Foto: Odpady-portal.sk

Ak chceme dosiahnuť obehové hospodárstvo, odvetvie recyklácie by nemalo byť znevýhodňované v porovnaní s výrobným odvetvím, ktoré nakladá s primárnymi surovinami, tvrdí Európska federácia pre odpadové hospodárstvo (FEAD) v reakcii na nové usmernenia k štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky, ktoré pred niekoľkými dňami prijala Európska komisia. Usmernenia budú formálne schválené v januári 2022 a uplatňovať sa začnú ihneď po tom.

O čo ide? Transformácia ekonomiky Európskej únie v súlade s Európskou zelenou dohodou je čiastočne financovaná prostredníctvom „poplatkov“ za spotrebu elektriny.

Podľa usmernení môžu členské štáty EÚ udeliť zníženie takýchto odvodov spoločnostiam pôsobiacim v sektoroch, ktoré sú „obzvlášť vystavené medzinárodnému obchodu“ a „pri tvorbe hodnoty sa vo veľkej miere spoliehajú na elektrickú energiu“. V najnovších usmerneniach však nie je zahrnutý sektor recyklácie.

Podľa Komisie je cieľom týchto usmernení vytvoriť vhodný použiteľný rámec, ktorý má pomôcť členským štátom s poskytovaním podpory nevyhnutnej na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody adresným a nákladovo efektívnym spôsobom.

„Nové pravidlá rátajú so zosúladením dôležitých cieľov a úloh, ktoré si EÚ stanovila v Európskej zelenej dohode, ako aj ďalších nedávno prijatých regulačných zmien v oblasti energetiky a životného prostredia tak, aby sa väčší dôraz kládol na ochranu klímy,“ vysvetľuje Komisia.

Zavedením nových pravidiel sa majú podporovať environmentálne projekty vrátane ochrany klímy a výroby zelenej energie s cieľom celoplošnej a flexibilnej dekarbonizácie hospodárstva.

Súčasťou je aj zavedenie zmeny v súčasných pravidlách zníženia niektorých poplatkov za elektrinu pre energeticky náročných odberateľov.

„Cieľom pravidiel je obmedziť riziko, že sa z dôvodu takýchto poplatkov presunú činnosti v určitých odvetviach na miesta, ktorým chýba environmentálna disciplína alebo majú menej ambiciózne ciele ako EÚ,“ vysvetľuje Komisia s tým, že v usmerneniach optimalizovala aj počet oprávnených odvetví.

V usmerneniach chýba rovné zaobchádzanie, tvrdí FEAD

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Integrované povoľovanie sa má zmeniť. Pribudnú nové povinnosti

Integrované povoľovanie sa má zmeniť. Pribudnú nové povinnosti

Novela zákona má priniesť niekoľko dôležitých zmien.

Kompost z kuchynského odpadu je nekvalitný, farmári ho nechcú, konštatuje ministerstvo

Kompost z kuchynského odpadu je nekvalitný, farmári ho nechcú, konštatuje ministerstvo

Slovenskí farmári ročne použijú desaťtisíce ton kompostu. Väčšinu tvorí priemyselný kompost alebo maštaľný hnoj.

MŽP sľubuje koniec utajovania informácií o pravdepodobných envirozáťažiach

MŽP sľubuje koniec utajovania informácií o pravdepodobných envirozáťažiach

V súčasnosti verejnosť nemá tieto údaje sprístupnené. Zmeniť to má novela geologického zákona, ktorá by mohla nadobudnúť účinnosť už o niekoľko mesiacov.