Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Zostávajú papierové ohlásenia. Odborníčka vysvetľuje, čo znamená meškajúci ISOH

Záujem firiem a obcí o špecializované informačné systémy pre odpady rastie, hovorí Martina Poláčková. Štát pri zavádzaní IT riešenia zlyháva.

ISOH

Foto: Odpady-portal.sk | Canva License | snímka obrazovky www.isoh.gov.sk

Účastníci odpadového trhu sa roky sľubovanej elektronizácie tak skoro nedočkajú. Po tom čo dlho očakávaný Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) nenabehol do plnej prevádzky v tohtoročnom sľubovanom termíne, Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) avizuje jeho spustenie k 1. januáru 2024.

Ani tento termín však nemusí byť konečný, čo už priznáva aj samotný envirorezort, ktorý plánuje nové verejné obstarávanie. A 1. január 2024 nie je realistický ani podľa Martiny Polačkovej, riaditeľky spoločnosti INISOFT, ktorá má dlhoročné skúsenosti s vývojom a prevádzkou obdobného systému v Českej republike.

Odborníčky z banskobystrickej IT firmy sme sa pýtali, čo bude odklad slovenského ISOH-u znamenať v praxi a ako vníma postup pri jeho zavádzaní.

V článku sa dozviete:

  • ako sa projekt ISOH posunul v roku 2022,
  • ako bude fungovať priebežná evidencia odpadov v roku 2023,
  • čo prinesie vyňatie niektorých pôvodcov odpadu z povinnosti elektronického odosielania dát,
  • prečo odbúravanie administratívnej záťaže môže zostať na papieri,
  • ako môže ministerstvo a inšpekcia prísť o dôležitý nástroj kontroly,
  • v čom sa postup slovenského envirorezortu líši od praxe v ČR,
  • čo by mohlo urýchliť zavádzanie ISOH-u.

Jediným posunom je nová vyhláška

V prvom rade je podľa M. Poláčkovej užitočné upresniť, čo presne sa chápe pod „spustením“ ISOH-u. „Stretli sme sa už aj so zľahčením závažnosti situácie, skrytej za vyjadrením, že ISOH už predsa spustený je a pracuje sa iba na jeho rozšírení,“ povedala.

Takto vníma situáciu aj ministerstvo. Ako v novembri tohto roka uviedol generálny riaditeľ Sekcie obehového hospodárstva MŽP SR Rastislav Zamboj, „časť ISOH-u už dlhodobo funguje a dá sa s ním naozaj pracovať.“ Ako doplnil, ISOH v súčasnosti sprístupňuje napríklad rôzne registre a formuláre. „Čo sa však týka evidencie odpadov, tú v tomto momente stále nie je možné zapracovať do systému a pracuje na tom dodávateľ.“

A práve evidencia odpadov je kameňom úrazu z pohľadu viacerých účastníkov trhu, teda užívateľov štátneho IT systému. V tomto ohľade nie je podľa M. Poláčkovej realistické sprevádzkovanie systému ani po ďalšom ročnom odklade.

„Ak hovoríme o elektronickom odosielaní dát priebežnej evidencie do centrálneho informačného systému, termín 1. januára 2024 sme považovali za príliš optimistický už pred poslednými dramatickými turbulenciám na slovenskej politickej scéne,“ podotkla.

Ako pripomenula, na kroky nevyhnutné pre úspešné zavedenie centrálneho IT systému odpadového hospodárstva odborníci poukazujú už dlho. Vo februári 2022 ich pre Odpady-portal.sk podrobne opísal aj riaditeľ českej „matky“ INISOFT Miroslav Jakuš, a to na základe skúseností od našich západných susedov.

„Za 10 mesiacov došlo k posunu len v oblasti prípravy novej evidenčnej vyhlášky. K jej návrhu bolo v rámci MPK vznesených 176 pripomienok. Legislatívne zakotvenie povinnosti elektronického odosielania dát je však len prvým z nevyhnutných krokov,“ upozornila M. Poláčková.

„Navyše, samotní zástupcovia MŽP SR už niekoľko dní po ukončení MPK k novej vyhláške, ktorá by mala do platnosti vstúpiť k 1. januáru 2024, zverejnili informáciu, že sami tento termín nepovažujú za zrealizovateľný.“

Byrokracie neubudne 

To, že ISOH sa nedostal do riadnej prevádzky v roku 2022 a nestane sa tak ani v budúcom roku, bude mať priamy dopad aj na účastníkov. Ako M. Poláčková vysvetlila v reakcii na našu otázku, odklad avizovaného termínu bude v princípe znamenať, že sa „funguje po starom.“ A platí to pre pôvodcov odpadu, ako aj pre oprávnené osoby

„Naďalej teda aj pre rok 2023 platia aktuálne povinnosti vedenia priebežnej evidencie vrátane podania Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním a to raz ročne a v papierovej forme,“ priblížila odborníčka.

Novinkou je, že návrh novej evidenčnej vyhlášky predpokladá z povinnosti elektronického odosielania dát do ISOH-u budú vyňatí tzv. „pôvodní“ pôvodcovia, ktorí sú definovaní v § 4 ods. 1 písm. a) a c) zákona. Zámer a realita sa však podľa M. Polačkovej budú rozchádzať.

„V tejto veci nesúhlasíme s tvrdením, že toto vyňatie bude pre pôvodcov v praxi reálne odbremenením. Avizované manuálne kontroly dát, zaslaných povinnými osobami zo strany pôvodcov v zmysle §5 ods. (8) považujeme za zaťažujúce a administratívne náročné,“ podotkla.

INISOFT

Zatiaľ čo všeobecne platí, že automatizácia má minimalizovať potrebu manuálnych zásahov, ktoré vždy jednak zaťažujú, ale aj zvyšujú prácnosť, vyhláška sa uberá opačným smerom. Namiesto automatickej kontrole sofistikovaným informačným systémom sa má uplatňovať manuálna kontrola.

„Sme presvedčení o tom, že ISOH by mal umožňovať krížové kontroly správnosti odoslaných údajov, a to bezobslužne, čiže automaticky. V dnešnej dobe s prívlastkami ako informačná či technologická to rozhodne považujeme za premárnenú príležitosť za krok späť,“ reagovala M. Polačková na našu otázku.

„Zároveň máme reálnu obavu z toho, že ak budú pôvodcovia z povinnosti ohlasovania do ISOH vyňatí, MŽP a SIŽP stratia jeden z kľúčovo dôležitých nástrojov kontroly nad plnením zákona o odpadoch a to krížovú kontrolu medzi odovzdávajúcim a prijímajúcim subjektom.“

Snahu ministerstva vyjsť pôvodcom odpadu v ústrety je podľa riaditeľky INISOFT správna. Oveľa vhodnejšie by však podľa nej bolo napríklad zníženie frekvencie povinného odovzdávania dát zo strany pôvodcov do ISOH-u, a to napríklad raz ročne. Vhodným riešením byť tiež bolo zachovanie súčasne platných limitov pre ohlasovanie do ISOH-u na úrovni 50 kg v prípade nebezpečných odpadov alebo 1000 kg pri ostatných odpadoch.

Avšak aj keď elektronizácia odpadového hospodárstva na centralizovanej úrovni viazne, dopyt po IT riešeniach je podľa M. Polačkovej na trhu veľký. „V poslednom období sa stretávame s rastúcim záujmom o špecializované informačné systémy, tak zo strany firiem, ako aj zo strany obcí. Keďže to odráža rastúcu zodpovednosť voči plneniu legislatívnych povinností v oblasti priebežnej evidencie odpadov, považujeme to za pozitívny signál.“

Ministerstvu chýba analytický útvar

Ďalší vývoj celého „projektu ISOH“ sa podľa M. Polačkovej bude odvíjať od už rozbehnutých procesov. Zároveň však vidí aj alternatívy, vďaka ktorým by sa vybudovanie systému mohlo urýchliť.

„Priznám sa, že z nášho pohľadu obsahovalo tak výberové konanie na dodanie ISOH, ako aj samotný proces jeho dodania viaceré dodnes nevyjasnené otázniky a nie je ľahké sa vyjadrovať k novému verejnému obstarávaniu na dodávateľa – poskytovateľa podpory a rozvoja systému, ktorý už na Slovensku mal niekoľko rokov v ostrej prevádzke fungovať naplno,“ uviedla.

Digitalizácia odpadového hospodárstva je podľa M. Polačkovej nevyhnutnosť. Všetci zainteresovaní aktéri by preto mali spolupracovať. „Spoluprácu, predovšetkým pri definovaní dátového štandardu, ktorú sme opakovane ponúkli MŽP SR, sme ochotní ponúknuť aj víťazovi tohto nového verejného obstarávania,“ avizuje riaditeľka INISOFT.

„Vychádzajúc z našich mnohoročných skúseností z pozície tvorcu ISOH v ČR sa nestotožňujeme s tvrdením MŽP SR o tom, že je systém pre pripravený prijímať dáta a už „len“ potrebuje byť upravený na novú legislatívu. Indikuje toto tvrdenie predpoklad, že s každou novou vyhláškou budeme musieť tvoriť nový systém alebo ho nejako zásadne prerábať?“ pýta sa M. Poláčková.

Táto skutočnosť podľa odborníčky „vedie k domnienke,“ že aj samotná architektúra systému nie je navrhnutá úplne správne, čo je zodpovednosťou nie tvorcu, ale zadávateľa. Tým je priamo rezort životného prostredia. „Na ministerstve dodnes napríklad nebol zriadený samostatný analytický útvar, ktorý by mohol fungovať podobne ako v ČR funguje CENIA,“ podotkla. 

„Pre urýchlenie vzniku a a zavádzania ISOH-u si dokážeme predstaviť aj alternatívu, že časť ISOH-u, ktorá do budúcna bude slúžiť k centralizácii priebežných evidencií firiem a obcí, si MŽP SR bude prenajímať formou služby (SaaS) od nejakého iného subjektu,“ dodala M. Poláčková s tým, že podobným modelom je napríklad Elektronický register vozidiel (www.ezap.sk). Ten štát síce nevlastní, napriek tomu je ale štátom a políciou aktívne využívaný.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Mechanický zber plastov z vodných plôch je podľa vedcov neefektívny. Treba obmedziť zdroje odpadu

Mechanický zber plastov z vodných plôch je podľa vedcov neefektívny. Treba obmedziť zdroje odpadu

Výskumníci tvrdia, že odstraňovanie plastového odpadu z vodného prostredia pomocou rôznych technológií rieši problém znečistenia iba minimálne.

Odpadové firmy súhlasia s Tarabovým riešením. Ako bude vyzerať úprava odpadov?

Odpadové firmy súhlasia s Tarabovým riešením. Ako bude vyzerať úprava odpadov?

Profesijné združenia očakávajú, že väčšina firiem sa stihne budúci rok technologicky pripraviť. Popísali ako bude o rok vyzerať proces prípravy odpadu pre skládkovaním.

Chcú postaviť najväčšie ZEVO na Slovensku. Slovnaft ukázal projekt novej spaľovne

Chcú postaviť najväčšie ZEVO na Slovensku. Slovnaft ukázal projekt novej spaľovne

Zariadenie má zhodnocovať komunálny aj priemyselný odpad.