Energetické zhodnocovanie by malo patriť do taxonómie. Za týchto podmienok, navrhuje FEAD | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Energetické zhodnocovanie by malo patriť do taxonómie. Za týchto podmienok, navrhuje FEAD

Podľa odpadárov ide o trvalo udržateľnú činnosť. Zachovávať hierarchiu nakladania s odpadom treba, ale keď to nie je možné, potrebujeme aj alternatívnu cestu, zdôrazňujú.

Energetické zhodnocovanie by malo patriť do taxonómie. Za týchto podmienok, navrhuje FEAD

Foto: Odpady-portal.sk

Taxonómia by sa mala použiť na presadzovanie implementácie najvyšších „poschodí“ hierarchie odpadového hospodárstva. Energetické zhodnocovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, by však malo byť vnímané ako udržateľná investícia za predpokladu, že sú splnené kritériá hierarchie nakladania s odpadom, myslí si Európska federácia pre odpadové hospodárstvo (FEAD).

Tá informovala o tom, že viaceré združenia podnikajúce v odpadovom hospodárstve, ktoré zastupujú verejný aj súkromný sektor, žiadajú o zahrnutie energetického zhodnocovania odpadu do taxonómie. Navrhujú kritériá, podľa ktorých je toto zahrnutie možné v súlade s nariadením o taxonómii.

Odpad očami taxonómie

Taxonómia EÚ je klasifikačný systém vytvorený podľa nariadenia EÚ o taxonómii na identifikáciu ekonomických činností, ktoré „podstatným spôsobom prispievajú“ k aspoň jednému zo šiestich environmentálnych cieľov, pričom sa zabezpečuje, že činnosť „nespôsobí žiadne významné škody“ na ktorýkoľvek z ďalších cieľov.

Článok 13 spomínaného nariadenia definuje činnosti, ktoré majú významný prínos k prechodu na obehové hospodárstvo. Ide najmä o aktivity, ktoré vedú k predchádzaniu vzniku odpadu, príprave na opätovné použitie a k recyklácii.

Ďalej rovnako stanovuje, že takáto činnosť musí minimalizovať spaľovanie odpadu a predísť zneškodňovaniu odpadu, vrátane skládkovania odpadu, a to v súlade so zásadami hierarchie odpadového hospodárstva.

Článok 17 nariadenia zase definuje, kedy sa hospodárska činnosť vníma ako „výrazne narúšajúca“. V prípade obehového hospodárstva je tomu tak vtedy, ak daná činnosť vedie k výraznej neefektívnosti využívania materiálov alebo priameho alebo nepriameho využívania prírodných zdrojov, prípadne ak daná činnosť vedie k výraznému zvýšeniu vzniku, spaľovania alebo zneškodňovania odpadu, s výnimkou spaľovania nerecyklovateľného nebezpečného odpadu, alebo ak dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže spôsobiť výrazné a dlhodobé poškodenie životného prostredia.

Hierarchiu treba dodržiavať, ale...

Platforma pre udržateľné financie tento týždeň zverejnila svoju záverečnú správu o zahrnutí nových aktivít do taxonomického rámca EÚ. Podľa odpadárov však obsahuje medzery, pričom taxonomický rámec zabúda na environmentálne vhodné nakladanie s nerecyklovateľným zvyškovým odpadom.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Odmietli centrum na zhodnocovanie odpadu pod Tatrami

Odmietli centrum na zhodnocovanie odpadu pod Tatrami

Zámer spoločností SPP a Brantner na vybudovanie zariadenia na spracovanie bioodpadu narazil na odpor obyvateľov.

Pozreli sa do hnedých nádob a zanalyzovali kuchynský odpad z domácností

Pozreli sa do hnedých nádob a zanalyzovali kuchynský odpad z domácností

Väčšinu obsahu hnedých nádob tvoril kuchynský odpad. Našiel sa však i odpad zo záhrad, kompostovateľné vrecká a v menšej miere aj nerozložiteľné znečistenie.

„Superčervy“ sa živia polystyrénom. Odštartujú novú éru recyklácie?

„Superčervy“ sa živia polystyrénom. Odštartujú novú éru recyklácie?

Vedci zistili, že enzýmy v čreve larvy potemníka peruánskeho, ktorý je kŕmnym hmyzom, dokážu rozkladať polystyrén.