Pozvánka: Environmentalista komplexne - ako sa orientovať vo firme | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka na seminár: Environmentalista komplexne - ako sa orientovať vo firme

Seminár s tematikou životného prostredia je „malou školou“ pre environmentalistu a zároveň návodom ako sa orientovať vo firme.

Pozvánka: Environmentalista komplexne - ako sa orientovať vo firme

Ilustračné foto: Photodune

Seminár je určený pre zamestnancov, ktorí sú poverení riadením tejto rozsiahlej agendy, manuálom pre environmentalistov začiatočníkov ako začať a nestratiť sa, čiže pre každého, kto si chce urobiť poriadok v agende a nájsť spoločne na stretnutí súvislosti vo všetkých oblastiach životného prostredia naprieč celou agendou.

Zároveň je vhodný pre ľudí, ktorí sa agende venujú dlhšie a potrebujú si agendu nestranným pohľadom „prekopať“ a odstrániť stereotypy v činnosti. Seminár bude komplexný, s návodmi a riešeniami konkrétnych problémov z praxe.

Odborný program je orientovaný na prehľad požiadaviek a hlavných legislatívnych povinností z oblasti životného prostredia v kontexte praxe. Na seminári poskytneme základné praktické návody ako sa „nestratiť“ v záplave zákonov a povinností vo firme.


Termín a miesto konania

  • 17. mája 2022 /utorok/, prezentácia od 8.30 do 9.00 hod. 
  • Vzdelávacie stredisko BE-SOFT, a.s., Bratislava-Ružinov

Odborný program: 

09.00 - 10.30 h.
Ako sa zorientovať vo firme – prvé kroky

10.45 - 12.00 h.
Zákon o odpadoch a súvisiaca legislatíva
Zákon o vodách a súvisiaca legislatíva
Zákon o ovzduší a súvisiaca legislatíva
Základné právne požiadavky - súhlasy, rozhodnutia, odpady, vody, ovzdušie

12.00 - 12.30 h. Prestávka

12.30 - 12.45 h.
Softvérové aplikácie pre oblasť životného prostredia

12.45 - 15.00 h.
Základné právne požiadavky - stavebné konanie, odpady, vody, ovzdušie + modelové situácie

15.00 - 15.30 h. Diskusia a riešenie konkrétnych otázok


Lektorka

Ing. Zuzana Balková sa venuje poradenstvu v oblasti životného prostredia, špecializuje sa na problematiku odpadového hospodárstva, s bohatými skúsenosťami z auditov plnenia legislatívnych požiadaviek. Problematikou životného prostredia v priemyselných podnikoch sa zaoberá od roku 1998. „Stará sa“ o rubriku evidenčné a ohlasovacie povinnosti na Odpady-portal.sk. Od roku 2010 spracováva pre vydavateľstvo Wolters Kluver pre časopis "Odpady" rubriku Otázky a odpovede. Seminár vedie interaktívnou formou prezentácie. Účastníkom poskytne informácie ako sa orientovať vo firme, aké dokumenty sú súčasťou agendy, praktické návody, ako sa "nestratiť" a usmernenie odkiaľ a ako vlastne začať.Účastník seminára získa počas jedného dňa balík aktuálnych a praktických informácií s tematikou životného prostredia a dozvie sa veľa noviniek.

Účastnícky poplatok: 190 € bez DPH; 228 € s DPH (20%)

Kontaktné osoby:

  • PhDr. Anna Dérerová, tel. 0911 650 622 dererova@besoft.sk
  • Bc. Denisa Králik Jesenská, tel. 0911 650 655 jesenska@besoft.sk

Pozvánku aj s podrobnejšími informáciami si môžete stiahnuť tu.

Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť a vyplniť tu alebo priamo z internetovej stránky školiteľa. V prihláške sa nachádzajú aj podrobné informácie o školení, platbe a všeobecné obchodné podmienky.


Zdroj: BE-SOFT


Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v októbri 2022

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v októbri 2022

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v odpadovom hospodárstve musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník v októbri 2022? Prinášame vám ich prehľad.

Za predané výrobky sadia stromčeky. Známy výrobca kontajnerov podporuje lesy

Za predané výrobky sadia stromčeky. Známy výrobca kontajnerov podporuje lesy

V tomto roku si predsavzali vysadiť 9 000 sadeníc.

Pozvánka na školenie: Praktický výklad aktuálnej legislatívy...

Pozvánka na školenie: Praktický výklad aktuálnej legislatívy...

Spoločnosť Inisoft pozýva na 2. ročník webinára "Praktický výklad aktuálnej legislatívy pre prevádzkovateľov zariadení na zber, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov".