Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2022

Dvanásty ročník medzinárodnej odbornej konferencie s tematickým zameraním na výzvy pre odpadové hospodárstvo a recykláciu sa uskutoční na začiatku októbra vo Vysokých Tatrách.

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2022

Organizátor podujatia pozýva na konferenciu zástupcov verejných inštitúcii, miest a obcí zodpovedných za ochranu životného prostredia a odpadové hospodárstvo; zástupcov významných pôvodcov a spracovateľov odpadu, zberových spoločností, organizácií zodpovednosti výrobcov; vedecké a výskumné organizácie, nezávislých odborníkov a špecialistov spolupracujúci na významných enviro-projektoch a inštitúcie podieľajúce sa na financovaní enviro-projektov


Termín a miesto konania

 • 3. - 4. októbra 2022 /pondelok-utorok/
 • Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

Tematické zameranie konferencie

 • Zavedenie zálohového systému na obaly a jeho dopad na systémy triedeného zberu a nakladania s komunálnym odpadom.
 • Bezpečnosť v odpadovom hospodárstve a predpoklady jej trvalého zvyšovania.
 • Dekarbonizácia – najnovšie technológie, možnosti a obmedzenia v oblasti odpadového hospodárstva a odvetví energetického zhodnocovania odpadov (Energy-from-Waste).
 • Prispôsobenie PR, marketingových aktivít a foriem presadzovania spoločných odborných záujmov s cieľom predchádzať vzniku odpadu a zlepšiť výkonnosť odpadového hospodárstva.
 • Optimalizácia a automatizácia procesov - Ako môžu optimalizácia a automatizácia procesov v odpadovom hospodárstve a zavádzanie prvkov umelej inteligencie a strojového učenia zvýšiť mieru zhodnocovania recyklovateľných materiálov.
 • Smart riešenia - Aplikácia smart riešení v odpadovom hospodárstve s ohľadom na ciele, zámery a existujúce obmedzenia pri zhodnocovaní zvyškového a nerecyklovateľného odpadu.
 • Elektronizácia evidencie v odpadovom hospodárstve. Zavádzanie ISOH na Slovensku a skúsenosti s jeho prevádzkou v Českej republike.
 • Environmentálna kriminalita - jej medzinárodný presah a tranzit

Programový výbor

 • Ing. Petr Bielan, technický námestník | OZO Ostrava s.r.o., Ostrava, Česká republika
 • Dipl. Ing. Peter Hoffmeyer, CEO | Nehlsen AG, Brémy, Nemecko
 • Mgr. Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu a marketing | ENVI – PAK, a.s., Bratislava, Slovensko
 • Euston Ling, BE(Chem), MBT, FCIWM, Head of Technical Assurance for the North London Heat & Power Project | North London Waste Authority, Londýn, Spojené kráľovstvo
 • Dipl. Ing. Reinhard Siebenhandl, Chairman of the Technical Committee for Waste Management and City Cleaning | Association of Austrian Cities and Towns, Viedeň, Rakúsko
 • Dipl. Ing. Martin Steiner, CEO | TBU Environmental Engineering Consultants, Innsbruck, Rakúsko

Organizátor a koordinátor konferencie

 • Gabriela Stuchlá, konateľ | NMC spol. s r.o., Žilina, Slovensko

Program konferencie

3. 10. 2022 pondelok

8.30 h. Registrácia účastníkov

9.30 h. Otvorenie konferencie

Sekcia I-1

Environmentálna kriminalita v odpadovom hospodárstve

 • plk. Ing. Mário Kern, riaditeľ Odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, Národná centrála osobitných druhov kriminality, Prezídium Policajného zboru, Bratislava, Slovensko

ELWIS prináša poriadok do riadenia odpadového hospodárstva slovenských samospráv

 • Ing. Marián Kobolka, majiteľ | JRK Slovensko s.r.o., Bratislava, Slovensko

Elektronizácia evidencie v odpadovom hospodárstve
Zavádzanie ISOH na Slovensku a skúsenosti s jeho prevádzkou v Českej republike

 • Miroslav Jakuš, technický riaditeľ | INISOFT s.r.o., Liberec, Česká republika
 • Roman Hubálek, Area Sales Manager Czech Republic and Slovakia |TOMRA Sorting s.r.o.,Senec, Slovensko

Sekcia I-1: Otázky a odpovede

Prestávka

11.30 h. Sekcia I-2

Meranie výkonnosti odpadového hospodárstva v Londýne

 • Jarno Stet, Waste & Recycling Manager, Waste & Cleansing | Westminster City Council, Londýn, Spojené kráľovstvo

„K úhrade užívateľovi“ … ale ako na to?
Spôsob tvorby poplatkov za odpady

 • Dr Christian Schreyer, Umbrella Organization of Styrian Waste Management Association | Seiersberg-Pirka, Rakúsko

Inteligentné riešenia pre vyčlenenie a zber bio-odpadu a ako záväzné ciele roku 2023 premeniť na príležitosti

 • Ing. Luca Torresan, General Manager Sales & Marketing | Sartori Ambiente Srl, Arco, Taliansko

Sekcia I-2: Otázky a odpovede

13.10 h. Obed

14.30 Sekcia I-3

Triedenie odpadov – Kľúčový nástroj na dosiahnutie nových cieľov stanovených Bruselom.

 • Puig, Španielsko

Zálohový systém pre PET fľaše a plechovky – prvé skúsenosti.

 • Ing. Roman Vandák, riaditeľ komoditného oddelenia | ENVI – PAK, a.s., Bratislava, Slovensko

Srovnání systému sběru PET společně s ostatními plasty a zálohový systém PET.

 • Ing. Petr Bielan, technický náměstek (Head of operations) | OZO Ostrava s.r.o., Ostrava, Česká republika

Sekcia I-3: Otázky a odpovede

Prestávka

16.40 h. Sekcia I-4

Biometan jako cesta k energetické soběstačnosti.

 • Pavel Bureš, technický ředitel EFG | Energy financial group a.s., Praha, Česká republika

Biometán ako alternatívna pohonná hmota.

 • Jay Morrod, Trading Analyst | STX Commodities B.V., Amsterdam, Holandsko

Technológie a riešenia v oblasti zhodnocovania bioplynu.

 • Dr. Stefano Lillia, Portfolio manager Green Gas Technologies | Pietro Fiorentini spa, Taliansko

Etablovanie témy energetického zhodnocovania odpadu vo verejnej mienke.

 • Mgr. Daniel Rabina, zakladateľ | GreenTalk s.r.o., Bratislava, Slovensko

Sekcia I-4: Otázky a odpovede

19.30 h. Recepcia
Koliba Patria
Neformálne stretnutie s prednášajúcimi

Konferencia ENVIROMANAGEMENT 2024

4. 10. 2022 utorok

9.00 h. Sekcia II-1

Zařízení pro energetické využívaní odpadů jako nezbytná součást oběhového hospodářství.

 • RNDr. Jana Suzová, Environmentální specialista | SAKO Brno, a.s., Česká republika

Technické špecifikácie pre palivá získané z odpadov.

 • Helga Stoiber, Engineering & Consulting | UVP Environmental Management and Engineering GmbH, Viedeň, Rakúsko

Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO Bratislava.

 • Ing. Rudolf Pardubický, manažér pre stratégiu a technicko – investičný rozvoj | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Bratislava, Slovensko

Praktické skúsenosti s prípravou a realizáciou projektu na vysoko efektívne energetické zhodnocovanie odpadu v Meste Brno.

 • Ing. Martin Mužila, projektový manažer | SAKO Brno, a.s., Česká republika

Sekcia II-1: Otázky a odpovede

Prestávka

11.10 h. Sekcia II-2

Správne nastavené “vozidlo cirkulárnej ekonomiky” nejazdní ani plne naložené, ani prázdne.
Fakty, skúsenosti a úvahy o statických a dynamických logistických modeloch.

 • Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer, CEO | Nehlsen AG, Brémy, Nemecko

Roboty riadené umelou inteligenciou a príklady ich využitia pri triedení odpadu.

 • André Bucher, CEO | AA Protun AG, Uetendort, Švajčiarsko

Triedenie zmesového odpadu ako súčasť holistického systému zdrojov.

 • Anna Sapota, Vice President, Governmental Affairs Eastern Europe North | TOMRA Systems ASA,Katovice, Poľsko

Produkty s vysokou úrovňou technologickej náročnosti a ich výroba z odpadu zo spotrebiteľských plastových obalov

 • Clas Ötting, Commercial Director | Relux Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, Magdeburg, Nemecko

Sekcia II-2: Otázky a odpovede

Záver konferencie

13.15 h. Obed

Zmena programu vyhradená.


Podrobný program a pozvánku si pozrite tu.
Prihlášku na podujatie si stiahnite tu.

Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Spracovali príručku pre výrobcov. Rieši dizajn obalov a recykláciu

Spracovali príručku pre výrobcov. Rieši dizajn obalov a recykláciu

Výrobcovia sa kvôli prísnejším environmentálnym požiadavkám musia zamerať na dizajn obalov, vysvetľuje expertka OZV NATUR-PACK.

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Rastúci počet „zelených“ označení na obaloch bez porovnávacích údajov býva nielen neprehľadný, ale často aj zavádzajúci. OZV ENVI - PAK a upozorňuje na to, ako sa nepodloženým označeniam vyhnúť.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v apríli 2024? Tu je náš tradičný mesačný prehľad.