Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka: Prax v odpadovom hospodárstve pre zdravotnícke zariadenia

Spoločnosť INISOFT organizuje štvrtý ročník odborného školenia pre pracovníkov nemocníc, polikliník a zdravotníckych zariadení, zodpovedných za správne vedenie evidencie odpadov.

Pozvánka: Odborné školenie - Inisoft 2022

Foto: INISOFT

Spoločnosť INISOFT pomáha plniť legislatívne povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva aj pracovníkom zdravotníckych zariadení.

S touto myšlienkou prichádza s pozvánkou na 4. ročník odborného školenia pre pracovníkov nemocníc, polikliník a rôznych iných zdravotníckych zariadení, ktorí sú zodpovední za správne vedenie evidencie odpadov.

Odborným garantom podujatie je Ing. Peter Gallovič, expert na oblasť odpadového hospodárstva SR.


Termín a miesto konania

  • 14. septembra 2022 /streda/ od 9.00 h.
  • Hotel DIXON, Banská Bystrica

Obsah školenia

  • odborná prednáška o aktuálnej legislatíve a jej dopadoch na prax
  • možnosť konzultácie s lektorom
  • diskusia medzi účastníkmi
  • ukážka prác v softvéri ENVITA s praktickými príkladmi elektronickej evidencie
  • informácie o pripravovanom centrálnom informačnom systéme odpadového hospodárstva (ISOH), ktorý s platnosťou od 01.01.2023 prinesie digitalizáciu odpadového hospodárstva s ňou aj viaceré zásadné zmeny. 

Program

8.30 - 9.00 h.
Registrácia účastníkov

9.00 - 12.30 h.
Prednáška: Ing. Peter Gallovič (súčasťou ktorej budú odpovede na vopred obdržané otázky od účastníkov)

12.30 - 13.00 h.
Prestávka s občerstvením

13.00 - 14.00 h.
Diskusia/prezentácia Envita


Organizátor ponúka jedinečnú možnosť zaslania otázok v predstihu. V prípade záujmu ich treba poslať najneskôr do 10. septembra 2022, aby mohli byť zahrnuté do programu školenia.

Účastnícky poplatok: 99 € bez DPH
Zvýhodnená cena pre zákazníkov INISOFT: 79 € bez DPH

Stiahnite si prihlášku na podujatie.

Bližšie organizačné pokyny: obchod@inisoft.sk alebo tel. + 421 (0) 221 028 111.

K dispozícii sú aj mobilné čísla: 0907 428 624 a 0907 428 229.Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Spoločnosť Inisoft pozýva záujemcov na online školenie určené pre pracovníkov spoločností, ktorí sú pôvodcami odpadov a sú zodpovední za nakladanie s odpadmi.

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 7. ročník konferencie, ktorá je spojená s workshopom k novej stavebnej legislatíve.

Hodnotili odpadové hospodárstvo samospráv. ZOP ocenil tri slovenské mestá

Hodnotili odpadové hospodárstvo samospráv. ZOP ocenil tri slovenské mestá

Zväz odpadového priemyslu v hodnotení zohľadňoval spôsob spracovania odpadu aj ekonomickú efektivitu. Porovnali mestá s viac ako 20-tisíc obyvateľmi.