Pozvánka: Prax v OH pre zdravotnícke zariadenia - 4. ročník | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka: Prax v odpadovom hospodárstve pre zdravotnícke zariadenia

Spoločnosť INISOFT organizuje štvrtý ročník odborného školenia pre pracovníkov nemocníc, polikliník a zdravotníckych zariadení, zodpovedných za správne vedenie evidencie odpadov.

Pozvánka: Odborné školenie - Inisoft 2022

Foto: INISOFT

Spoločnosť INISOFT pomáha plniť legislatívne povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva aj pracovníkom zdravotníckych zariadení.

S touto myšlienkou prichádza s pozvánkou na 4. ročník odborného školenia pre pracovníkov nemocníc, polikliník a rôznych iných zdravotníckych zariadení, ktorí sú zodpovední za správne vedenie evidencie odpadov.

Odborným garantom podujatie je Ing. Peter Gallovič, expert na oblasť odpadového hospodárstva SR.


Termín a miesto konania

  • 14. septembra 2022 /streda/ od 9.00 h.
  • Hotel DIXON, Banská Bystrica

Obsah školenia

  • odborná prednáška o aktuálnej legislatíve a jej dopadoch na prax
  • možnosť konzultácie s lektorom
  • diskusia medzi účastníkmi
  • ukážka prác v softvéri ENVITA s praktickými príkladmi elektronickej evidencie
  • informácie o pripravovanom centrálnom informačnom systéme odpadového hospodárstva (ISOH), ktorý s platnosťou od 01.01.2023 prinesie digitalizáciu odpadového hospodárstva s ňou aj viaceré zásadné zmeny. 

Program

8.30 - 9.00 h.
Registrácia účastníkov

9.00 - 12.30 h.
Prednáška: Ing. Peter Gallovič (súčasťou ktorej budú odpovede na vopred obdržané otázky od účastníkov)

12.30 - 13.00 h.
Prestávka s občerstvením

13.00 - 14.00 h.
Diskusia/prezentácia Envita


Organizátor ponúka jedinečnú možnosť zaslania otázok v predstihu. V prípade záujmu ich treba poslať najneskôr do 10. septembra 2022, aby mohli byť zahrnuté do programu školenia.

Účastnícky poplatok: 99 € bez DPH
Zvýhodnená cena pre zákazníkov INISOFT: 79 € bez DPH

Stiahnite si prihlášku na podujatie.

Bližšie organizačné pokyny: obchod@inisoft.sk alebo tel. + 421 (0) 221 028 111.

K dispozícii sú aj mobilné čísla: 0907 428 624 a 0907 428 229.Mohlo by vás zaujímať

Košice majú nové zariadenia na zber odpadov. Niektoré odpady prijímajú bezplatne

Košice majú nové zariadenia na zber odpadov. Niektoré odpady prijímajú bezplatne

Prevádzka má slúžiť najmä podnikateľom z Košíc a okolia.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v októbri 2022

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v októbri 2022

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v odpadovom hospodárstve musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník v októbri 2022? Prinášame vám ich prehľad.

Za predané výrobky sadia stromčeky. Známy výrobca kontajnerov podporuje lesy

Za predané výrobky sadia stromčeky. Známy výrobca kontajnerov podporuje lesy

V tomto roku si predsavzali vysadiť 9 000 sadeníc.