NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu (aktualizovaná): Odpadové hospodárstvo 2022

Ôsmy ročník prestížnej EPI konferencie s odbornými témami z oblasti odpadového hospodárstva sa uskutoční o dva týždne v Demänovskej Doline.

Pozvánka na konferenciu: Odpadové hospodárstvo 2022

Organizátor podujatia sľubuje exkluzívne témy, ktoré prednesú zástupcovia obcí, tvorcovia zákonov a ďalší zaujímaví odborníci z praxe. Väčší rozpočet na odpady v roku 2023, pokračovanie odpadovej revolúcie a zákaz skládkovania neupravených odpadov budú jednými z TOP tém na tohtoročnom 8. ročníku EPI konferencie Odpadové hospodárstvo 2022.

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.


Termín a miesto konania

 • 22. - 23. septembra 2022 /štvrtok-piatok/
 • Hotel Grand Jasná, Demänovská dolina

+ priamy prenos z konferencie


Obsah konferencie

 • Tvorcovia legislatívy a predstavitelia z praxe na jednom mieste
 • Inšpiratívne prednášky, trendy a možnosti nakladania s odpadmi
 • Rozsiahle panelové diskusie

Prednášajúci

 • Juraj Smatana, štátny tajomník, generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia odpadového hospodárstva | Ministerstvo životného prostredia SR
 • Rastislav Zamboj, generálny riaditeľ sekcie obehového hospodárstva | Ministerstvo životného prostredia SR
 • Eleonóra Šuplatová, hlavný štátny radca odboru odpadového hospodárstva | Ministerstvo životného prostredia SR, 
 • Oľga Trcková, hlavný štátny radca odboru odpadového hospodárstva | Ministerstvo životného prostredia SR
 • Peter Gallovič | E. P. A. spol. s r. o.
 • Miroslava Masničáková, hlavný štátny radca odboru odpadového hospodárstva | Ministerstvo životného prostredia SR
 • Michal Sebíň, riaditeľ | NATUR-PACK, a.s.
 • Peter Krasnec, prezident | Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH)
 • Tomáš Schabjuk, riaditeľ | Odpadový hospodár
 • Martin Kečkéš, vedúci oddelenia riadenia transakcií | Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Pavol Kováčik, prezident | Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
 • Miroslav Jurkovič, špecialista cirkulárnej ekonomiky
 • Zuzana Krajčovičová, envirošpecialistka, členka | Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
 • Annamária Tóthová, partner | Eversheds Sutherland
 • Mária Lošonská, vedúca oddelenia ŽP a poľnohospodárstva | Mestský úrad Liptovský Mikuláš

Program konferencie

22. 9. 2022 štvrtok

Moderátorka konferencie: Michaela Pastorková

9.00 - 10.00 h. Registrácia účastníkov

10.00 - 10.10 h. Otvorenie konferencie: Juraj Smatana, MŽP SR

1. blok: Ako stojí Slovensko s novelou Zákona o zákaze skládkovania neupravených odpadov od roku 2023?

10.20 - 10.40 h.
Stratégia MŽP SR pre odpadové hospodárstvo a pre splnenie cieľov pre rok 2035 | Miroslava Masničáková, Oľga Trcková, MŽP SR

10.40 - 11.00 h.
Tri mesiace do spustenia zákazu skládkovania. Aká je realita? | Peter Krasnec, APOH

11.00 - 11.20 h.
Prečo sa nebáť úpravy odpadov a ako to celé nastaviť? | Rudolf Mackovič, Zväz výrobcov cementu SR

11.20 - 11.40 h.
Skúsenosti s projektom MBÚ technológie od jej projektovania po prevádzku | Peter Bielan, OZO Ostrava

11.40 - 12.0 h.
Postupy, prax a výsledky mesta Liptovský Mikuláš v oblasti odpadového hospodárstva | Mária Lošonská, mesto Liptovský Mikuláš

12.00 - 12.05 h.
EPI právny systém www.epi.sk 

12.05 - 13.00 h.
Obed

2. blok: Čo prinesie ekomodulácia, povinný zber textilu a cigariet? Aký to bude mať ekonomický dopad na výrobcov?

13.00 - 13.20 h.
Textil – nové výzvy a povinnosti z pohľadu EÚ a SR | Eleonóra Šuplatová, MŽP SR

13.20 - 13.40 h.
Zavedenie ekomodulácie pre obaly v podmienkach Slovenskej republiky | Michal Sebíň, NATUR-PACK, a.s.

13.40 - 14.00 h.
Spracovanie cigariet. Ako môžu aj malé veci pomôcť v kvalite životného prostredia? | Miroslav Jurkovič, Spoločná aktivita proti environmentálnemu znečisťovaniu ohorkami

14.00 - 15.00 h.
Panelová diskusia

15.00 - 15.20 h.
Prestávka s občerstvením

3. blok: Ako môžu pomôcť odpady v energetickej sebestačnosti SR v súvislosti s vojnou na Ukrajine?

15.20 - 15.40 h.
Aký je potenciál teplární, spaľovní, bioplynových staníc z pohľadu MH

15.40 - 16.00 h.
Odpad ako nosič energie - právny rámec využívania odpadov a „neodpadov“ na výrobu energie, resp. kde je problém s druhotnými palivami? | Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland

16.00 - 16.20 h.
Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadov – vízia SPP | Martin Kečkéš, SPP, a.s.

16.20 - 16.40 h.
Téma prezentácie bude doplnená

16.40 - 17.40 h.
Panelová diskusia

19.00 h.
Spoločná večera pre prítomných účastníkov


23. 9. 2022 piatok

Moderátorka konferencie: Michaela Pastorková

9.00 - 9.05 h.
Otvorenie druhého dňa konferencie

4. blok: Nové zmeny a trendy, ktorým sa budú musieť prispôsobiť investori pri stavebných odpadoch

9.05 - 9.25 h.
Stavebné odpady – novela zákona o odpadoch | Rastislav Zamboj, MŽP SR

9.25 - 9.45 h.
Názov prednášky bude doplnený | Eleonóra Šuplatová, MŽP SR

9.45 - 10.05 h.
Stavebné odpady – aplikácia novely v praxi a metodická príručka | Peter Gallovič, E.P.A. spol. s r.o.

10.05 - 10.25 h.
Stavebné odpady prinášajú zvýšenú administratívnu a prevádzkovú náročnosť. Čo na to hovoria stavebné spoločnosti? | Pavol Kováčik, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

10.25 - 10.50 h.
Prestávka s občerstvením

10.50 - 11.10 h.
Nakladanie s odpadmi stavebného sektora v praxi | Zuzana Krajčovičová, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

11.10 - 11.30 h.
Čo predstavuje zmena zákona pre recyklátorov stavebných odpadov?

11.30 - 12.30 h.
Panelová diskusia

12.30 h.
Obed a ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.


 • Podrobnejšie informácie o programe a organizačné pokyny si pozrite tu.
 • Vstupenku na podujatie si môžete objednať tu.

Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2023

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2023

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v decembri 2023? Prinášame tradičný mesačný prehľad.

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Spoločnosť Inisoft pozýva záujemcov na online školenie určené pre pracovníkov spoločností, ktorí sú pôvodcami odpadov a sú zodpovední za nakladanie s odpadmi.

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 7. ročník konferencie, ktorá je spojená s workshopom k novej stavebnej legislatíve.