Výzva a princípy obehového hospodárstva v stavebnom sektore v podmienkach Slovenskej republiky | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Webinár: Výzva a princípy obehového hospodárstva v stavebnom sektore v podmienkach SR

Podujatie SAŽP v rámci Národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia.

Výzva a princípy obehového hospodárstva v stavebnom sektore v podmienkach Slovenskej republiky

Ilustračné foto: Pixabay

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pripravuje informačný webinár za účelom prezentácie aktuálnych informácií o súčasných, ale aj budúcich výzvach k prechodu na obehové hospodárstvo v stavebnom sektore v podmienkach Slovenska. 

Cieľom webinára je ponúknuť všeobecný prehľad o súčasnej, ale aj pripravovanej legislatíve v sektore stavebníctva, poskytnúť informácie o Pláne obnovy a odolnosti, dobrovoľných nástrojoch environmentálnej politiky a zároveň poukázať na príklady dobrej praxe a ďalšie dôležité aspekty možnej transformácie tohto sektora v prechode na udržateľné hospodárenie s materiálmi.

Termín a miesto konania

  • 5. mája 2022 /štvrtok/
  • On-line podujatie

Témy webinára

  • Súčasná a pripravovaná legislatíva o stavebnom a demolačnom odpade ako príležitosť na prechod na obehové hospodárstvo
  • Plán obnovy a odolnosti - Obnova budov, projekt Obnov dom
  • Metódy hodnotenia udržateľnosti stavieb - LEED, LCA, EPD
  • Prepojenie stavebného sektora s dobrovoľnými nástrojmi environmentálnej politiky - zelené verejné obstarávanie, EMAS, environmentálne označovanie produktov
  • Príklady dobrej praxe

Program webinára

8.15 - 8.30 h.
Prihlasovanie do aplikácie

8.30 - 8.40 h.
Otvorenie webinára a úvodné slovo

8.40 - 9.00 h.
Podpora výstavby a obnovy budov z POO | Kristína Korčeková, Sekcia plánu obnovy, Úrad vlády SR

9.00 - 9.20 h.
Cesta k obehovému hospodárstvu v stavebnom sektore | Katarína Svatíková, OECD

9.20 - 9.40 h.
Legislatíva a pripravované zmeny v stavebných odpadoch v transformácii na obehové hospodárstvo | Ľubomír Ďuračka, Sekcia obehového hospodárstva, MŽP SR

9.40 - 10.00 h.
Potenciál DNEP pri prechode stavebného sektora na obehové hospodárstvo | Alena Adamkovičová, Dominika Lorencová, SAŽP

10.00 - 10.20 h.
Obnova rodinných domov financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR z pohľadu obehového hospodárstva | Matej Kerestúr, SAŽP

10.20 - 10.40 h.
Udržateľnosť a metódy hodnotenia environmentálnych vplyvov v stavebníctve | Adriana Eštoková, TUKE

10.40 - 11.00 h.
Zelená dohoda pre budovy z pohľadu cirkulárneho stavebníctva | Pavol Kováčik, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

11.00 - 11.20 h.
Kritériá kvality a udržateľnosti pri výstavbe a obnove budov - aká je teória a aká prax? | Katarína Nikodémová, Budovy pre budúcnosť

11.20 - 12.00 h.
Obedná prestávka

12.00 - 12.20 h.
Možnosti využitia stavebného odpadu - príklady dobrej praxe | Lucia Škulcová, CYRKL

12.20 - 12.40 h.
Najzelenšia budova na Slovensku - Čo prináša LEED Platinum? | Igor Bubeník, CORWIN SK

12.40 - 13.00 h.
Vegetačné strechy pre zelenšie a odolnejšie mestá | Branislav Siklienka, Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru

13.00 - 13.20 h.
Zachytávanie uhlíka vo výrobe zeleného betónu: princípy a perspektívy | Martin Palou, SAV

13.20 - 13.40 h.
Projekt „Žiť zodpovedne so zmenou klímy“ | Klára Tóthová, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj

13.40 - 14.00 h.
Obehové hospodárstvo a recyklácia expandovaného polystyrénu v praxi | Marta Strapková, Združenie EPS

14.00 - 14.20 h.
Recyklovaný textil, jeho vlastnosti a využitie v stavebnom priemysle | Miroslav Futrikanič, SK-TEX

14.20 - 14.30 h.
Diskusia a záver webinára


Organizačné pokyny

Účasť na online informačnom webinári je bezplatná.
Registrovať sa na podujatie je možné prostredníctvom formulára.
Stiahnite si pozvánku a program podujatia.

Organizátor:

Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor environmentálneho manažérstva
Martinská 49, 821 05 Bratislava

Kontakt:
Mgr. Dominika Lorencová
dominika.lorencova@sazp.sk
tel.: +421 905 357 887


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2022

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2022

Organizátor EKOS Plus pozýva na 10. ročník konferencie, ktorá sa uskutoční koncom júna v Žiline (aktualizovaný program).

V Hrabušiciach stavajú spravodlivé odpady na poctivej osvete

V Hrabušiciach stavajú spravodlivé odpady na poctivej osvete

Cieľom samosprávy je minimalizovať anonymitu odpadu, preto sa budú v obci postupne rušiť veľkokapacitné kontajnery.

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch - otázky a odpovede

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch - otázky a odpovede

Organizátor podujatia pozýva na ďalší zo série vzdelávacích seminárov, tentokrát o zmenách v legislatíve odpadového hospodárstva.