Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2022 | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2022

Dvanásty ročník medzinárodnej odbornej konferencie s tematickým zameraním na výzvy pre odpadové hospodárstvo a recykláciu sa uskutoční na začiatku októbra vo Vysokých Tatrách.

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2022

Organizátor podujatia pozýva na konferenciu zástupcov verejných inštitúcii, miest a obcí zodpovedných za ochranu životného prostredia a odpadové hospodárstvo; zástupcov významných pôvodcov a spracovateľov odpadu, zberových spoločností, organizácií zodpovednosti výrobcov; vedecké a výskumné organizácie, nezávislých odborníkov a špecialistov spolupracujúci na významných enviro-projektoch a inštitúcie podieľajúce sa na financovaní enviro-projektov


Termín a miesto konania

 • 3. - 4. októbra 2022 /pondelok-utorok/
 • Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

Tematické zameranie konferencie

 • Zavedenie zálohového systému na obaly a jeho dopad na systémy triedeného zberu a nakladania s komunálnym odpadom.
 • Bezpečnosť v odpadovom hospodárstve a predpoklady jej trvalého zvyšovania.
 • Dekarbonizácia – najnovšie technológie, možnosti a obmedzenia v oblasti odpadového hospodárstva a odvetví energetického zhodnocovania odpadov (Energy-from-Waste).
 • Prispôsobenie PR, marketingových aktivít a foriem presadzovania spoločných odborných záujmov s cieľom predchádzať vzniku odpadu a zlepšiť výkonnosť odpadového hospodárstva.
 • Optimalizácia a automatizácia procesov - Ako môžu optimalizácia a automatizácia procesov v odpadovom hospodárstve a zavádzanie prvkov umelej inteligencie a strojového učenia zvýšiť mieru zhodnocovania recyklovateľných materiálov.
 • Smart riešenia - Aplikácia smart riešení v odpadovom hospodárstve s ohľadom na ciele, zámery a existujúce obmedzenia pri zhodnocovaní zvyškového a nerecyklovateľného odpadu.
 • Elektronizácia evidencie v odpadovom hospodárstve. Zavádzanie ISOH na Slovensku a skúsenosti s jeho prevádzkou v Českej republike.
 • Environmentálna kriminalita - jej medzinárodný presah a tranzit

Programový výbor

 • Ing. Petr Bielan, technický námestník | OZO Ostrava s.r.o., Ostrava, Česká republika
 • Dipl. Ing. Peter Hoffmeyer, CEO | Nehlsen AG, Brémy, Nemecko
 • Mgr. Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu a marketing | ENVI – PAK, a.s., Bratislava, Slovensko
 • Euston Ling, BE(Chem), MBT, FCIWM, Head of Technical Assurance for the North London Heat & Power Project | North London Waste Authority, Londýn, Spojené kráľovstvo
 • Dipl. Ing. Reinhard Siebenhandl, Chairman of the Technical Committee for Waste Management and City Cleaning | Association of Austrian Cities and Towns, Viedeň, Rakúsko
 • Dipl. Ing. Martin Steiner, CEO | TBU Environmental Engineering Consultants, Innsbruck, Rakúsko

Organizátor a koordinátor konferencie

 • Gabriela Stuchlá, konateľ | NMC spol. s r.o., Žilina, Slovensko

Program konferencie

3. 10. 2022 pondelok

8.30 h. Registrácia účastníkov

9.30 h. Otvorenie konferencie

Sekcia I-1

Environmentálna kriminalita v odpadovom hospodárstve

 • plk. Ing. Mário Kern, riaditeľ Odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, Národná centrála osobitných druhov kriminality, Prezídium Policajného zboru, Bratislava, Slovensko

ELWIS prináša poriadok do riadenia odpadového hospodárstva slovenských samospráv

 • Ing. Marián Kobolka, majiteľ | JRK Slovensko s.r.o., Bratislava, Slovensko

Elektronizácia evidencie v odpadovom hospodárstve
Zavádzanie ISOH na Slovensku a skúsenosti s jeho prevádzkou v Českej republike

 • Miroslav Jakuš, technický riaditeľ | INISOFT s.r.o., Liberec, Česká republika
 • Roman Hubálek, Area Sales Manager Czech Republic and Slovakia |TOMRA Sorting s.r.o.,Senec, Slovensko

Sekcia I-1: Otázky a odpovede

Prestávka

11.30 h. Sekcia I-2

Meranie výkonnosti odpadového hospodárstva v Londýne

 • Jarno Stet, Waste & Recycling Manager, Waste & Cleansing | Westminster City Council, Londýn, Spojené kráľovstvo

„K úhrade užívateľovi“ … ale ako na to?
Spôsob tvorby poplatkov za odpady

 • Dr Christian Schreyer, Umbrella Organization of Styrian Waste Management Association | Seiersberg-Pirka, Rakúsko

Inteligentné riešenia pre vyčlenenie a zber bio-odpadu a ako záväzné ciele roku 2023 premeniť na príležitosti

 • Ing. Luca Torresan, General Manager Sales & Marketing | Sartori Ambiente Srl, Arco, Taliansko

Sekcia I-2: Otázky a odpovede

13.10 h. Obed

14.30 Sekcia I-3

Triedenie odpadov – Kľúčový nástroj na dosiahnutie nových cieľov stanovených Bruselom.

 • Puig, Španielsko

Zálohový systém pre PET fľaše a plechovky – prvé skúsenosti.

 • Ing. Roman Vandák, riaditeľ komoditného oddelenia | ENVI – PAK, a.s., Bratislava, Slovensko

Srovnání systému sběru PET společně s ostatními plasty a zálohový systém PET.

 • Ing. Petr Bielan, technický náměstek (Head of operations) | OZO Ostrava s.r.o., Ostrava, Česká republika

Sekcia I-3: Otázky a odpovede

Prestávka

16.40 h. Sekcia I-4

Biometan jako cesta k energetické soběstačnosti.

 • Pavel Bureš, technický ředitel EFG | Energy financial group a.s., Praha, Česká republika

Biometán ako alternatívna pohonná hmota.

 • Jay Morrod, Trading Analyst | STX Commodities B.V., Amsterdam, Holandsko

Technológie a riešenia v oblasti zhodnocovania bioplynu.

 • Dr. Stefano Lillia, Portfolio manager Green Gas Technologies | Pietro Fiorentini spa, Taliansko

Etablovanie témy energetického zhodnocovania odpadu vo verejnej mienke.

 • Mgr. Daniel Rabina, zakladateľ | GreenTalk s.r.o., Bratislava, Slovensko

Sekcia I-4: Otázky a odpovede

19.30 h. Recepcia
Koliba Patria
Neformálne stretnutie s prednášajúcimi

Autorekalama na predplatné Odpady-portal.sk

4. 10. 2022 utorok

9.00 h. Sekcia II-1

Zařízení pro energetické využívaní odpadů jako nezbytná součást oběhového hospodářství.

 • RNDr. Jana Suzová, Environmentální specialista | SAKO Brno, a.s., Česká republika

Technické špecifikácie pre palivá získané z odpadov.

 • Helga Stoiber, Engineering & Consulting | UVP Environmental Management and Engineering GmbH, Viedeň, Rakúsko

Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO Bratislava.

 • Ing. Rudolf Pardubický, manažér pre stratégiu a technicko – investičný rozvoj | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Bratislava, Slovensko

Praktické skúsenosti s prípravou a realizáciou projektu na vysoko efektívne energetické zhodnocovanie odpadu v Meste Brno.

 • Ing. Martin Mužila, projektový manažer | SAKO Brno, a.s., Česká republika

Sekcia II-1: Otázky a odpovede

Prestávka

11.10 h. Sekcia II-2

Správne nastavené “vozidlo cirkulárnej ekonomiky” nejazdní ani plne naložené, ani prázdne.
Fakty, skúsenosti a úvahy o statických a dynamických logistických modeloch.

 • Dipl.-Ing. Peter Hoffmeyer, CEO | Nehlsen AG, Brémy, Nemecko

Roboty riadené umelou inteligenciou a príklady ich využitia pri triedení odpadu.

 • André Bucher, CEO | AA Protun AG, Uetendort, Švajčiarsko

Triedenie zmesového odpadu ako súčasť holistického systému zdrojov.

 • Anna Sapota, Vice President, Governmental Affairs Eastern Europe North | TOMRA Systems ASA,Katovice, Poľsko

Produkty s vysokou úrovňou technologickej náročnosti a ich výroba z odpadu zo spotrebiteľských plastových obalov

 • Clas Ötting, Commercial Director | Relux Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, Magdeburg, Nemecko

Sekcia II-2: Otázky a odpovede

Záver konferencie

13.15 h. Obed

Zmena programu vyhradená.


Podrobný program a pozvánku si pozrite tu.
Prihlášku na podujatie si stiahnite tu.

Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti vo februári 2023

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti vo februári 2023

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti musí splniť držiteľ odpadu, výrobca vyhradeného výrobku či správca zálohového systému vo februári 2023? Prinášame vám ich prehľad.

Všetky samosprávy už majú zbierať bioodpad. Ako upraviť systém, aby fungoval a šetril peniaze?

Všetky samosprávy už majú zbierať bioodpad. Ako upraviť systém, aby fungoval a šetril peniaze?

K inšpirácii dobre fungujúceho systému netreba chodiť ďaleko. Vo viacerých európskych krajinách už používajú kvalitne nastavenú infraštruktúru.

Pozvánka: XV. reprezentačný ples odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia

Pozvánka: XV. reprezentačný ples odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia

Tradičné podujatie sa uskutoční v závere januára 2023 v Bratislave.