NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka na konferenciu (aktualizovaná): Odpadové hospodárstvo 2022

Ôsmy ročník prestížnej EPI konferencie s odbornými témami z oblasti odpadového hospodárstva sa uskutoční o dva týždne v Demänovskej Doline.

Pozvánka na konferenciu: Odpadové hospodárstvo 2022

Organizátor podujatia sľubuje exkluzívne témy, ktoré prednesú zástupcovia obcí, tvorcovia zákonov a ďalší zaujímaví odborníci z praxe. Väčší rozpočet na odpady v roku 2023, pokračovanie odpadovej revolúcie a zákaz skládkovania neupravených odpadov budú jednými z TOP tém na tohtoročnom 8. ročníku EPI konferencie Odpadové hospodárstvo 2022.

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.


Termín a miesto konania

 • 22. - 23. septembra 2022 /štvrtok-piatok/
 • Hotel Grand Jasná, Demänovská dolina

+ priamy prenos z konferencie


Obsah konferencie

 • Tvorcovia legislatívy a predstavitelia z praxe na jednom mieste
 • Inšpiratívne prednášky, trendy a možnosti nakladania s odpadmi
 • Rozsiahle panelové diskusie

Prednášajúci

 • Juraj Smatana, štátny tajomník, generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia odpadového hospodárstva | Ministerstvo životného prostredia SR
 • Rastislav Zamboj, generálny riaditeľ sekcie obehového hospodárstva | Ministerstvo životného prostredia SR
 • Eleonóra Šuplatová, hlavný štátny radca odboru odpadového hospodárstva | Ministerstvo životného prostredia SR, 
 • Oľga Trcková, hlavný štátny radca odboru odpadového hospodárstva | Ministerstvo životného prostredia SR
 • Peter Gallovič | E. P. A. spol. s r. o.
 • Miroslava Masničáková, hlavný štátny radca odboru odpadového hospodárstva | Ministerstvo životného prostredia SR
 • Michal Sebíň, riaditeľ | NATUR-PACK, a.s.
 • Peter Krasnec, prezident | Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH)
 • Tomáš Schabjuk, riaditeľ | Odpadový hospodár
 • Martin Kečkéš, vedúci oddelenia riadenia transakcií | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Pavol Kováčik, prezident | Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
 • Miroslav Jurkovič, špecialista cirkulárnej ekonomiky
 • Zuzana Krajčovičová, envirošpecialistka, členka | Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
 • Annamária Tóthová, partner | Eversheds Sutherland
 • Mária Lošonská, vedúca oddelenia ŽP a poľnohospodárstva | Mestský úrad Liptovský Mikuláš

Program konferencie

22. 9. 2022 štvrtok

Moderátorka konferencie: Michaela Pastorková

9.00 - 10.00 h. Registrácia účastníkov

10.00 - 10.10 h. Otvorenie konferencie: Juraj Smatana, MŽP SR

1. blok: Ako stojí Slovensko s novelou Zákona o zákaze skládkovania neupravených odpadov od roku 2023?

10.20 - 10.40 h.
Stratégia MŽP SR pre odpadové hospodárstvo a pre splnenie cieľov pre rok 2035 | Miroslava Masničáková, Oľga Trcková, MŽP SR

10.40 - 11.00 h.
Tri mesiace do spustenia zákazu skládkovania. Aká je realita? | Peter Krasnec, APOH

11.00 - 11.20 h.
Prečo sa nebáť úpravy odpadov a ako to celé nastaviť? | Rudolf Mackovič, Zväz výrobcov cementu SR

11.20 - 11.40 h.
Skúsenosti s projektom MBÚ technológie od jej projektovania po prevádzku | Peter Bielan, OZO Ostrava

11.40 - 12.0 h.
Postupy, prax a výsledky mesta Liptovský Mikuláš v oblasti odpadového hospodárstva | Mária Lošonská, mesto Liptovský Mikuláš

12.00 - 12.05 h.
EPI právny systém www.epi.sk 

12.05 - 13.00 h.
Obed

2. blok: Čo prinesie ekomodulácia, povinný zber textilu a cigariet? Aký to bude mať ekonomický dopad na výrobcov?

13.00 - 13.20 h.
Textil – nové výzvy a povinnosti z pohľadu EÚ a SR | Eleonóra Šuplatová, MŽP SR

13.20 - 13.40 h.
Zavedenie ekomodulácie pre obaly v podmienkach Slovenskej republiky | Michal Sebíň, NATUR-PACK, a.s.

13.40 - 14.00 h.
Spracovanie cigariet. Ako môžu aj malé veci pomôcť v kvalite životného prostredia? | Miroslav Jurkovič, Spoločná aktivita proti environmentálnemu znečisťovaniu ohorkami

14.00 - 15.00 h.
Panelová diskusia

15.00 - 15.20 h.
Prestávka s občerstvením

3. blok: Ako môžu pomôcť odpady v energetickej sebestačnosti SR v súvislosti s vojnou na Ukrajine?

15.20 - 15.40 h.
Aký je potenciál teplární, spaľovní, bioplynových staníc z pohľadu MH

15.40 - 16.00 h.
Odpad ako nosič energie - právny rámec využívania odpadov a „neodpadov“ na výrobu energie, resp. kde je problém s druhotnými palivami? | Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland

16.00 - 16.20 h.
Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadov – vízia SPP | Martin Kečkéš, SPP, a.s.

16.20 - 16.40 h.
Téma prezentácie bude doplnená

16.40 - 17.40 h.
Panelová diskusia

19.00 h.
Spoločná večera pre prítomných účastníkov


23. 9. 2022 piatok

Moderátorka konferencie: Michaela Pastorková

9.00 - 9.05 h.
Otvorenie druhého dňa konferencie

4. blok: Nové zmeny a trendy, ktorým sa budú musieť prispôsobiť investori pri stavebných odpadoch

9.05 - 9.25 h.
Stavebné odpady – novela zákona o odpadoch | Rastislav Zamboj, MŽP SR

9.25 - 9.45 h.
Názov prednášky bude doplnený | Eleonóra Šuplatová, MŽP SR

9.45 - 10.05 h.
Stavebné odpady – aplikácia novely v praxi a metodická príručka | Peter Gallovič, E.P.A. spol. s r.o.

10.05 - 10.25 h.
Stavebné odpady prinášajú zvýšenú administratívnu a prevádzkovú náročnosť. Čo na to hovoria stavebné spoločnosti? | Pavol Kováčik, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

10.25 - 10.50 h.
Prestávka s občerstvením

10.50 - 11.10 h.
Nakladanie s odpadmi stavebného sektora v praxi | Zuzana Krajčovičová, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

11.10 - 11.30 h.
Čo predstavuje zmena zákona pre recyklátorov stavebných odpadov?

11.30 - 12.30 h.
Panelová diskusia

12.30 h.
Obed a ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.


 • Podrobnejšie informácie o programe a organizačné pokyny si pozrite tu.
 • Vstupenku na podujatie si môžete objednať tu.

Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Je to riešenie pre zaolejované vody, emulzie a pracie luhy. Firma ponúka ich zhodnotenie

Je to riešenie pre zaolejované vody, emulzie a pracie luhy. Firma ponúka ich zhodnotenie

Olejový koncentrát sa dá regenerovať alebo využiť ako palivo.

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 12. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční už tento týždeň, 20. - 21. júna v Žiline.

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

Denník Odpady-portal.sk pozýva na ďalšie podujatie v rámci cyklu diskusií EE CLUB.

X
X
X
X