Projekt Druhá šanca pomôže uliciam Starého Mesta hneď dvakrát | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Projekt Druhá šanca pomôže uliciam Starého Mesta hneď dvojnásobne

Projekt OZV ASEKOL SK v spolupráci s MČ Bratislava Staré Mesto zvýši poriadok a ľuďom bez domova zjednoduší prístup k zálohovaným nápojovým obalom.

Projekt Druhá šanca pomôže uliciam bratislavského Starého mesta hneď dvojnásobne

Foto: ASEKOL SK

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek od nápojov bolo na Slovensku zavedené začiatkom roku 2022. Hoci podľa štatistík Slováci triedia pomerne zodpovedne, časť fliaš a plechovíc stále končí v smetných nádobách. Na finančné „prilepšenie“ to využívajú ľudia bez domova, ktorí fľaše a plechovice vyberajú zo smetiakov. Problémom je, že zálohované plastové fľaše a plechovky sa často nachádzajú v zberných nádobách plných znečisteného odpadu i dokonca skla.

Problémom mnohých krajín, vrátane Slovenska, je aj littering, teda voľne pohodený odpad v prírode. Podľa informácií z terénu, značnú časť voľne pohodeného odpadu tvoria aj zálohované nápojové obaly, ktoré sa môžu v prírode rozkladať aj stovky rokov, čím sa stávajú hrozbou pre životné prostredie.

Podľa vzoru škandinávskych krajín preto spoločnosť ASEKOL SK spolu s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto rozbehli projekt s názvom Druhá šanca, ktorého cieľom je prispieť k zníženiu litteringu a zároveň ochrániť ľudí bez domova.

„Druhá šanca je projekt, ktorý je pre našu spoločnosť trochu netypický. Od zavedenia zálohového systému sa vybrané PET fľaše a plechovky odlúčili od triedeného zberu, a ich smerovanie k recyklácii vedie cez zálohomaty. Avšak aj napriek tomu je časť zálohovaných obalov viditeľná v podobe litteringu. Ako organizácia zodpovednosti výrobcov máme so zberom odpadu skúsenosti, a vďaka dobrému príkladu praxe zo zahraničia sme sa rozhodli podobný projekt zrealizovať aj u nás,“ opisuje vznik projektu konateľ Ronald Blaho.

Aj napriek dobrým výsledkom zálohovania PET fliaš a plechoviek končí množstvo týchto obalov neodovzdaných. V praxi to znamená, že nielenže sa časť zálohovaných obalov nezrecykluje, ale naviac aj časť záloh za tieto obaly zostáva nevyplatená.

Foto: ASEKOL SK

„Ľudia v núdzi si vďaka vyzbieraným zálohovaným obalom môžu finančne prilepšiť a zaplatiť napríklad nocľah“, vyjadruje sa k problematike Dominika Kráľová, programová koordinátorka občianskeho združenia Vagus, ktoré sa podieľa na informovaní dotknutých skupín.

Spustenie pilotnej fázy projektu Druhá šanca sa uskutočnilo začiatkom septembra. Špeciálne „depozitné obruče“ sa umiestnili na koše v najfrekventovanejších častiach hlavného mesta, v centre mestskej časti Staré Mesto.

Foto: ASEKOL SK

Obruče slúžia na odkladanie fliaš a plechovíc, ktoré je potom možné jednoducho a bezpečne vytiahnuť a vrátiť do obchodu. Otvory na odkladanie fliaš a plechoviek sú presne nadizajnované tak, aby nádoby z nich samovoľne nevypadávali. Jedna špeciálna obruč poskytuje priestor spolu pre 9 PET fliaš a plechoviek.

„Teší nás, že sme sa stali súčasťou tohto projektu. Veríme, že ním pomôžeme marginalizovaným skupinám a zároveň udržíme Staré Mesto čo najčistejšie,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

„Špeciálne obruče sme na koše umiestnili na Vajanského nábreží, na promenáde od osobného prístavu až po most SNP, aj na Hviezdoslavovom námestí. Sú to miesta, kadiaľ sa pohybuje veľa ľudí, vrátane turistov, z ktorých mnohí o zálohovaní fliaš a plechovíc na Slovensku netušia, preto ich odhadzujú,“ doplnila Z. Aufrichtová.

Foto: ASEKOL SK

Pilotná fáza zahŕňa päť špeciálnych košov. Obruče sú upevnené v hornej časti koša tak, aby ich v prípade poškodenia bolo možné jednoducho odstrániť. Okrem návodu, ktorý je v slovenčine aj v angličtine, sa na ňom nachádzajú aj piktogramy znázorňujúce ako obruč použiť.

Každý kto nebude mať záujem vrátiť zálohované PET fľaše a plechovky, môže pri prechádzke centrom Bratislavy využiť špeciálne koše, kde tieto obaly odloží. Stanú sa tak ľahko dostupnými a nielen, že pomôžu ľuďom v núdzi, ale aj prispejú k čistejším uliciam hlavného mesta.

ASEKOL SK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Rozhovor YEME: Bioodpad sa snažíme v čo najväčšej miere eliminovať. Chceme ho čo najmenej vytvárať, pomáhať ním alebo ho zhodnocovať

Rozhovor YEME: Bioodpad sa snažíme v čo najväčšej miere eliminovať. Chceme ho čo najmenej vytvárať, pomáhať ním alebo ho zhodnocovať

Naším cieľom bolo uzatvoriť kruh, kedy vzniknutý bioodpad a biodegradovateľné obaly dokážeme spracovať na kompost, ktorý bude následne smerovať k našim zákazníkom, hovorí Dagmar Skalníková z YEME.

Smrdí vám doma bioodpad? Ak sa ho správne zbavíte, ešte aj ušetríte

Smrdí vám doma bioodpad? Ak sa ho správne zbavíte, ešte aj ušetríte

Bioodpad však nie je problém, pretože aj doteraz ho ľudia vytvárali, ale dôležité je, v akej nádobe skončia jeho zvyšky.

Najväčšie re-use centrum na Slovensku rozširuje zber zachovalých vecí

Najväčšie re-use centrum na Slovensku rozširuje zber zachovalých vecí

Súčasťou rozvojových plánov je aj nová dielňa - opravovňa. Chcú tak predchádzať vzniku odpadu.