Zber a recyklácia nápojových kartónov potrebuje vlastné ciele, hovorí šéfka združenia ACE | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Národné ciele zberu a recyklácie do roku 2030 a ďalej pomôžu s recykláciou nápojových kartónov

Stanovenie cieľov zberu a recyklácie osobitne pre nápojové kartóny by podporilo transparentnosť systému, vysvetľuje v rozhovore generálna riaditeľka združenia ACE Annick Carpentier.

tetrapaky

Foto: Odpady-portal.sk

„Nápojové kartóny sú priemerne vyrobené z 75 % z papierových vlákien a sú recyklovateľné a recyklované. Predpokladom na ich recykláciu je zber a následné triedenie. ACE preto vyzýva na povinný zber použitých nápojových kartónov, aby došlo k ich následnej recyklácii a prispelo sa tak ku stanoveným národným cieľom,“ hovorí Annick Carpentier, generálna riaditeľka ACE, združenia výrobcov nápojových kartónov.

ACE je európske združenie výrobcov nápojových kartónov a ich dodávateľov, ktoré presadzuje nápojové kartóny ako obnoviteľné, nízkouhlíkové a obehové obalové riešenie.

V marci 2021 bol predstavený plán Národných cieľov zberu a recyklácie do roku 2030 a ďalej, ktorý načrtáva ambiciózne ciele a vízie v tejto oblasti. Na ich dosiahnutie prijali členovia ACE 10 záväzkov vrátane cieľa dosiahnutia miery recyklácie 70 %, dekarbonizácie priemyslového reťazca v súlade s cieľom 1,5 °C alebo výroby nápojových kartónov iba z obnoviteľných alebo recyklovaných materiálov.

Záväzky stanovené v pláne združenia ACE sa týkajú predovšetkým európskej situácie, avšak ACE ako združenie globálnych spoločností považuje vízie a ambície uvedené vpláne Národných cieľov zberu a recyklácie do roku 2030 a ďalej platné pre spoločnosti globálne.

Z čoho sa skladajú nápojové kartóny a ako náročná je ich recyklácia?

Nápojové kartóny sú papierové obaly používané predovšetkým na ochranu a distribúciu mlieka a džúsov, ktoré sú v priemere vyrobené (na základe hmotnosti) z: 75 % papierových vlákien – obnoviteľného materiálu pochádzajúceho z udržateľne obhospodarovaných lesov a 21 % polymérov – väčšinou polyetylénu, na zabránenie presiaknutia. V Európe sa kartóny plne recyklujú vo veľkom. V súčasnosti v celej Európe recykluje všetky vytriedené nápojové kartóny asi 20 papierní.

Recyklácia nápojových kartónov však nie je zložitý proces. Najprv sa oddeľujú papierové vlákna z obalu pomocou niekoľkých špeciálnych technológií a potom sa papier rozvlákni v papierni. Po rozvláknění sa oddelené vlákna použijú na výrobu nových papierových produktov, zatiaľ čo zostávajúci hliník a polyméry je možné ďalej využiť na množstvo iných účelov.

Do recyklácie plastu a hliníka(polyal)investovali nielen niektoré súkromné iniciatívy, ale aj výrobcovia nápojových kartónov napríklad v Taliansku, Holandsku alebo Českej republike. To viedlo aj k spusteniu spoločnosti Palurec GmbH, ktorá teraz pôsobí v Kolíne nad Rýnom. O ďalšej veľkej investícii do recyklácie vlákien aj hliníka/polymérovsa rozhodloaj v Poľsku. Do konca roka 2021 tak bude možné recyklovať takmer jednu tretinu PolyAl sústredeného z použitých nápojových kartónov. V blízkej budúcnosti sa tiež predpokladá výrazné navýšenie kapacity recyklácie.

Čo sa dá z recyklovaných nápojových kartónov vyrobiť?

Nápojové kartóny sú zdrojom vysokokvalitného celulózového vlákna, ktoré je možné opakovane recyklovať. Vďaka tomu sú vhodné na akékoľvek ďalšie spracovanie v papierňach. Separovaný polyetylén a hliník sa stále viac recyklujú na nový materiál, ktorý je využívaný pri ďalších produktoch.

Ako prebieha zber nápojových kartónov v európskych krajinách?

Vo väčšine členských štátov Európskej únie majú občania dve možnosti. Nápojové kartóny môžu buď vytriediť v rôznofarebných vreciach alebo kontajneroch, alebo ich odviesť do blízkych zberní. Triedený odpad sa väčšinou zbiera do ľahkých plastových či papierových vriec. Je však dôležité, aby členské štáty prijali výzvu na povinný zber pre účely recyklácie, na dosiahnutie vyššej miery zberu a následnej recyklácie.

Prečo by tieto ciele mali byť povinné?

Ambiciózne ciele v oblasti recyklácie stanovené v európskej smernici o obaloch a obalových odpadoch v roku 2018 v kombinácii s novou metódou výpočtu pre ich recykláciu nepochybne povedú k poklesu hlásenej miery pre všetky materiály v mnohých členských krajinách EÚ.

Pre dosiahnutie spomínaných cieľov bude treba konať na všetkých frontoch a začleniť všetky obalové materiály. Zabezpečenie zberu obalov je kľúčom k dosiahnutiu stanovených cieľov a tiež súčasťou výzvy, ktorú dnes musíme zdolať. ACE pevne verí, že stanovenie povinných cieľov zberu pre najdôležitejšie materiály je kľúčom pre zabezpečenie sústredenia a recykláciu všetkých obalov tak, aby nedošlo k znevýhodneniuniektorého materiálu a bolazaistená neutralita.

Stanovenie cieľov zberu a recyklácie pre nápojové kartóny podporí transparentnosť zozbieraných / recyklovaných materiálov a zároveň presné vykazovanie miery zberu alebo recyklácie v registri štatistík EÚ (EUROSTAT), pretože dnes sa recyklácia nápojových kartónov počíta na základe miery recyklácie papiera.

Vďaka oddelenému zberu všetkých obalových materiálov sa výrazne zvyšuje objem materiálov dostupných na recykláciu, čo poskytuje predvídateľnejší a kvalitnejší tok odpadu a prispieva k dosiahnutiu národných cieľov recyklácie.

Aká je situácia na Slovensku a v Česku?

Niektoré krajiny stanovili národné ciele v oblasti recyklácie nápojových kartónov dobrovoľne už v roku 2019. Ide napríklad o Rakúsko (50 %), Belgicko (60 %), Nemecko (75 %) a Francúzsko (orientačný cieľ 59 %). Tieto krajiny sú v oblasti triedenia nápojových kartónov najlepšie. Naopak Slovensko dosahuje iba 15 % miery recyklácie Česko 24 %.

Pokiaľ ide o recyklovaný obsah, veríme, že je opodstatnené ho stanoviť ako povinný iba pri recyklačných reťazcoch, ktoré nefungujú správne (plasty). Zavedenie recyklovaného obsahu nie je nutné napríklad pri papieri, kde by mohol narušiť dobre fungujúci recyklačný reťazec. Pred stanovením akýchkoľvek záväzných cieľov týkajúcich sa recyklovaného obsahu by sa mali posúdiť jeho environmentálne, sociálne a ekonomické dôsledky.

Je tiež dôležité, aby nebola ohrozená bezpečnosť potravín a preto musí byť obsah recyklovaného materiálu, ktorý sa dostane do styku s potravinami, najprv overený regulačnými orgánmi EÚ. Na základe európskej smernice o obaloch a obalových odpadoch by stanovenie recyklovaného obsahu nemalo byť jednou zo základných požiadaviek na obaly. Prekračovalo by to súčasný mandát a bolo by to kontraproduktívne.


PR článok spoločnosti Bison & Rose.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ako bolo na konferencii Odpady 2022 (FOTO)

Ako bolo na konferencii Odpady 2022 (FOTO)

Medzi témami podujatia nechýbali aktuálne zmeny legislatívy, stavebné odpady, úprava odpadov pred skládkovaním, energetické zhodnocovanie odpadu ani zálohovanie nápojových obalov.

V Hrabušiciach stavajú spravodlivé odpady na poctivej osvete

V Hrabušiciach stavajú spravodlivé odpady na poctivej osvete

Cieľom samosprávy je minimalizovať anonymitu odpadu, preto sa budú v obci postupne rušiť veľkokapacitné kontajnery.

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch - otázky a odpovede

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch - otázky a odpovede

Organizátor podujatia pozýva na ďalší zo série vzdelávacích seminárov, tentokrát o zmenách v legislatíve odpadového hospodárstva.